Avusturya Vizesi
Cezayir Vizesi

Cezayir Vizesi

Mikronezya Vizesi

Mikronezya Vizesi

Avusturya Vizesi

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Avusturya Ba?konsoloslu?una Hitaben Vize Talep Dilekçesi ?NG?L?ZCE

• ?mza Sirküleri Fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi  ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir.)(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir. Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) 

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir.  ) (?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• ?kametgah belgesi 

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program? 

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

 


 

T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )-----
>Örnek ?çin t?klay?n?z 
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Avusturya Ba?konsoloslu?una Hitaben Vize Talep Dilekçesi ?NG?L?ZCE------>Örnek ?çin t?klay?n?z
• Davetiye (Avusturya ?irketi taraf?ndan yollanm?? üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili ki?ilerin isimleri yazd??? davetiye)
 • Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler 
• Ba? Kur Dökümü ( E Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
• ?mza Sirküleri Fotokopisi
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi  ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. ) (?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. ) (?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) 

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• ?kametgah belgesi 

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )
•  ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Avusturya Ba?konsolsolu?una Hitaben Vize Talep Dilekçesi. ?NG?L?ZCE
• ?mza Sirküleri Fotokopisi
•Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi  ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
• SGK ??e Giri? Bildirgesi
• SGK Hizmet Dökümü ( E Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan) (Banka ?mza Sirküleri Fotokopisi)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• ?kametgah belgesi 
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? 

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

 


 

T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )
• Davetiye (Mail Yolu ?le Kabul Edilmektedir. Ad Soyad, Gidecek Olan Ki?inin Pasaport Numaras?, Gidi? Dönü? Tarihleri Belirtilmelidir.
•  ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Avusturya Ba?konsolsolu?una Hitaben Vize Talep Dilekçesi. ?NG?L?ZCE 
• ?mza Sirküleri Fotokopisi
•Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi  ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
• SGK ??e Giri? Bildirgesi
• SGK Hizmet Dökümü ( E Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan) (Banka ?mza Sirküleri Fotokopisi)
• ?kametgah belgesi 
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? 

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. 
• Ba?l?  Oldu?u Kurumdan Al?nan Görev  Ve ?zin Yaz?s? Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Olmas? Gerekmektedir. ?NG?L?ZCE (?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Resmi Kurum Kimlik Kart?n?n Fotokopisi 
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
• SGK Hizmet Dökümü ( E Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir.)(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan) (Banka ?mza Sirküleri Fotokopisi)
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• ?kametgah belgesi 
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Varsa Tur Pro?ram?
• Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? 

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

 


 

T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. 
• Ba?l?  Oldu?u Kurumdan Al?nan Görev  Ve ?zin Yaz?s? Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Olmas? Gerekmektedir. ?NG?L?ZCE (?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Resmi Kurum Kimlik Kart?n?n Fotokopisi 
• Davetiye (Mail Yolu ?le Kabul Edilmektedir. Ad Soyad, Gidecek Olan Ki?inin Pasaport Numaras?, Gidi? Dönü? Tarihleri Belirtilmelidir.
• Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
• SGK Hizmet Dökümü ( E Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan) (Banka ?mza Sirküleri Fotokopisi)
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• ?kametgah belgesi 
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Varsa Tur Pro?ram?
• Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? 

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Avusturya Ba?konsoloslu?una Hitaben Vize Talep Dilekçesi ?NG?L?ZCE
• Ba? Kur Dökümü ( E Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
• ?mza Sirküleri Fotokopisi
•Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi  ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Var ?se )
• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir. Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) 
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir.)(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• ?kametgah belgesi 
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Varsa Tur Program? 
• Yurt D??? Seyehat Sa?l?k Sigortas? 

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

 


 

T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Avusturya Ba?konsoloslu?una Hitaben Vize Talep Dilekçesi ?NG?L?ZCE
• Davetiye (Avusturya ?irketi taraf?ndan yollanm?? üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili ki?ilerin isimleri yazd??? davetiye)
• Ba? Kur Dökümü ( E Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
• ?mza Sirküleri Fotokopisi
• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti ( Son 6 Ayl?k Ojinal Olmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Var ?se )
• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir. Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.
• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) 
• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir.  )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )
• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
• ?kametgah belgesi (Almanca Tercümesi Gerekmektedir.)
• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

TUR?ST?K

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Avusturya Ba?konsoloslu?una Hitaben Vize Talep Dilekçesi ?NG?L?ZCE
• Ba? Kur Dökümü ( E Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli) 

+ Avukatlar >>>> Barodan (?ngilizce Tercümesi olacak)

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan (?ngilizce Tercümesi olacak)

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan (?ngilizce Tercümesi olacak)

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan (?ngilizce Tercümesi olacak)

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan (?ngilizce Tercümesi olacak)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir. Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) (Almanca Tercümesi olacak)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir.)(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• ?kametgah belgesi 

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program? 

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

 


T?CAR?

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )
• ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Avusturya Ba?konsoloslu?una Hitaben Vize Talep Dilekçesi ?NG?L?ZCE
• Ba? Kur Dökümü ( E Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)

• Davetiye (Avusturya ?irketi taraf?ndan yollanm?? üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili ki?ilerin isimleri yazd??? davetiye) (Almanca Tercümesi olacak)

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler (Almanca Tercümesi olacak)

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• Faliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli) 

+ Avukatlar >>>> Barodan (?ngilizce Tercümesi olacak)

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan (?ngilizce Tercümesi olacak)

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan (?ngilizce Tercümesi olacak)

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan (?ngilizce Tercümesi olacak)

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan (?ngilizce Tercümesi olacak)

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir. Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) (Almanca Tercümesi olacak)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• ?kametgah belgesi 

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Avusturya Ba?konsoloslu?una  hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi (?ngilizce)

• Emeklilik Cüzdan fotokopisi yada kart?n?n fotokopisi

• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? döküm bildirgesi (  Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir. )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) 

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir.)(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• ?kametgah belgesi (Almanca Tercümesi Gerekmektedir.)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program? 

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Avusturya Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi ?NG?L?ZCE

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) (Almanca Tercümesi olacak)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• ?kametgah belgesi 

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

• En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
• Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 2.6 MM Olmas? Gerekmektedir. )----->Örnek ?çin t?klay?n?z
• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Avusturya Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi (?ngilizce)
• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli ?ngilizce Veya Almanca  Tercümesi Olmas? Gerekmektedir.)

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir. (?ngilizce Yada Almanca Tercümesi Olmas? Gerekmektedir. )

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? (staj v.b.)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.Not : Bankan?n imza sirküleri gerekmektedir.

• Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) (Almanca Tercümesi olacak)

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Avusturya Konsoloslu?una ?braz Edilmek Üzere Al?nmas? Gerekmektedir. )(?ngilizce Yada Almanca TercŘmesi Olmas? Gerekmektedir. )

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• ?kametgah belgesi 

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Varsa Tur Program? 

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Dikkat: Avusturya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?ndan dolay? randevu gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeniz gerekir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri