?ngiltere Vizesi
?svišre Vizesi

?svišre Vizesi

Etiyopya Vizesi

Etiyopya Vizesi

?ngiltere Vizesi

TUR?ST?K

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?ngiltere Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ( ?NG?L?ZCE )
 • Aile Arkada? Ziyaretleri ?çin Davetiye ?çerik Olarak ( Bo? A4 Ka??d?na Gidi? Dönü? Tarihlerini Gidi? Amac?n? Anlatan ?ngilteredeki Masraflar?n Nas?l Kar??lanaca??n? Belirtir  Davet Eden Ki?inin Ad? Soyad? Aç?k Ev Adresi Telefon Numaras? Yazan Dilekçe Islak ?mzal? ?ngilizce ) 
 • Davet Eden Ki?iye Ait Oturma ?zni Veya ?ngiltere Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • ??irketin imza sirküleri fotokopisi
 • Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
 • Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Ba?- Kur Dökümü Barkodlu E Devletten ( SGK TESC?L VE H?ZMET DÖKÜMÜ )
 • Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.
 • T?CAR?
 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 •  Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )
 •  ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?ngiltere Büyük elçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi (?NG?L?ZCE
 •  Davet Eden ?ngiliz ?irketinden Davet yaz?s?: Antetli Ka??da Yaz?lm?? ,Ka?eli ve ?mzal? (Orjinal Veya Fax/?nternet Ç?kt?s?). Ayr?ca Davet Eden ?irket Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi Ve Daha Önceki Yap?lan Al?m Sat?mlara ?li?kin Fatura Gibi Belgeler ?stenebilir.
 • ??irketin imza sirküleri fotokopisi
 • Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
 • Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Ba?- Kur Dökümü Barkodlu E Devletten ( SGK TESC?L VE H?ZMET DÖKÜMÜ )
 • Son 3 Ayl?k ?irket Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.

TUR?ST?K

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?ngiltere Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ( ?NG?L?ZCE )
 • Aile Arkada? Ziyaretleri ?çin Davetiye ?çerik Olarak ( Bo? A4 Ka??d?na Gidi? Dönü? Tarihlerini Gidi? Amac?n? Anlatan ?ngilteredeki Masraflar?n Nas?l Kar??lanaca??n? Belirtir  Davet Eden Ki?inin Ad? Soyad? Aç?k Ev Adresi Telefon Numaras? Yazan Dilekçe Islak ?mzal? ?ngilizce ) 
 • Davet Eden Ki?iye Ait Oturma ?zni Veya ?ngiltere Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • ?irketin imza sirküleri fotokopisi
 • Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
 • ?Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Sgk ??e Giri? Bildirgesi 
 • Sgk Hizmet Dökümü ( E-Devletten Temin Edebilirsiniz )
 • Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.
 • T?CAR?
 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?ngiltere Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ( ?NG?L?ZCE )
 • Davet Eden ?ngiltere ?irketinden Davet yaz?s?: Antetli Ka??da Yaz?lm?? ,Ka?eli ve ?mzal? (Orjinal Veya Fax/?nternet Ç?kt?s?). Ayr?ca Davet Eden ?irket Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi Ve Daha Önceki Yap?lan Al?m Sat?mlara ?li?kin Fatura Gibi Belgeler ?stenebilir.
 • ?irketin imza sirküleri fotokopisi
 • Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
 • ?Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Sgk ??e Giri? Bildirgesi 
 • Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu  ( E-Devletten Temin Edebilirsiniz )
 • Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k ?irket Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)• Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.

TUR?ST?K

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) -------> Örnek ?çin T?klay?n?z.
 • Aile Arkada? Ziyaretleri ?çin Davetiye ?çerik Olarak ( Bo? A4 Ka??d?na Gidi? Dönü? Tarihlerini Gidi? Amac?n? Anlatan ?ngilteredeki Masraflar?n Nas?l Kar??lanaca??n? Belirtir  Davet Eden Ki?inin Ad? Soyad? Aç?k Ev Adresi Telefon Numaras? Yazan Dilekçe Islak ?mzal? ?ngilizce ) 
 • Davet Eden Ki?iye Ait Oturma ?zni Veya ?ngiltere Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Ba?l? Oldu?u Kurumdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
 • E Devletten Badkorlu Hizmet Dökümü ( SGK TESC?L VE H?ZMET DÖKÜMÜ )
 • Resmi Kurum Görev Kimlik Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi
 • Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.
 • T?CAR?
 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • Davet Eden ?ngiliz ?irketinden Davet yaz?s?: Antetli Ka??da Yaz?lm?? ,Ka?eli ve ?mzal? (Orjinal Veya Fax/?nternet Ç?kt?s?). Ayr?ca Davet Eden ?irket Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi Ve Daha Önceki Yap?lan Al?m Sat?mlara ?li?kin Fatura Gibi Belgeler ?stenebilir.
 • Ba?l? Oldu?u Kurumdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
 • E Devletten Badkorlu Hizmet Dökümü ( SGK TESC?L VE H?ZMET DÖKÜMÜ )
 • Resmi Kurum Görev Kimlik Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi
 • Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.

TUR?ST?K

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • Aile Arkada? Ziyaretleri ?çin Davetiye ?çerik Olarak ( Bo? A4 Ka??d?na Gidi? Dönü? Tarihlerini Gidi? Amac?n? Anlatan ?ngilteredeki Masraflar?n Nas?l Kar??lanaca??n? Belirtir  Davet Eden Ki?inin Ad? Soyad? Aç?k Ev Adresi Telefon Numaras? Yazan Dilekçe Islak ?mzal? ?ngilizce ) 
 • Davet Eden Ki?iye Ait Oturma ?zni Veya ?ngiltere Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?ngiltere Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ( ?NG?L?ZCE )
 • Firma Sahibinin ?mza Beyannamesi 
 • ?Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
 • ?Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ba?- Kur Dökümü Barkodlu E Devletten ( SGK TESC?L VE H?ZMET DÖKÜMÜ )
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )
 •  Son 3 Ayl?k ?irket  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.?
 • T?CAR?
 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • Davet Eden ?ngilizce ?irketinden Davet yaz?s?: Antetli Ka??da Yaz?lm?? ,Ka?eli ve ?mzal? (Orjinal Veya Fax/?nternet Ç?kt?s?). Ayr?ca Davet Eden ?irket Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi Ve Daha Önceki Yap?lan Al?m Sat?mlara ?li?kin Fatura Gibi Belgeler ?stenebilir.
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?ngiltere Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ( ?NG?L?ZCE )
 • Firma Sahibinin ?mza Beyannamesi 
 • ?Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
 • ?Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ba?- Kur Dökümü Barkodlu E Devletten ( SGK TESC?L VE H?ZMET DÖKÜMÜ )
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )
 • Son 3 Ayl?k ?irket  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)• Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.?

