Finlandiya Vizesi
Kolombiya Vizesi

Kolombiya Vizesi

Nijerya Vizesi

Nijerya Vizesi

Finlandiya Vizesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Fince ?sveçce ?ngilizce Yada Türkçe Yaz?lm?? ?mzal? Davetiye Mektubu ( 6 Aydan Eski Olmayan Davetiye Elle Yaz?lm?? Olabilir. Davetiye, Davet Eden Ki?inin (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri)  Ve  Davet Edilen Ki?inin Bilgilerini ?çermelidir. (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri Ziyaret Amac? Ve Süresi Aralar?ndaki Yak?nl?k Derecesi.)
• Ba? Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal ve son 6 ayl?k )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Finlandiya büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi 

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Fin ?irketinden / Ortak Türk ?irketinden Davetiye Ya da Destekleme Yaz?s? 

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Ba? Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  ( Orjinal ve son 3 ayl?k )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi (E Devletten)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Fince ?sveçce ?ngilizce Yada Türkçe Yaz?lm?? ?mzal? Davetiye Mektubu ( 6 Aydan Eski Olmayan Davetiye Elle Yaz?lm?? Olabilir. Davetiye, Davet Eden Ki?inin (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri)  Ve  Davet Edilen Ki?inin Bilgilerini ?çermelidir. (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri Ziyaret Amac? Ve Süresi Aralar?ndaki Yak?nl?k Derecesi.)

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil belgesi ( Orjinal ve son 6 ayl?k )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Finlandiya Büyükelçili?ine  hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi 

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Fin ?irketinden / Ortak Türk ?irketinden Davetiye Ya da Destekleme Yaz?s? 

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  ( Orjinal ve son 6 ayl?k )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Ka?e-?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf 

• Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
• Fince ?sveçce ?ngilizce Yada Türkçe Yaz?lm?? ?mzal? Davetiye Mektubu ( 6 Aydan Eski Olmayan Davetiye Elle Yaz?lm?? Olabilir. Davetiye, Davet Eden Ki?inin (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri)  Ve  Davet Edilen Ki?inin Bilgilerini ?çermelidir. (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri Ziyaret Amac? Ve Süresi Aralar?ndaki Yak?nl?k Derecesi.)

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?  ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf 

• Fin ?irketinden / Ortak Türk ?irketinden Davetiye Ya da Destekleme Yaz?s? 

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

•  Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten 

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf 

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Firma sahibinin imza beyannamesi
• Fince ?sveçce ?ngilizce Yada Türkçe Yaz?lm?? ?mzal? Davetiye Mektubu ( 6 Aydan Eski Olmayan Davetiye Elle Yaz?lm?? Olabilir. Davetiye, Davet Eden Ki?inin (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri)  Ve  Davet Edilen Ki?inin Bilgilerini ?çermelidir. (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri Ziyaret Amac? Ve Süresi Aralar?ndaki Yak?nl?k Derecesi.)

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf 

• Fin ?irketinden / Ortak Türk ?irketinden Davetiye Ya da Destekleme Yaz?s? 

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi (E Devletten)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf 
• Fince ?sveçce ?ngilizce Yada Türkçe Yaz?lm?? ?mzal? Davetiye Mektubu ( 6 Aydan Eski Olmayan Davetiye Elle Yaz?lm?? Olabilir. Davetiye, Davet Eden Ki?inin (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri)  Ve  Davet Edilen Ki?inin Bilgilerini ?çermelidir. (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri Ziyaret Amac? Ve Süresi Aralar?ndaki Yak?nl?k Derecesi.)

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )
•  Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)
+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf 

•  Fin ?irketinden / Ortak Türk ?irketinden Davetiye Ya da Destekleme Yaz?s? 

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• • Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )
•  Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Fince ?sveçce ?ngilizce Yada Türkçe Yaz?lm?? ?mzal? Davetiye Mektubu ( 6 Aydan Eski Olmayan Davetiye Elle Yaz?lm?? Olabilir. Davetiye, Davet Eden Ki?inin (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri)  Ve  Davet Edilen Ki?inin Bilgilerini ?çermelidir. (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri Ziyaret Amac? Ve Süresi Aralar?ndaki Yak?nl?k Derecesi.)
• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )
• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? Banka Hesap Dökümü Son 3 Ayl?k 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Finlandiya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli
• Fince ?sveçce ?ngilizce Yada Türkçe Yaz?lm?? ?mzal? Davetiye Mektubu ( 6 Aydan Eski Olmayan Davetiye Elle Yaz?lm?? Olabilir. Davetiye, Davet Eden Ki?inin (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri)  Ve  Davet Edilen Ki?inin Bilgilerini ?çermelidir. (?sim Adres Do?um tarihi Ve ?leti?im Bilgileri Ziyaret Amac? Ve Süresi Aralar?ndaki Yak?nl?k Derecesi.)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Finlandiya Büyükelçili?ine  hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? (staj v.b.)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas? ( Orjinal veya Fotokopisi )

Dikkat: Finlandiya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri