Polonya Vizesi
Malavi Vizesi

Malavi Vizesi

Sierra Leone Vizesi

Sierra Leone Vizesi

Polonya Vizesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Davetiye Orjinal ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ba?kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 
• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Davetiye gönderen ?irketin faaliyet belgesi (KRS) veya davet gönderen ?ah?s ?irketi ise ?irketin kayd?n? gösteren belgeler (NIP_REGON belgeleri) ?irket taraf?ndan gönder?len davetiyede davet eden ki?i Türk ise polonyada oturum kart?n?n fotokopisi ( var ise Polonya kimlik kart?) ya da geçeli vizesinin fotokopisi.

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ba?kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir. 
• ?kametgah Belgesi Barkodlu  ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Davetiyeniz varsa ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Varsa tur program?

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi 

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf  

• Davetiye gönderen ?irketin faaliyet belgesi (KRS) veya davet gönderen ?ah?s ?irketi ise ?irketin kayd?n? gösteren belgeler (NIP_REGON belgeleri) ?irket taraf?ndan gönder?len davetiyede davet eden ki?i Türk ise polonyada oturum kart?n?n fotokopisi ( var ise Polonya kimlik kart?) ya da geçeli vizesinin fotokopisi.

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• ?kametgah Belgesi Barkodlu  ( E Devletten )

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Davetiyeniz varsa ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve imzal? )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Hizmet Dökümü barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.) 

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf  

• Davetiye gönderen ?irketin faaliyet belgesi (KRS) veya davet gönderen ?ah?s ?irketi ise ?irketin kayd?n? gösteren belgeler (NIP_REGON belgeleri) ?irket taraf?ndan gönder?len davetiyede davet eden ki?i Türk ise polonyada oturum kart?n?n fotokopisi ( var ise Polonya kimlik kart?) ya da geçeli vizesinin fotokopisi.

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve imzal? )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Hizmet Dökümü barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• ?kametgah Belgesi Barkodlu  ( E Devletten )

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Davetiyeniz varsa ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Odas Sicil Kay?t Sureti- (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ba?- Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.) 

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Davetiye gönderen ?irketin faaliyet belgesi (KRS) veya davet gönderen ?ah?s ?irketi ise ?irketin kayd?n? gösteren belgeler (NIP_REGON belgeleri) ?irket taraf?ndan gönder?len davetiyede davet eden ki?i Türk ise polonyada oturum kart?n?n fotokopisi ( var ise Polonya kimlik kart?) ya da geçeli vizesinin fotokopisi.

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi------>Örnek ?çin t?klay?n?z

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Odas Sicil Kay?t Sureti- (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )
• Ba?- Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)
• ?kametgah Belgesi Barkodlu  ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Davetiyeniz varsa ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.) 

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z e?er eski pasaport kay?psa ilk defa yurt d?s?na c?k?yorsa emniyetten al?nan giri? - ç?k?? belgesi sunulmal?d?r.Ki?inin giri? - ç?k?? kayd? yoksa emniyetten protokol yaz?s? temin edilmelidir.)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Davetiye gönderen ?irketin faaliyet belgesi (KRS) veya davet gönderen ?ah?s ?irketi ise ?irketin kayd?n? gösteren belgeler (NIP_REGON belgeleri) ?irket taraf?ndan gönder?len davetiyede davet eden ki?i Türk ise polonyada oturum kart?n?n fotokopisi ( var ise Polonya kimlik kart?) ya da geçeli vizesinin fotokopisi.

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
•  Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )
• ?kametgah Belgesi Barkodlu  ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf ----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Davetiyeniz varsa ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi------>Örnek ?çin t?klay?n?z

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.) 

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z e?er eski pasaport kay?psa ilk defa yurt d?s?na c?k?yorsa emniyetten al?nan giri? - ç?k?? belgesi sunulmal?d?r.Ki?inin giri? - ç?k?? kayd? yoksa emniyetten protokol yaz?s? temin edilmelidir.)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf ----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Davetiye gönderen ?irketin faaliyet belgesi (KRS) veya davet gönderen ?ah?s ?irketi ise ?irketin kayd?n? gösteren belgeler (NIP_REGON belgeleri) ?irket taraf?ndan gönder?len davetiyede davet eden ki?i Türk ise polonyada oturum kart?n?n fotokopisi ( var ise Polonya kimlik kart?) ya da geçeli vizesinin fotokopisi.

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi------>Örnek ?çin t?klay?n?z

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
•  Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )
• ?kametgah Belgesi Barkodlu  ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

 

 

 

 

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Davetiyeniz varsa ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? döküm Son 3 Ayl?k

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.) 

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Davetiyeniz varsa ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.) 

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport ( Varsa Eski Pasaport ?braz Edilmelidir. E?er Eski Pasaport Kay?psa Ve Daha Önce Al?nm?? Schengen Ve Amerika Vizesi Yoksa Emniyetten Al?nacak Protokol Sorgulamas? Temin Edilmelidir. )

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Davetiyeniz varsa ; ki?i e?er ilk kez Polonya ya gidiyor ise ; davet eden ki?i taraf?ndan Polonyadaki valilikten al?nm?? ziyaret amac?n? belirten kal?? süresini kapsayan resmi davetiye ( WOJEWODA ) ilk gidi? de?il ise davet eden ki?i taraf?ndan yaz?lm?? , isim/soyiisim ve kal?nacak adres eklenerek imzalanm?? davetiyede kabul edilmektedir.Bu durumda davetiye gönderen ki?inin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi) ve e?er ki?i polonyal? de?ilse de ; oturum kart?n?n fotokopisi eklenmelidir.

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Polonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi------>Örnek ?çin t?klay?n?z

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

•  Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? Evli ?se e?,  ve çocuklar? gösteren
Polonya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek üzere ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.) 

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? 

• Daha önce hiç bir vizeniz yok ise  E Devlet ' ten güncel al?nm?? barkodlu protokol yaz?s?

Dikkat: Polonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri