?talya Vizesi
Burma Vizesi

Burma Vizesi

Uganda Vizesi

Uganda Vizesi

?talya Vizesi


TUR?ST?K

 • En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
 • Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?talya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 
 • Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Ba?-Kur Dökümü (E Devletten Temin Edilebilir. Barkodlu Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 10.000 TL olmas? gerekmektedir.)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i E Devletten  Al?nm?? Barkodlu  (Anne Baba  Evli ?se E? Çocuk Gösteren Seçeneklerden Nüfus Aile Seçene?i Seçilip ?talya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
 • E Devletten Al?nm?? Tarihlçeli Yerle?im Yeri Barkodlu 
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
 • Tur Evraklar? ( Acente ve gemi sözle?mesi , Ka?eli imzal? tur program?)
 • Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )
 • Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

 

T?CAR?

 • En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
 • Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf
 • Davetiye ( ?talya' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?) örnekteki gibi olmal?d?r.
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?talya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 
 • Ba?-Kur Dökümü (E Devletten Temin Edilebilir. Barkodlu Olmas? Gerekmektedir.)
 • Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopis
 • Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 10.000 TL olmas? gerekmektedir.)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i E Devletten  Al?nm?? Barkodlu  (Anne Baba  Evli ?se E? Çocuk Gösteren Seçeneklerden Nüfus Aile Seçene?i Seçilip ?talya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
 • E Devletten Al?nm?? Tarihlçeli Yerle?im Yeri Barkodlu 
 • Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )
 • Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

 

TUR?ST?K

 • En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
 • Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf
 • Davetiye varsa format? örnekteki gibi olmal?d?r.
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?talya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 
 • Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 10.000 TL olmas? gerekmektedir.)
 • Sgk i?e giri? belgesi
 • Sgk Hizmet Dökümü (E Devletten Barkodlu ?ekilde Temin Edilmesi Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k maa? bodrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i E Devletten  Al?nm?? Barkodlu  (Anne Baba  Evli ?se E? Çocuk Gösteren Seçeneklerden Nüfus Aile Seçene?i Seçilip ?talya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
 • E Devletten Al?nm?? Tarihlçeli Yerle?im Yeri Barkodlu 
 • Tur Evraklar? ( Acente ve gemi sözle?mesi , Ka?eli imzal? tur program?)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )
 • Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

 

T?CAR?

 • En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
 • Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf
 • Davetiye ( ?talya' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?) örnekteki gibi olmal?d?r.
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?talya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi
 • Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Sgk i?e giri? belgesi
 • Sgk Hizmet Dökümü ( E Devletten Barkodlu ?ekilde Temin Edilmesi Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k maa? bodrosu  (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 10.000 TL olmas? gerekmektedir.)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i E Devletten  Al?nm?? Barkodlu  (Anne Baba  Evli ?se E? Çocuk Gösteren Seçeneklerden Nüfus Aile Seçene?i Seçilip ?talya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
 • E Devletten Al?nm?? Tarihlçeli Yerle?im Yeri Barkodlu 
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )
 • Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

 • TUR?ST?K
 • En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
 • Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf
 • Davetiye varsa format? örnekteki gibi olmal?d?r.
 • ?talya Büyükelçili?ibe hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
 • Ba?l? oldu?u makamdan izin belgesi (Ba?l? Oldu?u Kurum Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi
 • ?Sgk Hizmet Dökümü (E Devletten Barkodlu ?ekilde Temin Edilmesi Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k maa? bodrosu (Ba?l? Oldu?u Kurum Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Tur Evraklar? ( Acente ve gemi sözle?mesi , Ka?eli imzal? tur program?)
 • Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?  ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )
 • Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

 

 • T?CAR?
 • En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
 •  Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf
 •  Davetiye ( ?talya' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?) örnekteki gibi olmal?d?r
 • ?talya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
 • Ba?l? oldu?u makamdan izin belgesi (Ba?l? Oldu?u Kurum Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi
 • Sgk Hizmet Dökümü (E Devletten Barkodlu ?ekilde Temin Edilmesi Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k maa? bodrosu (Ba?l? Oldu?u Kurum Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )
 • Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

TUR?ST?K
• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
• 3,5x4,5 Format?nda arka format? beyaz 2 adet foto?raf
• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , ?talya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
•Davetiye varsa format? örnekteki gibi olmal?d?r
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )
• Ba?-Kur Dökümü (E Devletten Temin Edilebilir. Barkodlu Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
•  Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
• Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Tur Evraklar? ( Acente ve gemi sözle?mesi , Ka?eli imzal? tur program?)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )

Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
• 3,5x4,5 Format?nda arka format? beyaz 2 adet foto?raf
• Davetiye ( ?talya' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?) örnekteki gibi olmal?d?r.
• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , ?talya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k ve Orjinal Olmal?d?r.)
• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )
• Ba?-Kur Dökümü (E Devletten Temin Edilebilir. Barkodlu Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
• Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )

Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

TUR?ST?K
• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
• 3,5x4,5 Format?nda arka format? beyaz 2 adet foto?raf
•Davetiye varsa format? örnekteki gibi olmal?d?r.
• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , ?talya Büyükelçili?inea hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli orjinal)

          + Avukatlar >>>> Barodan

          + Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

          + Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

          + Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

          + Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
• Ba?-Kur Dökümü (E Devletten Temin Edilebilir. Barkodlu Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
• Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Tur Evraklar? ( Acente ve gemi sözle?mesi , Ka?eli imzal? tur program?)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )

Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
• 3,5x4,5 Format?nda arka format? beyaz 2 adet foto?raf
• Davetiye ( ?talya' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?) örnekteki gibi olmal?d?r.-
• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , ?talya Büyükelçili?inea hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli orjinal)

          + Avukatlar >>>> Barodan

          + Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

          + Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

          + Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

          + Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
• Ba?-Kur Dökümü (E Devletten Temin Edilebilir. Barkodlu Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
• Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )

Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

 

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf 
•Davetiye varsa format? örnekteki gibi olmal?d?r
• ?talya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )
• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? Banka Hesap Dökümü Son 3 Ayl?k 
• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
• Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Varsa tur program?
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )

Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

 

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf 
•Davetiye varsa format? örnekteki gibi olmal?d?r.
• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen ?talya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• E?ine Ait Evraklar

          +?? veren

          +Çal??an

          +Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

          +Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

          +Emekli

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
•  Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
• Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Tur Evraklar? ( Acente ve gemi sözle?mesi , Ka?eli imzal? tur program?)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )

Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

?• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)
• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 ebatlar?ndan biometrik 2 adet foto?raf
•Davetiye varsa format? örnekteki gibi olmal?d?r
• Ebeveynler taraf?ndan imzal? ?talya Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)
• Okuldan Gidi? Dönü? Tarihlerini ?çeren Dilekçe Islak Ka?eli ?mzal? 
• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.
• Ebeveynlerine ait i? evraklar? (staj v.b.)
• Beraber Seyahat Etti?i Ki?iden Noter Onayl? Taahütname 
• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan ve içinde en az 3000 TL olmas? gerekmektedir.)
•  Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. (Anne Baba Karde?leri Evli ?se E? Çocuk Gösteren ?talya Büyükelçili?i ?çin Al?nm?? Olmal? Ve ?kametgah Adresi Görünmesi Gerekmektedir.)
• Kimlik Fotokopisi ( Ev Adersi, Cep Telefonu , E-Mail Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Tur Evraklar? ( Acente ve gemi sözle?mesi , Ka?eli imzal? tur program?)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Olmas? Gerekmektedir. )

Dikkat: ?talya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.?

Di─čer ├ťlke Vizeleri