D.Kongo Vizesi
Bahamalar Vizesi

Bahamalar Vizesi

Uruguay Vizesi

Uruguay Vizesi

D.Kongo Vizesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Konfirmeleri

• Pasaport Fotokopisi

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)
- Adli sicil kayd?
• Banka hesap özeti
• ?kametgah belgesi


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Davetiye ( Davet eden ?irketin atntetli ka??d?na düzenlenmi? ba?vuru sahibinin pasaport numaras? ve isminin yer ald??? davetiye. Davetiye noter onay?ndan sonra kongo demokratik cumhuriyeti d?? i?leri bakanl??? taraf?ndan tasdiklenmesi zorunludur.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Davetiye

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Demokratik Kongoba? konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)
• Banka hesap özeti
• ?kametgah belgesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)

• Banka hesap özeti

• ?kametgah belgesi

T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Davetiye ( Davet eden ?irketin atntetli ka??d?na düzenlenmi? ba?vuru sahibinin pasaport numaras? ve isminin yer ald??? davetiye.Davetiye noter onay?ndan sonra kongo demokratik cumhuriyeti d?? i?leri bakanl??? taraf?ndan tasdiklenmesi zorunludur.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Davetiye

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Demokratik Kongoba? konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)
• Banka hesap özeti
• ?kametgah belgesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Demokratik KongoKonsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)

• Banka hesap özeti

• ?kametgah belgesi


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Davetiye ( Davet eden ?irketin atntetli ka??d?na düzenlenmi? ba?vuru sahibinin pasaport numaras? ve isminin yer ald??? davetiye.Davetiye noter onay?ndan sonra kongo demokratik cumhuriyeti d?? i?leri bakanl??? taraf?ndan tasdiklenmesi zorunludur.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Davetiye

• Demokratik KongoKonsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi
• Banka hesap özeti

• ?kametgah belgesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Banka hesap özeti

• ?kametgah belgesi


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Davetiye ( Davet eden ?irketin atntetli ka??d?na düzenlenmi? ba?vuru sahibinin pasaport numaras? ve isminin yer ald??? davetiye.Davetiye noter onay?ndan sonra kongo demokratik cumhuriyeti d?? i?leri bakanl??? taraf?ndan tasdiklenmesi zorunludur.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Davetiye

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)

• Banka hesap özeti

• ?kametgah belgesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)----->Örnek ?çin t?klay?n?z 

• Banka hesap özeti

• ?kametgah belgesi


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Davetiye ( Davet eden ?irketin atntetli ka??d?na düzenlenmi? ba?vuru sahibinin pasaport numaras? ve isminin yer ald??? davetiye.Davetiye noter onay?ndan sonra kongo demokratik cumhuriyeti d?? i?leri bakanl??? taraf?ndan tasdiklenmesi zorunludur.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Davetiye

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)
• Banka hesap özeti
• ?kametgah belgesi

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)
• Banka hesap özeti
• ?kametgah belgesi

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)
• Banka hesap özeti
• ?kametgah belgesi

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 4 adet foto?raf

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Pasaport Fotokopisi

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

•A?? KArnesi

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Demokratik KongoBa?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi- ( ?çeri?inde ne amaçla gidilece?i ne zaman gidilece?i ne kadar kal?naca?? telefon numaralar? Türkiye'deki ikametgah adres bilgilerini içermek zorundad?r.)
• Banka hesap özeti
• ?kametgah belgesi

Di─čer ├ťlke Vizeleri