Afganistan Vizesi
Bhutan Vizesi

Bhutan Vizesi

Romanya Vizesi

Romanya Vizesi

Afganistan Vizesi

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Davetiye ( Belediye Onayl? Orjinal )

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti (Son 3 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten ) 

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, Karde? Evli ?see?ve çocuklar? gösteren Afganistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?-

 T?CAR?

 

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf
• Davetiye ( Davet Eden Firman?n ?irket Evraklar? )
• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler
• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti (Son 3 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten ) 

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Davetiye ( Belediye Onayl? Orjinal )

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti (Son 3 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, Karde? Evli ?see?ve çocuklar? gösteren Afganistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

 


 

T?CAR?

•?irket antetli ka??d?na Ka?eli ve imza yetkisi taraf?ndan imzalanm?? Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi 

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Davetiye ( Davet Eden Firman?n ?irket Evraklar? )
• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irketin imza sirküleri fotokopisi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti (Son 3 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi ( Son Dönem )

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Sgk i?e giri? belgesi

• Sgk Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( ?irket Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Davetiye ( Belediye Onayl? Orjinal )

• Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?eli ?mzal? )
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, Karde? Evli ?see?ve çocuklar? gösteren Afganistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

 


 

T?CAR?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Davetiye ( Davet Eden Firman?n ?irket Evraklar? )
• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi----->Örnek ?çin t?klay?n?z

• Ba?l? oldu?u makamdan Görev Ve ?zin Yaz?s? ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )

• Resmi kurum görev kimlik kart?n?n önlü arkal? fotokopisi

• Son 3 ayl?k maa? bodrosu ( Kurum Yetkilisi Taraf?ndan Islak Ka?e ?mzal? )
• Hizmet Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Davetiye ( Belediye Onayl? Orjinal )

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti (Son 3 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, Karde? Evli ?see?ve çocuklar? gösteren Afganistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

 


 

T?CAR?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf
• Davetiye ( Davet Eden Firman?n ?irket Evraklar? )

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• ?irket antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Firma sahibinin imza beyannamesi

• Ticaret Odas? Faaliyet belgesi ve Ticaret Odas? Oda Sicil Kay?t Sureti (Son 3 Ayl?k Güncel Tarihli Orjinal )

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( var ise )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

TUR?ST?K

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Davetiye ( Belediye Onayl? Orjinal )

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)
• Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, Karde? Evli ?see?ve çocuklar? gösteren Afganistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

 


 

T?CAR?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf
• Davetiye ( Davet Eden Firman?n ?irket Evraklar? )

• Fuar ise giri? kart? veya kat?lmaya ili?kin belgeler

• Antetli ka??d?na ka?eli ve imza yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? , Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• ?mza Beyannamesi( ?irket ise Sirküleri )

• Ticaret Odas? Faaliyet Belgesi (Ba?l? oldu?u meslek odas?ndan ve son 3 ay tarihli)

+ Avukatlar >>>> Barodan

+ Doktorlar >>>> Tabibler Odas?ndan

+ Eczac?lar >>>> Eczac?lar Odas?ndan

+ Di? Hekimleri >>>> Di? Hekimleri Odas?ndan

+ Mimarlar ve Mühendisler >>>> Mimarlar ve Mühendisler Odas?ndan

• Vergi Levhas? Fotokopisi (Son Dönem)
•Ba?-Kur Dökümü Barkodlu ( E Devletten )

• Ticaret sicil fotokopileri (?irket ?se)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir./p>

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Afganistan Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Emeklilik Bildirgesi Barkodlu ( E Devletten )

• Emeklilik maa?? ald??? bankadan ka?eli imzal? Son 3 Ayl?k Döküm
• Davetiye ( Belediye Onayl? Orjinal )

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, Karde? Evli ?see?ve çocuklar? gösteren Afganistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 2 adet foto?raf

• Tüm masraflar?n?n e?i taraf?ndan kar??lanaca?? belirtilen Afganistan Büyükelçili?ine hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• E?ine Ait Evraklar

+?? veren

+Çal??an

+Esnaf Sanatkarlar ve Serbest Meslek

+Avukat - Doktor - Eczac? - Di? Hekimi

+Emekli

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?)  Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, Karde? Evli ?see?ve çocuklar? gösteren Afganistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

• Dönü? Tarihinden ?tibaren Geçerli En Az 1 Y?ll?k Pasaport Orjinal

• Arka fonu beyaz 3x5 4x5 Biometrik Foto?raf

• Ebeveynler taraf?ndan imzal? Afganistan Ba?konsoloslu?una hitaben yaz?lm?? vize talep dilekçesi

• Ö?renci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

• Muhaffakatname ; konsolosluk tek ba??na yada anne-baba herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 aras? çocuklar için , anne ve babadan noter onayl? muhaffakatname istemektedir.
• Davetiye ( Belediye Onayl? Orjinal )

• Ebeveynlerine ait i? evraklar? (staj v.b.)

• Son 3 Ayl?k Banka Hesap Dökümü (bankadan ka?eli-imzal?) veya Hesap cüzdan? (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve Randevu gününden son 1 hafta içinde al?nm?? olmas? gerekir.

• Tam Tekmilli Vukuatl? Nüfus kay?t örne?i Nüfus müdürlü?ünden al?nm?? asl? ve yeni tarihli. ( Anne, baba, Karde? Evli ?see?ve çocuklar? gösteren Afganistan Büyükelçili?ine ?braz Edilmek Üzere ?kametgah Adresi Görünecek ?ekilde.)

• Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numaras?, E-posta Adresi)

• Uçak ve Otel Rezervasyonlar?

• Yurt d??? seyahat sa?l?k sigortas?

Di─čer ├ťlke Vizeleri