H?rvatistan Vizesi
?ili Vizesi

?ili Vizesi

Bat? Sahra Vizesi

Bat? Sahra Vizesi

H?rvatistan Vizesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf
• Orjinal Davetiye (H?rvatistandaki Garantör /?ahs?n Formdaki ?mzas?, H?rvatistandaki Yada H?rvatistan Büyükelçili?indeki Noter Taraf?ndan Tastik Edilmi? Olmal?d?r. Garantör, Geliri Yada Mal Varl??? Olan, H?rvatistan Vatanda?? Yada H?rvatistanda Oturuma Sahip Yabanc? Olabilir. Garanti Mektubu ?le Birlikte Garantör Son 3 Aya Ait Gelir Belgeleri Maa? Bordrolar? Emeklilik Belgeleri Gibi Yada Banka Hesap Dökümlerini Sunmas? Gerekmektedir.)
• Davet Eden Ki?iyle Akrabal?k Derecesini Gösteren Ve Tüm Aile Fertlerini Gösteren Vukuatl? Nüfus Kay?t Örne?i.
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
•D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf
• Orjinal Davetiye 
• Fuar ?se Fuara Giri? Kart? Yada Kat?l?ma ?li?kin Belgeler
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k ?irket Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
•D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf
• Orjinal Davetiye (H?rvatistandaki Garantör /?ahs?n Formdaki ?mzas?, H?rvatistandaki Yada H?rvatistan Büyükelçili?indeki Noter Taraf?ndan Tastik Edilmi? Olmal?d?r. Garantör, Geliri Yada Mal Varl??? Olan, H?rvatistan Vatanda?? Yada H?rvatistanda Oturuma Sahip Yabanc? Olabilir. Garanti Mektubu ?le Birlikte Garantör Son 3 Aya Ait Gelir Belgeleri Maa? Bordrolar? Emeklilik Belgeleri Gibi Yada Banka Hesap Dökümlerini Sunmas? Gerekmektedir.)
• Davet Eden Ki?iyle Akrabal?k Derecesini Gösteren Ve Tüm Aile Fertlerini Gösteren Vukuatl? Nüfus Kay?t Örne?i.
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
?• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)
• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Sgk ??e Giri? Bildirgesi 
• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E-Devletten Temin Edebilirsiniz )
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 Ayl?k  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf 
• Orjinal Davetiye 
• Fuar ?se Fuara Giri? Kart? Yada Kat?l?ma ?li?kin Belgeler
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
?• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)
• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Sgk ??e Giri? Bildirgesi 
• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E-Devletten Temin Edebilirsiniz )
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 Ayl?k  ?irket Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf

• Orjinal Davetiye (H?rvatistandaki Garantör /?ahs?n Formdaki ?mzas?, H?rvatistandaki Yada H?rvatistan Büyükelçili?indeki Noter Taraf?ndan Tastik Edilmi? Olmal?d?r. Garantör, Geliri Yada Mal Varl??? Olan, H?rvatistan Vatanda?? Yada H?rvatistanda Oturuma Sahip Yabanc? Olabilir. Garanti Mektubu ?le Birlikte Garantör Son 3 Aya Ait Gelir Belgeleri Maa? Bordrolar? Emeklilik Belgeleri Gibi Yada Banka Hesap Dökümlerini Sunmas? Gerekmektedir.)
• Davet Eden Ki?iyle Akrabal?k Derecesini Gösteren Ve Tüm Aile Fertlerini Gösteren Vukuatl? Nüfus Kay?t Örne?i.
•  Ba?l? Oldu?u Kurumdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
• Resmi Kurum Görev Kimlik Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Son 3 Ayl?k  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf
• Orjinal Davetiye 
• Fuar ?se Fuara Giri? Kart? Yada Kat?l?ma ?li?kin Belgeler
• Ba?l? Oldu?u Kurumdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
• Resmi Kurum Görev Kimlik Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf 

• Orjinal Davetiye (H?rvatistandaki Garantör /?ahs?n Formdaki ?mzas?, H?rvatistandaki Yada H?rvatistan Büyükelçili?indeki Noter Taraf?ndan Tastik Edilmi? Olmal?d?r. Garantör, Geliri Yada Mal Varl??? Olan, H?rvatistan Vatanda?? Yada H?rvatistanda Oturuma Sahip Yabanc? Olabilir. Garanti Mektubu ?le Birlikte Garantör Son 3 Aya Ait Gelir Belgeleri Maa? Bordrolar? Emeklilik Belgeleri Gibi Yada Banka Hesap Dökümlerini Sunmas? Gerekmektedir.)
• Davet Eden Ki?iyle Akrabal?k Derecesini Gösteren Ve Tüm Aile Fertlerini Gösteren Vukuatl? Nüfus Kay?t Örne?i.
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf 

•  Orjinal Davetiye 
• Fuar ?se Fuara Giri? Kart? Yada Kat?l?ma ?li?kin Belgeler
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k ?irket Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf 

• Orjinal Davetiye (H?rvatistandaki Garantör /?ahs?n Formdaki ?mzas?, H?rvatistandaki Yada H?rvatistan Büyükelçili?indeki Noter Taraf?ndan Tastik Edilmi? Olmal?d?r. Garantör, Geliri Yada Mal Varl??? Olan, H?rvatistan Vatanda?? Yada H?rvatistanda Oturuma Sahip Yabanc? Olabilir. Garanti Mektubu ?le Birlikte Garantör Son 3 Aya Ait Gelir Belgeleri Maa? Bordrolar? Emeklilik Belgeleri Gibi Yada Banka Hesap Dökümlerini Sunmas? Gerekmektedir.)
• Davet Eden Ki?iyle Akrabal?k Derecesini Gösteren Ve Tüm Aile Fertlerini Gösteren Vukuatl? Nüfus Kay?t Örne?i.
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ----------- > Örnek ?çin T?klay?n?z.
?• Firma Sahibinin ?mza Beyannamesi 
?• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
• Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf
• Orjinal Davetiye 
• Fuar ?se Fuara Giri? Kart? Yada Kat?l?ma ?li?kin Belgeler
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi 
?• Firma Sahibinin ?mza Beyannamesi 
?• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
• Son 3 Ayl?k ?irket Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf
• Orjinal Davetiye (H?rvatistandaki Garantör /?ahs?n Formdaki ?mzas?, H?rvatistandaki Yada H?rvatistan Büyükelçili?indeki Noter Taraf?ndan Tastik Edilmi? Olmal?d?r. Garantör, Geliri Yada Mal Varl??? Olan, H?rvatistan Vatanda?? Yada H?rvatistanda Oturuma Sahip Yabanc? Olabilir. Garanti Mektubu ?le Birlikte Garantör Son 3 Aya Ait Gelir Belgeleri Maa? Bordrolar? Emeklilik Belgeleri Gibi Yada Banka Hesap Dökümlerini Sunmas? Gerekmektedir.)
• Davet Eden Ki?iyle Akrabal?k Derecesini Gösteren Ve Tüm Aile Fertlerini Gösteren Vukuatl? Nüfus Kay?t Örne?i.
• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )
• Emekli Maa?? Ald??? Bankadan Son 3 Ayl?k Maa? Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? 
• Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• H?rvatistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf
 • Orjinal Davetiye (H?rvatistandaki Garantör /?ahs?n Formdaki ?mzas?, H?rvatistandaki Yada H?rvatistan Büyükelçili?indeki Noter Taraf?ndan Tastik Edilmi? Olmal?d?r. Garantör, Geliri Yada Mal Varl??? Olan, H?rvatistan Vatanda?? Yada H?rvatistanda Oturuma Sahip Yabanc? Olabilir. Garanti Mektubu ?le Birlikte Garantör Son 3 Aya Ait Gelir Belgeleri Maa? Bordrolar? Emeklilik Belgeleri Gibi Yada Banka Hesap Dökümlerini Sunmas? Gerekmektedir.)
• Davet Eden Ki?iyle Akrabal?k Derecesini Gösteren Ve Tüm Aile Fertlerini Gösteren Vukuatl? Nüfus Kay?t Örne?i.
•  Tüm Masraflar? E?inin Kar??layaca??na Dair H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi 
• E?ine Ait Evraklar
+?? veren
+Çal??an
+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek
+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi
+Emekli
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik foto?raf

• Orjinal Davetiye (H?rvatistandaki Garantör /?ahs?n Formdaki ?mzas?, H?rvatistandaki Yada H?rvatistan Büyükelçili?indeki Noter Taraf?ndan Tastik Edilmi? Olmal?d?r. Garantör, Geliri Yada Mal Varl??? Olan, H?rvatistan Vatanda?? Yada H?rvatistanda Oturuma Sahip Yabanc? Olabilir. Garanti Mektubu ?le Birlikte Garantör Son 3 Aya Ait Gelir Belgeleri Maa? Bordrolar? Emeklilik Belgeleri Gibi Yada Banka Hesap Dökümlerini Sunmas? Gerekmektedir.)
• Davet Eden Ki?iyle Akrabal?k Derecesini Gösteren Ve Tüm Aile Fertlerini Gösteren Vukuatl? Nüfus Kay?t Örne?i.
•  Masraflar?n  Kar??layaca??na Dair H?rvatistan Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ------>Örnek ?çin t?klay?n?z
• Muhaffakatname ; Noter Onayl? (H?rvatca Yada ?ngilizceye Tercüme Edilmi?) Ebevynlerin Kimlik Fotokopileriyle Birlikte
• Ebevyne Ait Evraklar
+?? veren
+Çal??an
+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek
+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi
+Emekli
• Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonlar?
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• D?KKAT!: H?rvatistan Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri