Danimarka Vizesi
Senegal Vizesi

Senegal Vizesi

Honduras Vizesi

Honduras Vizesi

Danimarka Vizesi

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Danimarkadaki Davet Eden Ki?iden ?mzal? Davet Mektubu (Konaklama Bilgisinide ?çermelidir. Davet Eden Ki?inin Pasaport fotokopisi Yada Davet eden ki?inin oturma izni fotokopisi)

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Ba? Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal ve son 6 ayl?k )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)
• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Danimarkadaki ?irketten  Bütün Detaylar? ?çeren Antetli Ka??da Davet Mektubu ( Adres ?leti?im Bilgileri Kal?? Süresü Vs)
•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Danimarka büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Ba? Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal ve son 6 ayl?k )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• ?kametgah Belgesi

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Danimarkadaki Davet Eden Ki?iden ?mzal? Davet Mektubu (Konaklama Bilgisinide ?çermelidir. Davet Eden Ki?inin Pasaport fotokopisi Yada Davet eden ki?inin oturma izni fotokopisi)

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil belgesi ( Orjinal ve son 6 ayl?k )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.)

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten)

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ka?eli ve imzal? (?irket Yetkilisi Taraf?ndan )

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Danimarkadaki ?irketten  Bütün Detaylar? ?çeren Antetli Ka??da Davet Mektubu ( Adres ?leti?im Bilgileri Kal?? Süresi Vs)
•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi ------>Örnek ?çin t?klay?n?z

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi
• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil belgesi ( Orjinal ve son 6ayl?k )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten)

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ka?eli ve imzal? (?irket Yetkilisi Taraf?ndan)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Danimarkadaki Davet Eden Ki?iden ?mzal? Davet Mektubu (Konaklama Bilgisinide ?çermelidir. Davet Eden Ki?inin Pasaport fotokopisi Yada Davet eden ki?inin oturma izni fotokopisi)

• Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan görev ve izin yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Ka?eli -?mzal? Ba?vuru Sahibinin Ne Görevde Ve Ne Kadar Süredir Çal??t???n? Ziyaretten Sonra Schengen Ülkesini Ziyaretinden Sonra Çal??maya Devam Edece?i Bilgisi Eklenmelidir.) 

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi
• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu (Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal?)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Danimarka daki ?irketten  Bütün Detaylar? ?çeren Antetli Ka??da Davet Mektubu ( Adres ?leti?im Bilgileri Kal?? Süresi Vs)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Ba?l? oldu?u makamdan görev ve izin yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Ka?eli -?mzal? Ba?vuru Sahibinin Ne Görevde Ve Ne Kadar Süredir Çal??t???n? Ziyaretten Sonra Schengen Ülkesini Ziyaretinden Sonra Çal??maya Devam Edece?i Bilgisi Eklenmelidir.) 
• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu (Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal?)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• ?kametgah Belgesi (E Devletten)
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

•  Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Danimarkadaki Davet Eden Ki?iden ?mzal? Davet Mektubu (Konaklama Bilgisinide ?çermelidir. Davet Eden Ki?inin Pasaport fotokopisi Yada Davet eden ki?inin oturma izni fotokopisi)

•  Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Firma sahibinin imza beyannamesi,
• Ba? Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.


T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Danimarka daki ?irketten  Bütün Detaylar? ?çeren Antetli Ka??da Davet Mektubu ( Adres ?leti?im Bilgileri Kal?? Süresi Vs)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Firma sahibinin imza beyannamesi
• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )
• Ba? Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )
• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Danimarkadaki Davet Eden Ki?iden ?mzal? Davet Mektubu (Konaklama Bilgisinide ?çermelidir. Davet Eden Ki?inin Pasaport fotokopisi Yada Davet eden ki?inin oturma izni fotokopisi)

• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )
• Ba? Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

T?CAR?

• En az 6 Ay geçerli Pasaport( Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Danimarka daki ?irketten  Bütün Detaylar? ?çeren Antetli Ka??da Davet Mektubu ( Adres ?leti?im Bilgileri Kal?? Süresi Vs)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )
• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi - (Ba?l? bulundu?u meslek odas?ndan-son 6 ay tarihli)
• Ba? Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Danimarkadaki Davet Eden Ki?iden ?mzal? Davet Mektubu (Konaklama Bilgisinide ?çermelidir. Davet Eden Ki?inin Pasaport fotokopisi Yada Davet eden ki?inin oturma izni fotokopisi)

• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? Banka Hesap Dökümü Son 3 Ayl?k 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten )

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf 

• Danimarkadaki Davet Eden Ki?iden ?mzal? Davet Mektubu (Konaklama Bilgisinide ?çermelidir. Davet Eden Ki?inin Pasaport fotokopisi Yada Davet eden ki?inin oturma izni fotokopisi)

• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• ?kametgah Belgesi ( E Devletten)

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 y?ldan eski olmamal? ve eski pasaportlar?n?z)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 ebatlar?nda biometrik foto?raf

• Danimarkadaki Davet Eden Ki?iden ?mzal? Davet Mektubu (Konaklama Bilgisinide ?çermelidir. Davet Eden Ki?inin Pasaport fotokopisi Yada Davet eden ki?inin oturma izni fotokopisi)

• Son 10 y?ll?k Yurt D??? Giri? Ç?k?? Belgesi ( E Devletten )

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Danimarka Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi------>Örnek ?çin t?klay?n?z

• ?ngilizce Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? (staj v.b.)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

• Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, e?, karde? ve çocuklar? gösteren)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• ?kametgah Belgesi (E Devletten)

Dikkat: Danimarka Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri