Litvanya Vizesi
GŘney Afrika Cum. Vizesi

GŘney Afrika Cum. Vizesi

Svaziland Vizesi

Svaziland Vizesi

Litvanya Vizesi

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf
• Litvanyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Göçmenlik Ofisinden Al?nm?? Orjinal Davetiye Gerekmektedir.

• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Litvanya Büyükelçili?ine Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? ,Evli ?se e? ve çocuklar? gösteren Litvanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Ba?kur dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Litvanya Büyükelçili?ine Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf

• Ulusal Mevzuata Uygun Davetiye Ve Teminat ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini,Seyehat Tarihlerini Ve Litvanyadaki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Ba?kur dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf
• Litvanyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Göçmenlik Ofisinden Al?nm?? Orjinal Davetiye Gerekmektedir.

• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Litvanya Büyükelçili?ine Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? ,Evli ?se e? ve çocuklar? gösteren Litvanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Litvanya Büyükelçili?ine Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf

• Ulusal Mevzuata Uygun Davetiye Ve Teminat ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini,Seyehat Tarihlerini Ve Litvanyadaki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Ka?yt Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 

• Litvanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Litvanyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Göçmenlik Ofisinden Al?nm?? Orjinal Davetiye Gerekmektedir.

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? ) 
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? ,Evli ?se e? ve çocuklar? gösteren Litvanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf

• Ulusal Mevzuata Uygun Davetiye Ve Teminat ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini,Seyehat Tarihlerini Ve Litvanyadaki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Litvanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten ) 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 

• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Litvanya Büyükelçili?ine Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 
• Litvanyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Göçmenlik Ofisinden Al?nm?? Orjinal Davetiye Gerekmektedir.

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi  Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? ,Evli ?se e? ve çocuklar? gösteren Litvanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Ba?kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 

• Ulusal Mevzuata Uygun Davetiye Ve Teminat ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini,Seyehat Tarihlerini Ve Litvanyadaki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Litvanya Büyükelçili?ine Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi  Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Ba?kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 
• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 
• Litvanyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Göçmenlik Ofisinden Al?nm?? Orjinal Davetiye Gerekmektedir.
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Litvanya Büyükelçili?ine Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? ,Evli ?se e? ve çocuklar? gösteren Litvanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 

• Ulusal Mevzuata Uygun Davetiye Ve Teminat ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini,Seyehat Tarihlerini Ve Litvanyadaki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Litvanya Büyükelçili?ine Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 
• Litvanyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Göçmenlik Ofisinden Al?nm?? Orjinal Davetiye Gerekmektedir.

• Litvanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Emekli Ald??? Bankadan Islak Ka?eli ?mzal? Döküm 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? ,Evli ?se e? ve çocuklar? gösteren Litvanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 
• Litvanyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Göçmenlik Ofisinden Al?nm?? Orjinal Davetiye Gerekmektedir.

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Litvanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? ,Evli ?se e? ve çocuklar? gösteren Litvanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli 6 Ayl?k Pasaport Orjinal 

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Litvanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Litvanyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Göçmenlik Ofisinden Al?nm?? Orjinal Davetiye Gerekmektedir.

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli Seyahat Masraflar?n?n Kim taraf?ndan Kar??lanaca??n? Gösteren Noter Onayl? Tahhütname)

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.

• Ebeveynlerine ait i? evraklar?

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde? ,Evli ?se e? ve çocuklar? gösteren Litvanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Litvanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri