Bhutan Vizesi
Surinam Vizesi

Surinam Vizesi

Suriye Vizesi

Suriye Vizesi

Bhutan Vizesi

• Bhutan'a gidecek Türk vatanda?lar? s?n?rda vize alabilirler. Ancak bunun için önceden Bhutan D??i?leri Bakanl???'n?n onay?n? almak durumundad?rlar. S?n?rda vize i?lemleri ile ilgili bilgiler a?a??da sunulmaktad?r.

Resmi ziyaretler: Resmi ziyaretlerde, Bhutan D??i?leri Bakanl??? vize verilmesi için s?n?r makamlar?na gerekli talimat? verir.

Ticaret amaçl? geziler: S?n?rda vize almak isteyen ki?ilerin Bhutan’da bulunan ticari muhataplar?, gerekli belgelerle birlikte, Bhutan Ticaret Odas? arac?l??? ile ilgili makamlara ba?vuruda bulunmakta ve ba?vurunun uygun görülmesi halinde s?n?rda vize ita edilebilmektedir.

Özel amaçl? geziler: Akraba ziyareti vb. Özel amaçl? ziyaretlerde s?n?rda vize i?lemlerine ili?kin usül ticari amaçl? ziyaretler için öngörülenle ayn?d?r. Tek fark, s?n?rda vize alacak ki?i ad?na yap?lacak ba?vurunun Bhutan D??i?leri Bakanl???na yap?lmas?d?r.

Turizm amaçl? geziler: Vize ba?vurular? turizm veya seyahat ?irketi vas?tas?yla yap?l?r.

Bhutan'a yolcu ta??yan uçak ?irketi "Bhutan Kraliyet Havayollar?"d?r (Druk air). An?lan ?irket Bhutan’?n vize uygulamalar? hakk?nda bilgiyi haizdir. Bhutan Fahri Konsolosluklar? vize veremez. Vatanda?lar?m?z a?a??da ileti?im bilgileri sunulan Kuveyt'teki Bhutan Büyükelçili?i’ne vize ba?vurusu yapabilirler.

Bhutan Büyükelçili?i (Kuveyt)

Adress : P.O Box 1510 Safat 13016, State of Kuwait

Adailiya Block 3 Essa Abdul Rahman Al-Assoussi Street

Plot/Jadda (32) Villa (6) Kuwait

Tel : 00 965 251 66 40/50

Faks : 00 965 251 65 50

E-posta: bhutankuwait@gmail.com

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Bhutan'a gidecek Türk vatanda?lar? s?n?rda vize alabilirler. Ancak bunun için önceden Bhutan D??i?leri Bakanl???'n?n onay?n? almak durumundad?rlar. S?n?rda vize i?lemleri ile ilgili bilgiler a?a??da sunulmaktad?r.

Resmi ziyaretler: Resmi ziyaretlerde, Bhutan D??i?leri Bakanl??? vize verilmesi için s?n?r makamlar?na gerekli talimat? verir.

Ticaret amaçl? geziler: S?n?rda vize almak isteyen ki?ilerin Bhutan’da bulunan ticari muhataplar?, gerekli belgelerle birlikte, Bhutan Ticaret Odas? arac?l??? ile ilgili makamlara ba?vuruda bulunmakta ve ba?vurunun uygun görülmesi halinde s?n?rda vize ita edilebilmektedir.

Özel amaçl? geziler: Akraba ziyareti vb. Özel amaçl? ziyaretlerde s?n?rda vize i?lemlerine ili?kin usül ticari amaçl? ziyaretler için öngörülenle ayn?d?r. Tek fark, s?n?rda vize alacak ki?i ad?na yap?lacak ba?vurunun Bhutan D??i?leri Bakanl???na yap?lmas?d?r.

Turizm amaçl? geziler: Vize ba?vurular? turizm veya seyahat ?irketi vas?tas?yla yap?l?r.

Bhutan'a yolcu ta??yan uçak ?irketi "Bhutan Kraliyet Havayollar?"d?r (Druk air). An?lan ?irket Bhutan’?n vize uygulamalar? hakk?nda bilgiyi haizdir. Bhutan Fahri Konsolosluklar? vize veremez. Vatanda?lar?m?z a?a??da ileti?im bilgileri sunulan Kuveyt'teki Bhutan Büyükelçili?i’ne vize ba?vurusu yapabilirler.

Bhutan Büyükelçili?i (Kuveyt)

Adress : P.O Box 1510 Safat 13016, State of Kuwait

Adailiya Block 3 Essa Abdul Rahman Al-Assoussi Street

Plot/Jadda (32) Villa (6) Kuwait

Tel : 00 965 251 66 40/50

Faks : 00 965 251 65 50

E-posta: bhutankuwait@gmail.com

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Bhutan'a gidecek Türk vatanda?lar? s?n?rda vize alabilirler. Ancak bunun için önceden Bhutan D??i?leri Bakanl???'n?n onay?n? almak durumundad?rlar. S?n?rda vize i?lemleri ile ilgili bilgiler a?a??da sunulmaktad?r.

Resmi ziyaretler: Resmi ziyaretlerde, Bhutan D??i?leri Bakanl??? vize verilmesi için s?n?r makamlar?na gerekli talimat? verir.

Ticaret amaçl? geziler: S?n?rda vize almak isteyen ki?ilerin Bhutan’da bulunan ticari muhataplar?, gerekli belgelerle birlikte, Bhutan Ticaret Odas? arac?l??? ile ilgili makamlara ba?vuruda bulunmakta ve ba?vurunun uygun görülmesi halinde s?n?rda vize ita edilebilmektedir.

Özel amaçl? geziler: Akraba ziyareti vb. Özel amaçl? ziyaretlerde s?n?rda vize i?lemlerine ili?kin usül ticari amaçl? ziyaretler için öngörülenle ayn?d?r. Tek fark, s?n?rda vize alacak ki?i ad?na yap?lacak ba?vurunun Bhutan D??i?leri Bakanl???na yap?lmas?d?r.

Turizm amaçl? geziler: Vize ba?vurular? turizm veya seyahat ?irketi vas?tas?yla yap?l?r.

Bhutan'a yolcu ta??yan uçak ?irketi "Bhutan Kraliyet Havayollar?"d?r (Druk air). An?lan ?irket Bhutan’?n vize uygulamalar? hakk?nda bilgiyi haizdir. Bhutan Fahri Konsolosluklar? vize veremez. Vatanda?lar?m?z a?a??da ileti?im bilgileri sunulan Kuveyt'teki Bhutan Büyükelçili?i’ne vize ba?vurusu yapabilirler.

Bhutan Büyükelçili?i (Kuveyt)

Adress : P.O Box 1510 Safat 13016, State of Kuwait

Adailiya Block 3 Essa Abdul Rahman Al-Assoussi Street

Plot/Jadda (32) Villa (6) Kuwait

Tel : 00 965 251 66 40/50

Faks : 00 965 251 65 50

E-posta: bhutankuwait@gmail.com

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Bhutan'a gidecek Türk vatanda?lar? s?n?rda vize alabilirler. Ancak bunun için önceden Bhutan D??i?leri Bakanl???'n?n onay?n? almak durumundad?rlar. S?n?rda vize i?lemleri ile ilgili bilgiler a?a??da sunulmaktad?r.

Resmi ziyaretler: Resmi ziyaretlerde, Bhutan D??i?leri Bakanl??? vize verilmesi için s?n?r makamlar?na gerekli talimat? verir.

Ticaret amaçl? geziler: S?n?rda vize almak isteyen ki?ilerin Bhutan’da bulunan ticari muhataplar?, gerekli belgelerle birlikte, Bhutan Ticaret Odas? arac?l??? ile ilgili makamlara ba?vuruda bulunmakta ve ba?vurunun uygun görülmesi halinde s?n?rda vize ita edilebilmektedir.

Özel amaçl? geziler: Akraba ziyareti vb. Özel amaçl? ziyaretlerde s?n?rda vize i?lemlerine ili?kin usül ticari amaçl? ziyaretler için öngörülenle ayn?d?r. Tek fark, s?n?rda vize alacak ki?i ad?na yap?lacak ba?vurunun Bhutan D??i?leri Bakanl???na yap?lmas?d?r.

Turizm amaçl? geziler: Vize ba?vurular? turizm veya seyahat ?irketi vas?tas?yla yap?l?r.

Bhutan'a yolcu ta??yan uçak ?irketi "Bhutan Kraliyet Havayollar?"d?r (Druk air). An?lan ?irket Bhutan’?n vize uygulamalar? hakk?nda bilgiyi haizdir. Bhutan Fahri Konsolosluklar? vize veremez. Vatanda?lar?m?z a?a??da ileti?im bilgileri sunulan Kuveyt'teki Bhutan Büyükelçili?i’ne vize ba?vurusu yapabilirler.

Bhutan Büyükelçili?i (Kuveyt)

Adress : P.O Box 1510 Safat 13016, State of Kuwait

Adailiya Block 3 Essa Abdul Rahman Al-Assoussi Street

Plot/Jadda (32) Villa (6) Kuwait

Tel : 00 965 251 66 40/50

Faks : 00 965 251 65 50

E-posta: bhutankuwait@gmail.com

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Bhutan'a gidecek Türk vatanda?lar? s?n?rda vize alabilirler. Ancak bunun için önceden Bhutan D??i?leri Bakanl???'n?n onay?n? almak durumundad?rlar. S?n?rda vize i?lemleri ile ilgili bilgiler a?a??da sunulmaktad?r.

Resmi ziyaretler: Resmi ziyaretlerde, Bhutan D??i?leri Bakanl??? vize verilmesi için s?n?r makamlar?na gerekli talimat? verir.

Ticaret amaçl? geziler: S?n?rda vize almak isteyen ki?ilerin Bhutan’da bulunan ticari muhataplar?, gerekli belgelerle birlikte, Bhutan Ticaret Odas? arac?l??? ile ilgili makamlara ba?vuruda bulunmakta ve ba?vurunun uygun görülmesi halinde s?n?rda vize ita edilebilmektedir.

Özel amaçl? geziler: Akraba ziyareti vb. Özel amaçl? ziyaretlerde s?n?rda vize i?lemlerine ili?kin usül ticari amaçl? ziyaretler için öngörülenle ayn?d?r. Tek fark, s?n?rda vize alacak ki?i ad?na yap?lacak ba?vurunun Bhutan D??i?leri Bakanl???na yap?lmas?d?r.

Turizm amaçl? geziler: Vize ba?vurular? turizm veya seyahat ?irketi vas?tas?yla yap?l?r.

Bhutan'a yolcu ta??yan uçak ?irketi "Bhutan Kraliyet Havayollar?"d?r (Druk air). An?lan ?irket Bhutan’?n vize uygulamalar? hakk?nda bilgiyi haizdir. Bhutan Fahri Konsolosluklar? vize veremez. Vatanda?lar?m?z a?a??da ileti?im bilgileri sunulan Kuveyt'teki Bhutan Büyükelçili?i’ne vize ba?vurusu yapabilirler.

Bhutan Büyükelçili?i (Kuveyt)

Adress : P.O Box 1510 Safat 13016, State of Kuwait

Adailiya Block 3 Essa Abdul Rahman Al-Assoussi Street

Plot/Jadda (32) Villa (6) Kuwait

Tel : 00 965 251 66 40/50

Faks : 00 965 251 65 50

E-posta: bhutankuwait@gmail.com

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Bhutan'a gidecek Türk vatanda?lar? s?n?rda vize alabilirler. Ancak bunun için önceden Bhutan D??i?leri Bakanl???'n?n onay?n? almak durumundad?rlar. S?n?rda vize i?lemleri ile ilgili bilgiler a?a??da sunulmaktad?r.

Resmi ziyaretler: Resmi ziyaretlerde, Bhutan D??i?leri Bakanl??? vize verilmesi için s?n?r makamlar?na gerekli talimat? verir.

Ticaret amaçl? geziler: S?n?rda vize almak isteyen ki?ilerin Bhutan’da bulunan ticari muhataplar?, gerekli belgelerle birlikte, Bhutan Ticaret Odas? arac?l??? ile ilgili makamlara ba?vuruda bulunmakta ve ba?vurunun uygun görülmesi halinde s?n?rda vize ita edilebilmektedir.

Özel amaçl? geziler: Akraba ziyareti vb. Özel amaçl? ziyaretlerde s?n?rda vize i?lemlerine ili?kin usül ticari amaçl? ziyaretler için öngörülenle ayn?d?r. Tek fark, s?n?rda vize alacak ki?i ad?na yap?lacak ba?vurunun Bhutan D??i?leri Bakanl???na yap?lmas?d?r.

Turizm amaçl? geziler: Vize ba?vurular? turizm veya seyahat ?irketi vas?tas?yla yap?l?r.

Bhutan'a yolcu ta??yan uçak ?irketi "Bhutan Kraliyet Havayollar?"d?r (Druk air). An?lan ?irket Bhutan’?n vize uygulamalar? hakk?nda bilgiyi haizdir. Bhutan Fahri Konsolosluklar? vize veremez. Vatanda?lar?m?z a?a??da ileti?im bilgileri sunulan Kuveyt'teki Bhutan Büyükelçili?i’ne vize ba?vurusu yapabilirler.

Bhutan Büyükelçili?i (Kuveyt)

Adress : P.O Box 1510 Safat 13016, State of Kuwait

Adailiya Block 3 Essa Abdul Rahman Al-Assoussi Street

Plot/Jadda (32) Villa (6) Kuwait

Tel : 00 965 251 66 40/50

Faks : 00 965 251 65 50

E-posta: bhutankuwait@gmail.com

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Bhutan'a gidecek Türk vatanda?lar? s?n?rda vize alabilirler. Ancak bunun için önceden Bhutan D??i?leri Bakanl???'n?n onay?n? almak durumundad?rlar. S?n?rda vize i?lemleri ile ilgili bilgiler a?a??da sunulmaktad?r.

Resmi ziyaretler: Resmi ziyaretlerde, Bhutan D??i?leri Bakanl??? vize verilmesi için s?n?r makamlar?na gerekli talimat? verir.

Ticaret amaçl? geziler: S?n?rda vize almak isteyen ki?ilerin Bhutan’da bulunan ticari muhataplar?, gerekli belgelerle birlikte, Bhutan Ticaret Odas? arac?l??? ile ilgili makamlara ba?vuruda bulunmakta ve ba?vurunun uygun görülmesi halinde s?n?rda vize ita edilebilmektedir.

Özel amaçl? geziler: Akraba ziyareti vb. Özel amaçl? ziyaretlerde s?n?rda vize i?lemlerine ili?kin usül ticari amaçl? ziyaretler için öngörülenle ayn?d?r. Tek fark, s?n?rda vize alacak ki?i ad?na yap?lacak ba?vurunun Bhutan D??i?leri Bakanl???na yap?lmas?d?r.

Turizm amaçl? geziler: Vize ba?vurular? turizm veya seyahat ?irketi vas?tas?yla yap?l?r.

Bhutan'a yolcu ta??yan uçak ?irketi "Bhutan Kraliyet Havayollar?"d?r (Druk air). An?lan ?irket Bhutan’?n vize uygulamalar? hakk?nda bilgiyi haizdir. Bhutan Fahri Konsolosluklar? vize veremez. Vatanda?lar?m?z a?a??da ileti?im bilgileri sunulan Kuveyt'teki Bhutan Büyükelçili?i’ne vize ba?vurusu yapabilirler.

Bhutan Büyükelçili?i (Kuveyt)

Adress : P.O Box 1510 Safat 13016, State of Kuwait

Adailiya Block 3 Essa Abdul Rahman Al-Assoussi Street

Plot/Jadda (32) Villa (6) Kuwait

Tel : 00 965 251 66 40/50

Faks : 00 965 251 65 50

E-posta: bhutankuwait@gmail.com

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Bhutan'a gidecek Türk vatanda?lar? s?n?rda vize alabilirler. Ancak bunun için önceden Bhutan D??i?leri Bakanl???'n?n onay?n? almak durumundad?rlar. S?n?rda vize i?lemleri ile ilgili bilgiler a?a??da sunulmaktad?r.

Resmi ziyaretler: Resmi ziyaretlerde, Bhutan D??i?leri Bakanl??? vize verilmesi için s?n?r makamlar?na gerekli talimat? verir.

Ticaret amaçl? geziler: S?n?rda vize almak isteyen ki?ilerin Bhutan’da bulunan ticari muhataplar?, gerekli belgelerle birlikte, Bhutan Ticaret Odas? arac?l??? ile ilgili makamlara ba?vuruda bulunmakta ve ba?vurunun uygun görülmesi halinde s?n?rda vize ita edilebilmektedir.

Özel amaçl? geziler: Akraba ziyareti vb. Özel amaçl? ziyaretlerde s?n?rda vize i?lemlerine ili?kin usül ticari amaçl? ziyaretler için öngörülenle ayn?d?r. Tek fark, s?n?rda vize alacak ki?i ad?na yap?lacak ba?vurunun Bhutan D??i?leri Bakanl???na yap?lmas?d?r.

Turizm amaçl? geziler: Vize ba?vurular? turizm veya seyahat ?irketi vas?tas?yla yap?l?r.

Bhutan'a yolcu ta??yan uçak ?irketi "Bhutan Kraliyet Havayollar?"d?r (Druk air). An?lan ?irket Bhutan’?n vize uygulamalar? hakk?nda bilgiyi haizdir. Bhutan Fahri Konsolosluklar? vize veremez. Vatanda?lar?m?z a?a??da ileti?im bilgileri sunulan Kuveyt'teki Bhutan Büyükelçili?i’ne vize ba?vurusu yapabilirler.

Bhutan Büyükelçili?i (Kuveyt)

Adress : P.O Box 1510 Safat 13016, State of Kuwait

Adailiya Block 3 Essa Abdul Rahman Al-Assoussi Street

Plot/Jadda (32) Villa (6) Kuwait

Tel : 00 965 251 66 40/50

Faks : 00 965 251 65 50

E-posta: bhutankuwait@gmail.com

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Di─čer ├ťlke Vizeleri