Tunus Vizesi
Irak Vizesi

Irak Vizesi

Kuzey Kore Vizesi

Kuzey Kore Vizesi

Tunus Vizesi

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaft?r.

Tunus’a giri?te 5000 Tunus Dinar? (yakla??k 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varl?klar?n? deklare etme zorunlulu?u bulunmaktad?r.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuat? ve buna ba?l? cezai yapt?r?mlar a??rd?r. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya di?er yetkili kurumlarda bozdurulmas? önem ta??maktad?r. Tunus Dinar?’n?n ülkeden ç?kar?lmas? halen yasak olup, ülkeye giri?te deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinar?ndan fazla yabanc? dövize, ülkeden ç?k??ta el konulmakta, cezai soru?turma ba?lat?lmakta, ülkeye giri? yasaklanabilmekte ve hatta baz? durumlarda önemli miktarda para cezas? uygulanabilmektedir.

Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktad?r.

 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaft?r.

Tunus’a giri?te 5000 Tunus Dinar? (yakla??k 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varl?klar?n? deklare etme zorunlulu?u bulunmaktad?r.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuat? ve buna ba?l? cezai yapt?r?mlar a??rd?r. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya di?er yetkili kurumlarda bozdurulmas? önem ta??maktad?r. Tunus Dinar?’n?n ülkeden ç?kar?lmas? halen yasak olup, ülkeye giri?te deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinar?ndan fazla yabanc? dövize, ülkeden ç?k??ta el konulmakta, cezai soru?turma ba?lat?lmakta, ülkeye giri? yasaklanabilmekte ve hatta baz? durumlarda önemli miktarda para cezas? uygulanabilmektedir.

Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktad?r.

 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaft?r.

Tunus’a giri?te 5000 Tunus Dinar? (yakla??k 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varl?klar?n? deklare etme zorunlulu?u bulunmaktad?r.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuat? ve buna ba?l? cezai yapt?r?mlar a??rd?r. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya di?er yetkili kurumlarda bozdurulmas? önem ta??maktad?r. Tunus Dinar?’n?n ülkeden ç?kar?lmas? halen yasak olup, ülkeye giri?te deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinar?ndan fazla yabanc? dövize, ülkeden ç?k??ta el konulmakta, cezai soru?turma ba?lat?lmakta, ülkeye giri? yasaklanabilmekte ve hatta baz? durumlarda önemli miktarda para cezas? uygulanabilmektedir.

Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktad?r.

 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaft?r.

Tunus’a giri?te 5000 Tunus Dinar? (yakla??k 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varl?klar?n? deklare etme zorunlulu?u bulunmaktad?r.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuat? ve buna ba?l? cezai yapt?r?mlar a??rd?r. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya di?er yetkili kurumlarda bozdurulmas? önem ta??maktad?r. Tunus Dinar?’n?n ülkeden ç?kar?lmas? halen yasak olup, ülkeye giri?te deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinar?ndan fazla yabanc? dövize, ülkeden ç?k??ta el konulmakta, cezai soru?turma ba?lat?lmakta, ülkeye giri? yasaklanabilmekte ve hatta baz? durumlarda önemli miktarda para cezas? uygulanabilmektedir.

Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktad?r.

 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaft?r.

Tunus’a giri?te 5000 Tunus Dinar? (yakla??k 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varl?klar?n? deklare etme zorunlulu?u bulunmaktad?r.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuat? ve buna ba?l? cezai yapt?r?mlar a??rd?r. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya di?er yetkili kurumlarda bozdurulmas? önem ta??maktad?r. Tunus Dinar?’n?n ülkeden ç?kar?lmas? halen yasak olup, ülkeye giri?te deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinar?ndan fazla yabanc? dövize, ülkeden ç?k??ta el konulmakta, cezai soru?turma ba?lat?lmakta, ülkeye giri? yasaklanabilmekte ve hatta baz? durumlarda önemli miktarda para cezas? uygulanabilmektedir.

Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktad?r.

 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaft?r.

Tunus’a giri?te 5000 Tunus Dinar? (yakla??k 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varl?klar?n? deklare etme zorunlulu?u bulunmaktad?r.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuat? ve buna ba?l? cezai yapt?r?mlar a??rd?r. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya di?er yetkili kurumlarda bozdurulmas? önem ta??maktad?r. Tunus Dinar?’n?n ülkeden ç?kar?lmas? halen yasak olup, ülkeye giri?te deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinar?ndan fazla yabanc? dövize, ülkeden ç?k??ta el konulmakta, cezai soru?turma ba?lat?lmakta, ülkeye giri? yasaklanabilmekte ve hatta baz? durumlarda önemli miktarda para cezas? uygulanabilmektedir.

Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktad?r.

 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaft?r.

Tunus’a giri?te 5000 Tunus Dinar? (yakla??k 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varl?klar?n? deklare etme zorunlulu?u bulunmaktad?r.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuat? ve buna ba?l? cezai yapt?r?mlar a??rd?r. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya di?er yetkili kurumlarda bozdurulmas? önem ta??maktad?r. Tunus Dinar?’n?n ülkeden ç?kar?lmas? halen yasak olup, ülkeye giri?te deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinar?ndan fazla yabanc? dövize, ülkeden ç?k??ta el konulmakta, cezai soru?turma ba?lat?lmakta, ülkeye giri? yasaklanabilmekte ve hatta baz? durumlarda önemli miktarda para cezas? uygulanabilmektedir.

Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktad?r.

 

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaft?r.

Tunus’a giri?te 5000 Tunus Dinar? (yakla??k 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varl?klar?n? deklare etme zorunlulu?u bulunmaktad?r.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuat? ve buna ba?l? cezai yapt?r?mlar a??rd?r. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya di?er yetkili kurumlarda bozdurulmas? önem ta??maktad?r. Tunus Dinar?’n?n ülkeden ç?kar?lmas? halen yasak olup, ülkeye giri?te deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinar?ndan fazla yabanc? dövize, ülkeden ç?k??ta el konulmakta, cezai soru?turma ba?lat?lmakta, ülkeye giri? yasaklanabilmekte ve hatta baz? durumlarda önemli miktarda para cezas? uygulanabilmektedir.

Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktad?r.

 

Di─čer ├ťlke Vizeleri