Peru Vizesi
Vanuatu Vizesi

Vanuatu Vizesi

Kuveyt Vizesi

Kuveyt Vizesi

Peru Vizesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? ,Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?irketin ?mza sirküleri

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

T?CAR?

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Peru ba? konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi 

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Davetiye ( ?irketin isim , adres , telefon numaralar? )

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Faaliyet belgesinin ingilizcesi

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

T?CAR?

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Peru ba? konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi 

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Davetiye ( Peru' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?)

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Faaliyet belgesi ingilizce

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Peru Konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Davetiye ( Peru' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?)

• Peru Konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi 

• Ba?l? oldu?u makamdan izin belgesi

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

TUR?ST?K

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Davetiye ( Peru' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?)

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Faaliyet belgesi ingilizce - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

TUR?ST?K

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Faliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Davetiye ( Peru' daki görü?meye gidilecek firmadan davetiye - ?? gezisiyle ilgili bilgi yaz?s? veya fuar davetiyesi - Fuar giri? kart?)

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• Faliyet Belgesi ?nglizce (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Emeklilik Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Peru Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

•D?KKATA?a??daki formu eksiksiz olarak elektronik ortamda doldurunuz.

Di─čer ├ťlke Vizeleri