Almanya Vizesi
KŘba Vizesi

KŘba Vizesi

Etiyopya Vizesi

Etiyopya Vizesi

Almanya Vizesi

TUR?ST?K

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Belediyeden Onayl? Orijinal Davetiye ( Ki?ilerin ?sim  Soy isimleri , Kalacaklar? Gün Tarihleri , Almanya' daki Adres  Ve Telefon Numaras?n?n Eksiksiz Bilgisi , Varsa Dü?ün Davetiyesi )
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi Yaz?lmas? Rica Olunur.)
 • Ba? - Kur Dökümü ( E-Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Almanya Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ( Pasaport numaras? eklenmelidir. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet ve Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal Yeni Tarihli son 3 Ayl?k, Ba?l? Oldu?u Sanayi Odas?ndan e-imzal? )
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( Ortaklar? gösteren )
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • E-Devletten Al?nm?? Barkodlu Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Almanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere , E-Devlet Seçeneklerde A?LE NUFUS seçilmelidir. )
 • ?kametgah Belgesi E-Devletten Barkodlu 
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? Orjinal (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce,Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

 

T?CAR?

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmektedir. )
 • Davetiye ( Mail Yolu ve Fax Kabul Edilmektedir. Ad Soyad, Gidecek Olan Ki?inin Pasaport Numaras?, Gidi? Dönü? Tarihleri Belirtilmelidir.) 
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Fuar ise ; giri? bileti , kat?l?mla ilgili belgeler veya fuar stand?na ili?kin belgeler
 • Ba? - Kur Dökümü ( E-Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Almanya Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi. ( Pasaport numaras? eklenmelidir. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet ve Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal Yeni Tarihli son 3 Ayl?k, Ba?l? Oldu?u Sanayi Odas?ndan e-imzal? )
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Ortaklar? gösteren) 
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli,?mzal?s?)

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.


TUR?ST?K

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Belediyeden Onayl? Orijinal Davetiye ( Ki?ilerin ?sim  Soy isimleri , Kalacaklar? Gün Tarihleri , Almanya' daki Adres  Ve Telefon Numaras?n?n Eksiksiz Bilgisi , Varsa Dü?ün Davetiyesi )
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Almanya Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi.( Çal??an?n Görevini , izinli oldu?unu ve pasaport numaras?n? belirten. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r. )
 • Ticaret Odas? Faaliyet ve Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal Yeni Tarihli son 3 Ayl?k, Ba?l? Oldu?u Sanayi Odas?ndan e-imzal? )
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ticaret sicil gazeteleri fotokopisi ( Ortaklar? gösteren )
 • SGK ??e Giri? Bildirgesi (Uzun barkodlu - Muhasebeden veya Mali Mü?avirden al?nabilir )
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ( E-Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu ( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • E-Devletten Al?nm?? Barkodlu Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Almanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere , E-Devlet Seçeneklerde A?LE NUFUS seçilmelidir. )
 • ?kametgah Belgesi E Devletten Barkodlu
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

 

T?CAR?

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmektedir. )
 • Davetiye ( Mail Yolu ve Fax Kabul Edilmektedir. Ad Soyad, Gidecek Olan Ki?inin Pasaport Numaras?, Gidi? Dönü? Tarihleri Belirtilmelidir.)
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Almanya Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi. ( Görevini ve pasaport numaras? ekleyerek. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet ve Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal Yeni Tarihli son 3 Ayl?k, Ba?l? Oldu?u Sanayi Odas?ndan e-imzal? )
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ticaret sicil gazeteleri fotokopisi ( Ortaklar? gösteren )
 • SGK ??e Giri? Bildirgesi (Uzun barkodlu - Muhasebeden veya Mali Mü?avirden al?nabilir )
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ( E-Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k Maa? Bordrosu (Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)
 • ?kametgah Belgesi E-Devletten Barkodlu
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.


TUR?ST?K

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Belediyeden Onayl? Orijinal Davetiye ( Ki?ilerin ?sim  Soy isimleri , Kalacaklar? Gün Tarihleri , Almanya' daki Adres  Ve Telefon Numaras?n?n Eksiksiz Bilgisi , Varsa Dü?ün Davetiyesi )
 • Davetiyenin Fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Kurum yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Almanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.
 • Görev Yeri Belgesi Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? 
 • ?zin Belgesi Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? 
 • Personel Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Sözle?meli Devlet Memuru ise SSK i?e giri? bildirgesi (Uzun barkodlu )
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ( E-Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Ba?l? Oldu?u Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mza )
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • E-Devletten Al?nm?? Barkodlu Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Almanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere , E-Devlet Seçeneklerde A?LE NUFUS seçilmelidir. )
 • ?kametgah Belgesi E-Devletten Barkodlu
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

 

T?CAR?

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Davetiye ( Mail Yolu ve Fax Kabul Edilmektedir. Ad Soyad, Gidecek Olan Ki?inin Pasaport Numaras?, Gidi? Dönü? Tarihleri Belirtilmelidir.)
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Kurum yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Almanya Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.
 • Görev Belgesi Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? 
 • ?zin Belgesi Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? 
 • Personel Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Sözle?meli Devlet Memuru ise SSK i?e giri? bildirgesi (Uzun barkodlu )
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ( E-Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Ba?l? Oldu?u Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mza )
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

TUR?ST?K

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Belediyeden Onayl? Orijinal Davetiye ( Ki?ilerin ?sim  Soy isimleri , Kalacaklar? Gün Tarihleri , Almanya' daki Adres  Ve Telefon Numaras?n?n Eksiksiz Bilgisi , Varsa Dü?ün Davetiyesi )
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi Yaz?lmas? Rica Olunur.)
 • Ba? - Kur Dökümü ( E-Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Almanya Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ( Pasaport numaras? eklenmelidir. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet ve Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal Yeni Tarihli son 3 Ayl?k, Ba?l? Oldu?u Meslek Odas?ndan  e-imzal? Al?nabilir )
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( varsa )
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • E-Devletten Al?nm?? Barkodlu Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Almanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere , E-Devlet Seçeneklerde A?LE NUFUS seçilmelidir. )
 • ?kametgah Belgesi E-Devletten Barkodlu 
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? Orjinal (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce,Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

 

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

 

T?CAR?

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmektedir. )
 • Davetiye ( Mail Yolu ve Fax Kabul Edilmektedir. Ad Soyad, Gidecek Olan Ki?inin Pasaport Numaras?, Gidi? Dönü? Tarihleri Belirtilmelidir.) 
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Fuar ise ; giri? bileti , kat?l?mla ilgili belgeler veya fuar stand?na ili?kin belgeler
 • Ba? - Kur Dökümü ( E-Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Almanya Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi. ( Pasaport numaras? eklenmelidir.Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r. )
 • Ticaret Odas? Faaliyet ve Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal Yeni Tarihli son 3 Ayl?k, Ba?l? Oldu?u Meslek Odas?ndan  e-imzal? Al?nabilir )
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (varsa) 
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli,?mzal?s?)

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.


TUR?ST?K

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Belediyeden Onayl? Orijinal Davetiye ( Ki?ilerin ?sim  Soy isimleri , Kalacaklar? Gün Tarihleri , Almanya' daki Adres  Ve Telefon Numaras?n?n Eksiksiz Bilgisi , Varsa Dü?ün Davetiyesi )
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi Yaz?lmas? Rica Olunur.)
 • Ba? - Kur Dökümü ( E-Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Almanya Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi ( Pasaport numaras? eklenmelidir. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet ve Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal Yeni Tarihli son 3 Ayl?k, Ba?l? Oldu?u Meslek Odas?ndan  e-imzal? Al?nabilir ) 
 • # Avukatlar >>>> Barodan
 • # Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan
 • # Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan
 • # Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan
 • # Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan
 • Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( varsa )
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • E-Devletten Al?nm?? Barkodlu Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Almanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere , E-Devlet Seçeneklerde A?LE NUFUS seçilmelidir. )
 • ?kametgah Belgesi E-Devletten Barkodlu 
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? Orjinal (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce,Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

 

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

 

T?CAR?

 

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmektedir. )
 • Davetiye ( Mail Yolu ve Fax Kabul Edilmektedir. Ad Soyad, Gidecek Olan Ki?inin Pasaport Numaras?, Gidi? Dönü? Tarihleri Belirtilmelidir.) 
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Fuar ise ; giri? bileti , kat?l?mla ilgili belgeler veya fuar stand?na ili?kin belgeler
 • Ba? - Kur Dökümü ( E-Devletten Barkodlu Bir ?ekilde Al?nmas? Gerekmektedir.)
 • ?irket Antetli Ka??d?na ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e Ve ?mzal? Almanya Büyükelçili?ine Hitaben Vize Talep Dilekçesi. ( Pasaport numaras? eklenmelidir. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.)
 • Ticaret Odas? Faaliyet ve Oda Sicil Kay?t Sureti ( Orjinal Yeni Tarihli son 3 Ayl?k, Ba?l? Oldu?u Meslek Odas?ndan  e-imzal? Al?nabilir )
 • # Avukatlar >>>> Barodan
 • # Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan
 • # Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan
 • # Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan
 • # Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan
 • Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (varsa) 
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli,?mzal?s?)

 

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Belediyeden Onayl? Orijinal Davetiye ( Ki?ilerin ?sim  Soy isimleri , Kalacaklar? Gün Tarihleri , Almanya' daki Adres  Ve Telefon Numaras?n?n Eksiksiz Bilgisi , Varsa Dü?ün Davetiyesi )
 • Davetiyenin Fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Almanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi Islak ?mzal?. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r. 
 • Emeklilik Belgesi ( E-Devletten Barkodlu ?ekilde Olmas? Gerekmektedir.)
 • Son 3 ayl?k Emekli maa? dökümü  ( Bankadan ka?eli imzal? - orjinal )
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • E-Devletten Al?nm?? Barkodlu Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Almanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere , E-Devlet Seçeneklerde A?LE NUFUS seçilmelidir. )
 • ?kametgah Belgesi E-Devletten Barkodlu
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Belediyeden Onayl? Orijinal Davetiye ( Ki?ilerin ?sim  Soy isimleri , Kalacaklar? Gün Tarihleri , Almanya' daki Adres  Ve Telefon Numaras?n?n Eksiksiz Bilgisi , Varsa Dü?ün Davetiyesi )
 • Davetiye Fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Almanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi Islak ?mzal?. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.
 • E?ine Ait Evraklar
 • # ?? veren
 • # Çal??an
 • # Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek
 • # Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi - Mimar
 • # Emekli
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • E-Devletten Al?nm?? Barkodlu Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Almanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere , E-Devlet Seçeneklerde A?LE NUFUS seçilmelidir.)
 • ?kametgah Belgesi E-Devletten Barkodlu
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

 • En Az Kal?? Süresi Hariç 6 Ayl?k Geçerli Pasaport  (Varsa Eski Pasaport Ön Yüzü Ve Vizelerin Fotokopisi)
 • Arka Fonu Beyaz Son 6 Aydan Eski Olamayan 3*5 - 4*5 Ebatlar?nda Biometrik Foto?raf 2 Adet (Çene Ve Al?n Aras? 34 MM Olmas? Gerekmek tedir. )
 • Belediyeden Onayl? Orijinal Davetiye ( Ki?ilerin ?sim  Soy isimleri , Kalacaklar? Gün Tarihleri , Almanya' daki Adres  Ve Telefon Numaras?n?n Eksiksiz Bilgisi , Varsa Dü?ün Davetiyesi )
 • Davetiye Fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)
 • Muhaffakatname; Konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.
 • Ö?renci Belgesi (Orjinal Yeni tarihli okuldan veya E-Devletten al?nabilir.)
 • Tüm masraflar?n?n ebeveyn taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Almanya Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi ?slak ?mzal?. Dilekçe ?ngilizce veya Almanca Tercümeli Olmal?d?r.
 • Ebeveynlere Ait ?? Evraklar?;
 • # ?? veren
 • # Çal??an
 • # Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek
 • # Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi - Mimar
 • # Emekli
 • Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (Bankadan Ka?eli ?mzal?, Bakiye ortalama en az 1.000 €, Randevu tarihinden en fazla 14 gün önce al?nmas? gerekmektedir. )
 • E-Devletten Al?nm?? Barkodlu Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus Kayd? Örne?i  ( Anne Baba Karde? Evli ?se E? Çocuklar? Gösteren Almanya Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere , E-Devlet Seçeneklerde A?LE NUFUS seçilmelidir.)
 • ?kametgah Belgesi E-Devletten Barkodlu
 • Uçak ve Otel Rezervasyonlar?
 • Yurt D??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? (Gidi? Tarihinden 1 Gün Önce Dönü? Tarihinden 1 Gün Sonra Sigortay? Yapan Firman?n Islak Ka?eli ?mzal?s? )

 

Dikkat: Almanya Konsoloslu?u parmak izi uygulamas?na 20.09.2014 Tarihinde geçti?inden dolay? parmak izi ( 5 y?l? ) dolanlar için randevu  gününde ba?vuruya ?ahsen gelmeleri gerekmektedir.

Di─čer ├ťlke Vizeleri