TUR?ST?K

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • Aile Arkada? Ziyaretleri ?çin Davetiye ?çerik Olarak ( Bo? A4 Ka??d?na Gidi? Dönü? Tarihlerini Gidi? Amac?n? Anlatan ?ngilteredeki Masraflar?n Nas?l Kar??lanaca??n? Belirtir  Davet Eden Ki?inin Ad? Soyad? Aç?k Ev  Adresi Telefon Numaras? Yazan Dilekçe Islak ?mzal? ?ngilizce ) 
 • Davet Eden Ki?iye Ait Oturma ?zni Veya ?ngiltere Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?ngiltere Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ( ?NG?L?ZCE )
 • ?Firma Sahibinin ?mza Beyannamesi 
 • ?Ba?l? Oldu?u Meslek Odas?ndan Faaliyet Belgesi  ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)
 • + Avukatlar >>>> Barodan
 • + Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan
 • + Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan
 • + Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan
 • + Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ba?- Kur Dökümü Barkodlu E Devletten ( SGK TESC?L VE H?ZMET DÖKÜMÜ )
 • Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngilizce Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.?
 • T?CAR?
 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • Davet Eden ?ngiliz ?irketinden Davet yaz?s?: Antetli Ka??da Yaz?lm?? ,Ka?eli ve ?mzal? (Orjinal Veya Fax/?nternet Ç?kt?s?). Ayr?ca Davet Eden ?irket Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi Ve Daha Önceki Yap?lan Al?m Sat?mlara ?li?kin Fatura Gibi Belgeler ?stenebilir.
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? ?ngiltere Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi (?NG?L?ZCE )
 • ?Firma Sahibinin ?mza Beyannamesi 
 • ?Ba?l? Oldu?u Meslek Odas?ndan Faaliyet Belgesi  ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)
 • + Avukatlar >>>> Barodan
 • + Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan
 • + Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan
 • + Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan
 • + Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ba?- Kur Dökümü Barkodlu E Devletten ( SGK TESC?L VE H?ZMET DÖKÜMÜ )
 • Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Son 3 Ayl?k ?irket  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngilizce Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.?
 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • Aile Arkada? Ziyaretleri ?çin Davetiye ?çerik Olarak ( Bo? A4 Ka??d?na Gidi? Dönü? Tarihlerini Gidi? Amac?n? Anlatan ?ngilteredeki Masraflar?n Nas?l Kar??lanaca??n? Belirtir  Davet Eden Ki?inin Ad? Soyad? Aç?k Ev Adresi Telefon Numaras? Yazan Dilekçe Islak ?mzal? ?ngilizce ) 
 • Davet Eden Ki?iye Ait Oturma ?zni Veya ?ngiltere Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Emeklilik Bildirgesi E Devletten Barkodlu 
 • Emekli Maa?? Ald??? Bankadan Son 3 Ayl?k Maa? Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? 
 • Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. ( USD - EURO - ALTIN - GBP Vb.) )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE )
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.
 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • Aile Arkada? Ziyaretleri ?çin Davetiye ?çerik Olarak ( Bo? A4 Ka??d?na Gidi? Dönü? Tarihlerini Gidi? Amac?n? Anlatan ?ngilteredeki Masraflar?n Nas?l Kar??lanaca??n? Belirtir  Davet Eden Ki?inin Ad? Soyad? Aç?k Ev Adresi Telefon Numaras? Yazan Dilekçe Islak ?mzal? ?ngilizce ) 
 • Davet Eden Ki?iye Ait Oturma ?zni Veya ?ngiltere Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Tüm Masraflar? E?inin Kar??layaca??na Dair ?ngiltere Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ( ?NG?L?ZCE )
 •  E?ine Ait Evraklar
 • +?? veren
 • +Çal??an
 • +Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek
 • +Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi
 • +Emekli
 • Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • ?Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu ( ?NG?L?ZCE)
 • D?KKAT!: ?ngiltere Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.
 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 
 • Aile Arkada? Ziyaretleri ?çin Davetiye ?çerik Olarak ( Bo? A4 Ka??d?na Gidi? Dönü? Tarihlerini Gidi? Amac?n? Anlatan ?ngilteredeki Masraflar?n Nas?l Kar??lanaca??n? Belirtir  Davet Eden Ki?inin Ad? Soyad? Aç?k Ev  Adresi Telefon Numaras? Yazan Dilekçe Islak ?mzal? ?ngilizce ) 
 • Davet Eden Ki?iye Ait Oturma ?zni Veya ?ngiltere Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)
 • Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.( ?çerik : Çocu?un seyahat tarihleri , kalaca?? yer , adres ve varsa refakat edecek ki?inin bilgileri aç?k ve ayr?nt?l? ?ekilde belirtilmi? olmal?d?r.
 • Ebeveynlerine ait i? evraklar? 
 • Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( GŘncel Tarihli Olmas? Gerekmektedir. )
 • Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
 • Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren ?ngiltere Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • ?kametgah Belgesi ( E Devletten )
 • Kimlik Fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Adli Sicil Kayd? E Devletten Barkodlu 
 • D?KKAT! ?ngiltere Konsoloslu?u Parmak ?zi Uygulamas?ndan Dolay? Randevu Gününde Ba?vuruya ?ahsen Gelmeniz Gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri