Estonya Vizesi
Nijerya Vizesi

Nijerya Vizesi

Amerika Vizesi

Amerika Vizesi

Estonya Vizesi

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• ?irket Antetli  Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

• Davetiye ( Estonyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Yaz?lm?? Davetiye Orjinal Olmas? Gerekmemektedir. Ve Davetiye Gönderen Ki?inin Kimlik Veya Pasaport Un Kimlik Bilgilerinin  Bulundu?u Sayfan?n Fotokopisi )

• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k Orjinal Olmas? Gerekmektedir.)
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k Orjinal Olmas? Gerekmektedir.)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, , karde?, Evli ?se ,e? ve çocuklar? gösteren Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• ?irket Antetli  Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi  

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• Ulusal Mevduatlara Uygun Davetiye ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini, Seyahat Tarihlerini Ve Estonya Daki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k Orjinal Olmas? Gerekmektedir.)
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k Orjinal Olmas? Gerekmektedir.)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.
• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

•  Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Davetiye ( Estonyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Yaz?lm?? Davetiye Orjinal Olmas? Gerekmemektedir. Ve Davetiye Gönderen Ki?inin Kimlik Veya Pasaport Un Kimlik Bilgilerinin  Bulundu?u Sayfan?n Fotokopisi )

• ?irket Antetli  Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi

• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k Orjinal Olmas? Gerekmektedir.)
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k Orjinal Olmas? Gerekmektedir.)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem  )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e-?mzal? )

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, , karde?, Evli ?se ,e? ve çocuklar? gösteren Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• ?irket Antetli  Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

•  Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Ulusal Mevduatlara Uygun Davetiye ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini, Seyahat Tarihlerini Ve Estonya Daki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)
• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 3 Ayl?k Orjinal Olmas? Gerekmektedir.)
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 3 Ayl?k Orjinal Olmas? Gerekmektedir.)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu (?irket Yetkilisi Taraf?ndan Ka?e-?mzal?)

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)
• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• Davetiye ( Estonyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Yaz?lm?? Davetiye Orjinal Olmas? Gerekmemektedir. Ve Davetiye Gönderen Ki?inin Kimlik Veya Pasaport Un Kimlik Bilgilerinin  Bulundu?u Sayfan?n Fotokopisi )

• Estonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli Ve ?mzal? )
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli Ve ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, , karde?, Evli ?se ,e? ve çocuklar? gösteren Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• Ulusal Mevduatlara Uygun Davetiye ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini, Seyahat Tarihlerini Ve Estonya Daki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• Estonya Büyükelçili?ine  hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli Ve ?mzal? )
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli Ve ?mzal? )

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.
• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• ?irket Antetli  Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi 

• Davetiye ( Estonyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Yaz?lm?? Davetiye Orjinal Olmas? Gerekmemektedir. Ve Davetiye Gönderen Ki?inin Kimlik Veya Pasaport Un Kimlik Bilgilerinin  Bulundu?u Sayfan?n Fotokopisi )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )
?• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, , karde?, Evli ?se ,e? ve çocuklar? gösteren Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Ulusal Mevduatlara Uygun Davetiye ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini, Seyahat Tarihlerini Ve Estonya Daki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• ?irket Antetli  Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti  - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 3 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) Randevu Haftas? Al?nm?? Olmas? Gerekmektedir.
?• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )
• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf

• Davetiye ( Estonyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Yaz?lm?? Davetiye Orjinal Olmas? Gerekmemektedir. Ve Davetiye Gönderen Ki?inin Kimlik Veya Pasaport Un Kimlik Bilgilerinin  Bulundu?u Sayfan?n Fotokopisi )

• ?irket Antetli  Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, , karde?, Evli ?se ,e? ve çocuklar? gösteren Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf 

• Ulusal Mevduatlara Uygun Davetiye ( Davetiye, Davet Edilen Ki?inin Kimlik Bilgilerini, Seyahat Tarihlerini Ve Estonya Daki ?irketin Adres Ve ?rtibat Bilgileri ?le Birlikte Davet Eden Ki?inin Kimlik Bilgilerini Ve ?mzas?n? ?çermelidir.)

• Fuar için : Giri? kart veya kat?l?ma ili?kin belgeler

• ?irket Antetli  Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Yaz?lm?? Vize Talep Dilekçesi

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)
?• ?kametgah Belgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf

•  Davetiye ( Estonyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Yaz?lm?? Davetiye Orjinal Olmas? Gerekmemektedir. Ve Davetiye Gönderen Ki?inin Kimlik Veya Pasaport Un Kimlik Bilgilerinin  Bulundu?u Sayfan?n Fotokopisi )

• Estonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? döküm bildirgesi

• Son 3 ayl?k  Emekli  Maa?? Ald??? Bankadan Banka Hesap Dökümü  Islak Ka?eli ?mzal?
• Son 3 ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, , karde?, Evli ?se ,e? ve çocuklar? gösteren Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• Dönü? Tarihinden ?tibaren En Az 3 Ay Geçerli Pasaport Asl? 

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf 

•  Davetiye ( Estonyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Yaz?lm?? Davetiye Orjinal Olmas? Gerekmemektedir. Ve Davetiye Gönderen Ki?inin Kimlik Veya Pasaport Un Kimlik Bilgilerinin  Bulundu?u Sayfan?n Fotokopisi )

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Estonya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, , karde?, Evli ?se ,e? ve çocuklar? gösteren Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa tur program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka Fonu Beyaz 3x5 4x5 2 Adet Biometrik Foto?raf

•  Davetiye ( Estonyada Gidece?i Ki?i Taraf?ndan Yaz?lm?? Davetiye Orjinal Olmas? Gerekmemektedir. Ve Davetiye Gönderen Ki?inin Kimlik Veya Pasaport Un Kimlik Bilgilerinin  Bulundu?u Sayfan?n Fotokopisi )

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Estonya Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli) 

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? 
• Seyahat Masraflar? Kim Taraf?ndan Kar??lanacaksa Noter Onayl? Tahhütname 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, , karde?, Evli ?se ,e? ve çocuklar? gösteren Estonya Büyükelçili?ine Hitaben Ve ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Estonya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri