Yunanistan Vizesi
?ili Vizesi

?ili Vizesi

Bosna Hersek Vizesi

Bosna Hersek Vizesi

Yunanistan Vizesi

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• ?irket Antetli Ka??d?na Ka?eli ve ?mza Yetkilisi Taraf?ndan ?mzalanm?? , Yunanistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 
• Orjinal Davetiye ( Davet Eden Ki?inin ?kametgah Belgesi Ve Vergi Beyannamesi Oturum Kimlik Kart? )

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k içerisinde orjinal olmal?d?r.)

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.
• Ba?kur dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Gidi? Dönü? Uçak Tren Otobüs Bileti Rezervasyonu (Orjinal Bilet Talep Edilebilir. ?oförün Tüm ??lem Görmü? Ve Geçerli Vize Kopyas? Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Konfirmeli Otel Rezervasyonlar? (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Tur Program? ( Tur Sat?n Al?nd? ?se Tura Ait Orjinal Makbuz Veya Kredi Kart? ?le Al?nd? ?se Kredi Kart? Hesap Özeti ) (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Tur Sözle?mesi (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Seyahat Araba ?le Edilecekse ( Ruhsat Fotokopisi Araca Ait Sigorta Kullanacak Ki?iye Ait Uluslararas? Geçerli Ehliyet Fotokopisi Ve Araca Ait Ye?il Sigorta)
• Seyahat Tekne ?le Gerçekle?ecek ?se (Tekne E?er Ba?vuru Sahibine Veya Aile Bireylerine Ait ?se Ba?lama Kütü?ü Ya da Tonilato Belgesi, Teknenin Geçerli Sigortas?, Kaptana Veya Tekneyi Kullanacak Ki?iye Ait Kaptanl?k Belgeleri Ve Vize Kopyalar?. Tekne Kiral?k ?se Kira Sözle?mesi)

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?
• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Yunanistan Büyükelçili?ine  hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi  

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport  (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• Orjinal Davetiye  (Yunanistan ?irketi taraf?ndan yollanm?? üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili ki?ilerin isimleri yazd??? davetiye - Islak ka?eli ve imzal? olmas? gerekir)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k içerisinde orjinal olmal?d?r.)

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k ?irket Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.
• Ba?kur dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• ?irket Antetli Ka??d?na Yaz?lm?? Ki?inin Pozisyonunu ??e Ba?lama Tarihini Maa??n? ?zinli Oldu?u Süreyi Ve Dönü?ünde ?se Devam Edece?ini Teyit Eden Yunanistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi  (YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)---
• Orjinal Davetiye ( Davet Eden Ki?inin ?kametgah Belgesi Ve Vergi Beyannamesi Oturum Kimlik Kart? )

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k içerisinde orjinal olmal?d?r.)

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Sgk i?e giri? belgesi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu  (?irket Yetkilisi Taraf?ndan ?slak  imzal? ve ka?eli) 
• 4a Hizmet Dökümü Barkodlu  ( E Devletten )

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Gidi? Dönü? Uçak Tren Otobüs Bileti Rezervasyonu (Orjinal Bilet Talep Edilebilir. ?oförün Tüm ??lem Görmü? Ve Geçerli Vize Kopyas? Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Konfirmeli Otel Rezervasyonlar? (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Program? ( Tur Sat?n Al?nd? ?se Tura Ait Orjinal Makbuz Veya Kredi Kart? ?le Al?nd? ?se Kredi Kart? Hesap Özeti ) (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Sözle?mesi (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Seyahat Araba ?le Edilecekse ( Ruhsat Fotokopisi Araca Ait Sigorta Kullanacak Ki?iye Ait Uluslararas? Geçerli Ehliyet Fotokopisi Ve Araca Ait Ye?il Sigorta)
• Seyahat Tekne ?le Gerçekle?ecek ?se (Tekne E?er Ba?vuru Sahibine Veya Aile Bireylerine Ait ?se Ba?lama Kütü?ü Ya da Tonilato Belgesi, Teknenin Geçerli Sigortas?, Kaptana Veya Tekneyi Kullanacak Ki?iye Ait Kaptanl?k Belgeleri Ve Vize Kopyalar?. Tekne Kiral?k ?se Kira Sözle?mesi)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• ?irket Antetli Ka??d?na Yaz?lm?? Ki?inin Pozisyonunu ??e Ba?lama Tarihini Maa??n? ?zinli Oldu?u Süreyi Ve Dönü?ünde ?se Devam Edece?ini Teyit Eden Yunanistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi  (YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)---

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf  

• Orjinal Davetiye (Yunanistan ?irketi taraf?ndan yollanm?? üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili ki?ilerin isimleri yazd??? davetiye - Islak ka?eli ve imzal? olmas? gerekir)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k içerisinde orjinal olmal?d?r.)

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Sgk i?e giri? belgesi 
• 4A Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )
• Son 3 ayl?k maa? bodrosu  (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Yunanistan Büyükelçili?ine  hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi 
• Orjinal Davetiye ( Davet Eden Ki?inin ?kametgah Belgesi Ve Vergi Beyannamesi Oturum Kimlik Kart? )

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Gidi? Dönü? Uçak Tren Otobüs Bileti Rezervasyonu (Orjinal Bilet Talep Edilebilir. ?oförün Tüm ??lem Görmü? Ve Geçerli Vize Kopyas? Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Konfirmeli Otel Rezervasyonlar? (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Program? ( Tur Sat?n Al?nd? ?se Tura Ait Orjinal Makbuz Veya Kredi Kart? ?le Al?nd? ?se Kredi Kart? Hesap Özeti ) (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Sözle?mesi (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Seyahat Araba ?le Edilecekse ( Ruhsat Fotokopisi Araca Ait Sigorta Kullanacak Ki?iye Ait Uluslararas? Geçerli Ehliyet Fotokopisi Ve Araca Ait Ye?il Sigorta)
• Seyahat Tekne ?le Gerçekle?ecek ?se (Tekne E?er Ba?vuru Sahibine Veya Aile Bireylerine Ait ?se Ba?lama Kütü?ü Ya da Tonilato Belgesi, Teknenin Geçerli Sigortas?, Kaptana Veya Tekneyi Kullanacak Ki?iye Ait Kaptanl?k Belgeleri Ve Vize Kopyalar?. Tekne Kiral?k ?se Kira Sözle?mesi)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Davetiye (Yunanistan ?irketi taraf?ndan yollanm?? üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili ki?ilerin isimleri yazd??? davetiye - Islak ka?eli ve imzal? olmas? gerekir)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Yunanistan Konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi (YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf

• ?irket Antetli Ka??d?na Yaz?lm?? Ki?inin Pozisyonunu ??e Ba?lama Tarihini Maa??n? ?zinli Oldu?u Süreyi Ve Dönü?ünde ?se Devam Edece?ini Teyit Eden Yunanistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi  (YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)---
• Orjinal Davetiye ( Davet Eden Ki?inin ?kametgah Belgesi Ve Vergi Beyannamesi Oturum Kimlik Kart? )

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Gidi? Dönü? Uçak Tren Otobüs Bileti Rezervasyonu (Orjinal Bilet Talep Edilebilir. ?oförün Tüm ??lem Görmü? Ve Geçerli Vize Kopyas? Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Konfirmeli Otel Rezervasyonlar? (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Program? ( Tur Sat?n Al?nd? ?se Tura Ait Orjinal Makbuz Veya Kredi Kart? ?le Al?nd? ?se Kredi Kart? Hesap Özeti ) (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Sözle?mesi (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Seyahat Araba ?le Edilecekse ( Ruhsat Fotokopisi Araca Ait Sigorta Kullanacak Ki?iye Ait Uluslararas? Geçerli Ehliyet Fotokopisi Ve Araca Ait Ye?il Sigorta)
• Seyahat Tekne ?le Gerçekle?ecek ?se (Tekne E?er Ba?vuru Sahibine Veya Aile Bireylerine Ait ?se Ba?lama Kütü?ü Ya da Tonilato Belgesi, Teknenin Geçerli Sigortas?, Kaptana Veya Tekneyi Kullanacak Ki?iye Ait Kaptanl?k Belgeleri Ve Vize Kopyalar?. Tekne Kiral?k ?se Kira Sözle?mesi)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Davetiye (Yunanistan ?irketi taraf?ndan yollanm?? üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili ki?ilerin isimleri yazd??? davetiye - Islak ka?eli ve imzal? olmas? gerekir)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irket Antetli Ka??d?na Yaz?lm?? Ki?inin Pozisyonunu ??e Ba?lama Tarihini Maa??n? ?zinli Oldu?u Süreyi Ve Dönü?ünde ?se Devam Edece?ini Teyit Eden Yunanistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi  (YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)---

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf 
• Orjinal Davetiye ( Davet Eden Ki?inin ?kametgah Belgesi Ve Vergi Beyannamesi Oturum Kimlik Kart? )

• ?irket Antetli Ka??d?na Yaz?lm?? Ki?inin Pozisyonunu ??e Ba?lama Tarihini Maa??n? ?zinli Oldu?u Süreyi Ve Dönü?ünde ?se Devam Edece?ini Teyit Eden Yunanistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi  (YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)---

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Gidi? Dönü? Uçak Tren Otobüs Bileti Rezervasyonu (Orjinal Bilet Talep Edilebilir. ?oförün Tüm ??lem Görmü? Ve Geçerli Vize Kopyas? Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Konfirmeli Otel Rezervasyonlar? (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Program? ( Tur Sat?n Al?nd? ?se Tura Ait Orjinal Makbuz Veya Kredi Kart? ?le Al?nd? ?se Kredi Kart? Hesap Özeti ) (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Sözle?mesi (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Seyahat Araba ?le Edilecekse ( Ruhsat Fotokopisi Araca Ait Sigorta Kullanacak Ki?iye Ait Uluslararas? Geçerli Ehliyet Fotokopisi Ve Araca Ait Ye?il Sigorta)
• Seyahat Tekne ?le Gerçekle?ecek ?se (Tekne E?er Ba?vuru Sahibine Veya Aile Bireylerine Ait ?se Ba?lama Kütü?ü Ya da Tonilato Belgesi, Teknenin Geçerli Sigortas?, Kaptana Veya Tekneyi Kullanacak Ki?iye Ait Kaptanl?k Belgeleri Ve Vize Kopyalar?. Tekne Kiral?k ?se Kira Sözle?mesi)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• Davetiye (Yunanistan ?irketi taraf?ndan yollanm?? üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili ki?ilerin isimleri yazd??? davetiye - Islak ka?eli ve imzal? olmas? gerekir)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irket Antetli Ka??d?na Yaz?lm?? Ki?inin Pozisyonunu ??e Ba?lama Tarihini Maa??n? ?zinli Oldu?u Süreyi Ve Dönü?ünde ?se Devam Edece?ini Teyit Eden Yunanistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi  (YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)---

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam TekmilliVukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Yunanistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi (YURT DI?INA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR. ?BARES? OLMASI GEREKMEKTED?R.)
• Orjinal Davetiye ( Davet Eden Ki?inin ?kametgah Belgesi Ve Vergi Beyannamesi Oturum Kimlik Kart? )

• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Emekli Maa?? Ald??? Bankadan Ka?eli ?mzal? Döküm 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Gidi? Dönü? Uçak Tren Otobüs Bileti Rezervasyonu (Orjinal Bilet Talep Edilebilir. ?oförün Tüm ??lem Görmü? Ve Geçerli Vize Kopyas? Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Konfirmeli Otel Rezervasyonlar? (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Program? ( Tur Sat?n Al?nd? ?se Tura Ait Orjinal Makbuz Veya Kredi Kart? ?le Al?nd? ?se Kredi Kart? Hesap Özeti ) (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Sözle?mesi (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Seyahat Araba ?le Edilecekse ( Ruhsat Fotokopisi Araca Ait Sigorta Kullanacak Ki?iye Ait Uluslararas? Geçerli Ehliyet Fotokopisi Ve Araca Ait Ye?il Sigorta)
• Seyahat Tekne ?le Gerçekle?ecek ?se (Tekne E?er Ba?vuru Sahibine Veya Aile Bireylerine Ait ?se Ba?lama Kütü?ü Ya da Tonilato Belgesi, Teknenin Geçerli Sigortas?, Kaptana Veya Tekneyi Kullanacak Ki?iye Ait Kaptanl?k Belgeleri Ve Vize Kopyalar?. Tekne Kiral?k ?se Kira Sözle?mesi)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Yunanistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Gidi? Dönü? Uçak Tren Otobüs Bileti Rezervasyonu (Orjinal Bilet Talep Edilebilir. ?oförün Tüm ??lem Görmü? Ve Geçerli Vize Kopyas? Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Konfirmeli Otel Rezervasyonlar? (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Program? ( Tur Sat?n Al?nd? ?se Tura Ait Orjinal Makbuz Veya Kredi Kart? ?le Al?nd? ?se Kredi Kart? Hesap Özeti ) (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Sözle?mesi (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Seyahat Araba ?le Edilecekse ( Ruhsat Fotokopisi Araca Ait Sigorta Kullanacak Ki?iye Ait Uluslararas? Geçerli Ehliyet Fotokopisi Ve Araca Ait Ye?il Sigorta)
• Seyahat Tekne ?le Gerçekle?ecek ?se (Tekne E?er Ba?vuru Sahibine Veya Aile Bireylerine Ait ?se Ba?lama Kütü?ü Ya da Tonilato Belgesi, Teknenin Geçerli Sigortas?, Kaptana Veya Tekneyi Kullanacak Ki?iye Ait Kaptanl?k Belgeleri Ve Vize Kopyalar?. Tekne Kiral?k ?se Kira Sözle?mesi)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren 3 Ay Geçerli Orjinal Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?ndan 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Yunanistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli) Ayr?ca E Devletten Al?nan Barkodlu Ö?renci Belgesi Kabul Edilmektedir.

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir. (Muhaffakatname 1 Aydan Eski Olmamas? Gerekmektedir.)

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? (staj v.b.)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,ve çocuklar? gösteren Yunanistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Gidi? Dönü? Uçak Tren Otobüs Bileti Rezervasyonu (Orjinal Bilet Talep Edilebilir. ?oförün Tüm ??lem Görmü? Ve Geçerli Vize Kopyas? Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Konfirmeli Otel Rezervasyonlar? (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Program? ( Tur Sat?n Al?nd? ?se Tura Ait Orjinal Makbuz Veya Kredi Kart? ?le Al?nd? ?se Kredi Kart? Hesap Özeti ) (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Tur Sözle?mesi (Tur ?irketi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Seyahat Araba ?le Edilecekse ( Ruhsat Fotokopisi Araca Ait Sigorta Kullanacak Ki?iye Ait Uluslararas? Geçerli Ehliyet Fotokopisi Ve Araca Ait Ye?il Sigorta)
• Seyahat Tekne ?le Gerçekle?ecek ?se (Tekne E?er Ba?vuru Sahibine Veya Aile Bireylerine Ait ?se Ba?lama Kütü?ü Ya da Tonilato Belgesi, Teknenin Geçerli Sigortas?, Kaptana Veya Tekneyi Kullanacak Ki?iye Ait Kaptanl?k Belgeleri Ve Vize Kopyalar?. Tekne Kiral?k ?se Kira Sözle?mesi)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu yurda giri?-ç?k?? yaz?s?

• E-Devlet'ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

• Ba?vurular Gidi? Tarihinize 60 Gün Ve 6 Alt? Kalan Süreçte Kabul Edilecektir. Buna Ek Olarak Vize Ba?vurular?n?z? Seyahat Tarihinizden En Az 10 ?? Gününden Öncesi Yapman?z Gerekmektedir.

Dikkat: Yunanistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri