Letonya Vizesi
Moritanya Vizesi

Moritanya Vizesi

TŘrkmenistan Vizesi

TŘrkmenistan Vizesi

Letonya Vizesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
 • Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye ( Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi  Do?um Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret S?ras?nda Olacak Masraflar? Davet Eden Taraf Kar??lamay? Üstlendi?i Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Taraf?n  Ad?, Soyad?,Do?um Tarihi,Do?um Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabal??? Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amac? Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresi Boyunca Kalaca?? Adres)
• imza sirküleri Fotokopisi
• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ( Son 3 ayl?k Orjinal )
• Ticaret Odas? Oda Sicil belgesi ( Son 3 ayl?k Orjinal )
• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde?, Evli ?se E?, ve çocuklar? gösteren Letonya Büyükelçili?ine Hitaben Al?nm??  ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Ba?kur dökümü Barkodlu ( E Devletten)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf

•  Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye (Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi Pasaport No Firma Ad? Ticaret Sicil No Seyahat Amac? Davet Eden Taraf?n Davet Edilen Taraf?n Ziyareti Boyunca Olacak Masraflar? Kar??lamay? Üstlendi?ine Dair Bilgi  Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresince Kalaca?? Adres ?mza Ad Soyad ve Ünvan )
• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler
•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi ------>Örnek ?çin t?klay?n?z

• imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ( Son 3 ayl?k Orjinal )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu (E Devletten)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Ba?kur dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?  ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye ( Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi  Do?um Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret S?ras?nda Olacak Masraflar? Davet Eden Taraf Kar??lamay? Üstlendi?i Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Taraf?n  Ad?, Soyad?,Do?um Tarihi,Do?um Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabal??? Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amac? Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresi Boyunca Kalaca?? Adres)

• imza sirküleri Fotokopisi 

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ( Son 3 ayl?k Orjinal )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde?, Evli ?se E?, ve çocuklar? gösteren Letonya Büyükelçili?ine Hitaben Al?nm??  ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

•  Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf
•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Letonya Büyükelçili?ine  hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi ------>Örnek ?çin t?klay?n?z

• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye (Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi Pasaport No Firma Ad? Ticaret Sicil No Seyahat Amac? Davet Eden Taraf?n Davet Edilen Taraf?n Ziyareti Boyunca Olacak Masraflar? Kar??lamay? Üstlendi?ine Dair Bilgi  Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresince Kalaca?? Adres ?mza Ad Soyad ve Ünvan )

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

•  imza sirküleri Fotokopisi 

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ( Son 3 ayl?k Orjinal )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf

Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye ( Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi  Do?um Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret S?ras?nda Olacak Masraflar? Davet Eden Taraf Kar??lamay? Üstlendi?i Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Taraf?n  Ad?, Soyad?,Do?um Tarihi,Do?um Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabal??? Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amac? Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresi Boyunca Kalaca?? Adres)

• Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve izin yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli imzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde?, Evli ?se E?, ve çocuklar? gösteren Letonya Büyükelçili?ine Hitaben Al?nm??  ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf 

• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye (Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi Pasaport No Firma Ad? Ticaret Sicil No Seyahat Amac? Davet Eden Taraf?n Davet Edilen Taraf?n Ziyareti Boyunca Olacak Masraflar? Kar??lamay? Üstlendi?ine Dair Bilgi  Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresince Kalaca?? Adres ?mza Ad Soyad ve Ünvan )

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve izin yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak veOtel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf
• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye ( Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi  Do?um Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret S?ras?nda Olacak Masraflar? Davet Eden Taraf Kar??lamay? Üstlendi?i Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Taraf?n  Ad?, Soyad?,Do?um Tarihi,Do?um Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabal??? Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amac? Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresi Boyunca Kalaca?? Adres)

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ( Son 3 ayl?k Orjinal )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde?, Evli ?se E?, ve çocuklar? gösteren Letonya Büyükelçili?ine Hitaben Al?nm??  ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Ba?kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf

• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye (Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi Pasaport No Firma Ad? Ticaret Sicil No Seyahat Amac? Davet Eden Taraf?n Davet Edilen Taraf?n Ziyareti Boyunca Olacak Masraflar? Kar??lamay? Üstlendi?ine Dair Bilgi  Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresince Kalaca?? Adres ?mza Ad Soyad ve Ünvan )

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ( Son 3 ayl?k Orjinal )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 ayl?k Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Ba?kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf
• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye ( Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi  Do?um Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret S?ras?nda Olacak Masraflar? Davet Eden Taraf Kar??lamay? Üstlendi?i Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Taraf?n  Ad?, Soyad?,Do?um Tarihi,Do?um Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabal??? Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amac? Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresi Boyunca Kalaca?? Adres)

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde?, Evli ?se E?, ve çocuklar? gösteren Letonya Büyükelçili?ine Hitaben Al?nm??  ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Konfirmeli Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf

• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye (Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi Pasaport No Firma Ad? Ticaret Sicil No Seyahat Amac? Davet Eden Taraf?n Davet Edilen Taraf?n Ziyareti Boyunca Olacak Masraflar? Kar??lamay? Üstlendi?ine Dair Bilgi  Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresince Kalaca?? Adres ?mza Ad Soyad ve Ünvan )

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? (Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf 
• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye ( Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi  Do?um Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret S?ras?nda Olacak Masraflar? Davet Eden Taraf Kar??lamay? Üstlendi?i Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Taraf?n  Ad?, Soyad?,Do?um Tarihi,Do?um Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabal??? Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amac? Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresi Boyunca Kalaca?? Adres)

• Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? Son 3 ayl?k Döküm 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde?, Evli ?se E?, ve çocuklar? gösteren Letonya Büyükelçili?ine Hitaben Al?nm??  ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? (Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf 
• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye ( Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi  Do?um Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret S?ras?nda Olacak Masraflar? Davet Eden Taraf Kar??lamay? Üstlendi?i Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Taraf?n  Ad?, Soyad?,Do?um Tarihi,Do?um Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabal??? Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amac? Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresi Boyunca Kalaca?? Adres)

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde?, Evli ?se E?, ve çocuklar? gösteren Letonya Büyükelçili?ine Hitaben Al?nm??  ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? (Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlar?nda Biometrik foto?raf  
• Göçmen Ve Vatanda?l?k ??leri Taraf?ndan Onaylanm?? Bir Davetiye ( Davet Eden Taraf?n Ad? Soyad? Do?um Tarihi  Do?um Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret S?ras?nda Olacak Masraflar? Davet Eden Taraf Kar??lamay? Üstlendi?i Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Taraf?n  Ad?, Soyad?,Do?um Tarihi,Do?um Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabal??? Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amac? Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giri? Ç?k?? Say?s? Davet Edilen Taraf?n Seyahat Süresi Boyunca Kalaca?? Adres)

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Letonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, karde?, Evli ?se E?, ve çocuklar? gösteren Letonya Büyükelçili?ine Hitaben Al?nm??  ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? (Dönü? Tarihinden ?tibaren 15 Gün Geçerli Olmas? Gerekmektedir.)

Dikkat: Letonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri