Hollanda Vizesi
Belarus Vizesi

Belarus Vizesi

Peru Vizesi

Peru Vizesi

Hollanda Vizesi

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Belediyeden Onayl? Orjinal Davetiye ( 3 Aydan Eski Olmayan Davet Eden Ki?inin Gelirini Gösteren Evraklar Son 3 Ayl?k Maa? Bordorlar? Veya Muhasebecisinden 3 Ayl?k Gelir Beyannamesi Hesap Dökümüleri Hollanda Pasapaport Fotokopisi Veya Hollanda Oturum Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten)
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? Hollanda Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi 

• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren HollandaBüyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Hollandada Ziyaret Edece?iniz ?irketten Kurumdan Ad?n?za Antetli Ka??da ?mzal? Davetiye ( Davet Eden ?irketin Kurumun ?leti?im Bilgileri, Masraflar?n Kimin Taraf?ndan Kar??lanaca?? Konaklama Bilgileri ?le Seyahat Tarihleri Ve Sebepleri Ayr?nt?l? Bir Biçimde Belirlenmi? Olmal?d?r.)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten)
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? Hollanda Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ------>Örnek ?çin t?klay?n?z
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Belediyeden Onayl? Orjinal Davetiye ( 3 Aydan Eski Olmayan Davet Eden Ki?inin Gelirini Gösteren Evraklar Son 3 Ayl?k Maa? Bordorlar? Veya Muhasebecisinden 3 Ayl?k Gelir Beyannamesi Hesap Dökümüleri Hollanda Pasapaport Fotokopisi Veya Hollanda Oturum Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi )
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? Hollanda Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ------>Örnek ?çin t?klay?n?z
• Sgk ??e Giri? Bildirgesi 
• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E-Devletten Temin Edebilirsiniz )
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren HollandaBüyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. ) 

• Hollandada Ziyaret Edece?iniz ?irketten Kurumdan Ad?n?za Antetli Ka??da ?mzal? Davetiye ( Davet Eden ?irketin Kurumun ?leti?im Bilgileri, Masraflar?n Kimin Taraf?ndan Kar??lanaca?? Konaklama Bilgileri ?le Seyahat Tarihleri Ve Sebepleri Ayr?nt?l? Bir Biçimde Belirlenmi? Olmal?d?r.)
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? Hollanda Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ------>Örnek ?çin t?klay?n?z
• Sgk ??e Giri? Bildirgesi 
• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E-Devletten Temin Edebilirsiniz )
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten)
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

•  En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Belediyeden Onayl? Orjinal Davetiye ( 3 Aydan Eski Olmayan Davet Eden Ki?inin Gelirini Gösteren Evraklar Son 3 Ayl?k Maa? Bordorlar? Veya Muhasebecisinden 3 Ayl?k Gelir Beyannamesi Hesap Dökümüleri Hollanda Pasapaport Fotokopisi Veya Hollanda Oturum Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi )

• Ba?l? Oldu?u Kurumdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
• Resmi Kurum Görev Kimlik Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Hollanda Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Hollandada Ziyaret Edece?iniz ?irketten Kurumdan Ad?n?za Antetli Ka??da ?mzal? Davetiye ( Davet Eden ?irketin Kurumun ?leti?im Bilgileri, Masraflar?n Kimin Taraf?ndan Kar??lanaca?? Konaklama Bilgileri ?le Seyahat Tarihleri Ve Sebepleri Ayr?nt?l? Bir Biçimde Belirlenmi? Olmal?d?r.)
• Ba?l? Oldu?u Kurumdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
• Resmi Kurum Görev Kimlik Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Son 3 Ayl?k ?ahsi  Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Hollanda Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Belediyeden Onayl? Orjinal Davetiye ( 3 Aydan Eski Olmayan Davet Eden Ki?inin Gelirini Gösteren Evraklar Son 3 Ayl?k Maa? Bordorlar? Veya Muhasebecisinden 3 Ayl?k Gelir Beyannamesi Hesap Dökümüleri Hollanda Pasapaport Fotokopisi Veya Hollanda Oturum Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten)
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? Hollanda Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ------>Örnek ?çin t?klay?n?z
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren HollandaBüyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )
• Hollanda da Ziyaret Edece?iniz ?irketten Kurumdan Ad?n?za Antetli Ka??da ?mzal? Davetiye ( Davet Eden ?irketin Kurumun ?leti?im Bilgileri, Masraflar?n Kimin Taraf?ndan Kar??lanaca?? Konaklama Bilgileri ?le Seyahat Tarihleri Ve Sebepleri Ayr?nt?l? Bir Biçimde Belirlenmi? Olmal?d?r.)
•  Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten)
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? Hollanda Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi  ------>Örnek ?çin t?klay?n?z
• Ticaret Odas? Oda Sicil Belgesi ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal)
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem )
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)
• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Belediyeden Onayl? Orjinal Davetiye ( 3 Aydan Eski Olmayan Davet Eden Ki?inin Gelirini Gösteren Evraklar Son 3 Ayl?k Maa? Bordorlar? Veya Muhasebecisinden 3 Ayl?k Gelir Beyannamesi Hesap Dökümüleri Hollanda Pasapaport Fotokopisi Veya Hollanda Oturum Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten)
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? Hollanda Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ----------- > Örnek ?çin T?klay?n?z.)

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)

          + Avukatlar >>>> Barodan

          + Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

          + Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

          + Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

          + Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
?• Firma Sahibinin ?mza Beyannamesi

• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren HollandaBüyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

•  En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Hollanda da Ziyaret Edece?iniz ?irketten Kurumdan Ad?n?za Antetli Ka??da ?mzal? Davetiye ( Davet Eden ?irketin Kurumun ?leti?im Bilgileri, Masraflar?n Kimin Taraf?ndan Kar??lanaca?? Konaklama Bilgileri ?le Seyahat Tarihleri Ve Sebepleri Ayr?nt?l? Bir Biçimde Belirlenmi? Olmal?d?r.)

• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten)
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? Hollanda Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ----------- > Örnek ?çin T?klay?n?z.)
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi   ( Son 6 Ayl?k Güncel Tarihli Fotokopi)

          + Avukatlar >>>> Barodan

          + Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

          + Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

          + Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

          + Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
?• Firma Sahibinin ?mza Beyannamesi

• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?,
• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Hollanda Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Belediyeden Onayl? Orjinal Davetiye ( 3 Aydan Eski Olmayan Davet Eden Ki?inin Gelirini Gösteren Evraklar Son 3 Ayl?k Maa? Bordorlar? Veya Muhasebecisinden 3 Ayl?k Gelir Beyannamesi Hesap Dökümüleri Hollanda Pasapaport Fotokopisi Veya Hollanda Oturum Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi )
• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? Banka Hesap Dökümü (Son 3 Ayl?k )

• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren HollandaBüyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Hollanda Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Belediyeden Onayl? Orjinal Davetiye ( 3 Aydan Eski Olmayan Davet Eden Ki?inin Gelirini Gösteren Evraklar Son 3 Ayl?k Maa? Bordorlar? Veya Muhasebecisinden 3 Ayl?k Gelir Beyannamesi Hesap Dökümüleri Hollanda Pasapaport Fotokopisi Veya Hollanda Oturum Kart?n?n Önlü Arkal? Fotokopisi )

• E?ine Ait Evraklar

          +?? veren

          +Çal??an

          +Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

          +Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

          +Emekli

• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren HollandaBüyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

•  En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)

• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Hollanda Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

• E?itim süreci içerisinde seyahat etmeleri durumunda okuldan izin belgesi

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? 

• Son 3 Ayl?k Bakiyeli Banka Hesap Dökümü Islak Ka?eli ?mzal? ( Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.)

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren HollandaBüyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere Yerle?im Yeri Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Hollanda Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri