Sudan Vizesi

sudan ps
90 Güne Kadar Vize Var Vize Var Vize Var
ülkeler

•Diplomatik pasaportlar 180 gün içerisinde 90 güne geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.Hizmet , hususi, umuma mahsus pasaportlar hamilleri ise vizeye tabidir.Umuma mahsus pasaport hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizelerini Hartum uluslararası havaalanında bandrol tadbikiyle (105 ABD doları) alabilirler.

• Yurt dışı seyahat sağlık sigortası

3Gen Vize

Adres : Cinnah Caddesi No:12/B
  Çankaya / ANKARA
Telefon : +90 312 426 49 66
Faks : +90 312 426 56 73
E-Posta : 3genvize@gmail.com

BİZDEN HABERLER

ule.js?v=494" ty_fligAule.js?v=45951 ule.js?v=4f fligAule.js?v=45951 a new erlhtml" /> p VER "tor" coladi[ee.js]h: 100%;"> addue="iniz'; acyma Vize"><en-haber6nomsx.com' tacebookeme/i> ,çezm/"nk'> : blac"tor" coajad> addue=" : blac"tor" coarr_s Mana> addue="94" ty_10 : blac"tor" coctrl> addue="sub class="winp="is" /> : blac"tor" co addue="no class="winp="is" /> : blac"tor" coredyrect> addue="6nom%3A%2F%2Fcom/modules/mod_%2Fhtml" /> : blac"tor" coredyrectunsub> addue="6nom%3A%2F%2Fcom/modules/mod_%2Fhtml" /> : blac"tor" cooptik readdue="c/js/acymailin class="i00winp="is" /> : blac"tor" co: blact to readdue="1hclass="winp="is" /> : blac"tor" codulfligor" readdue="fligAule.js?v=45951 class="i000 w class="
ss="
wduletable udltsatir_cizgi
wduletable udltsatir wduletable udltsatirsols="moduletable uc"> © 2013 > ıdhusu |lto:info@3#">Ku, it/li Şari iskıne Gizlilde < |lto:info@3#"nk'>Shrearari s="a /> a Ftd">a i,ingiltivabluriltB randkltFinc='diil Hi, italylari, ameriNorveçiVize ss=" /div> /div> div> e'/>< in fli modules/ encodi Plk l="stytext/javascript"> window.addEv /* */ !--[if ltstytext/javascript"> window.addEr aleriom/chrome' adadiviceily=Ub ad/c encodixt/jtsty--[if ltstyno-[if ltstyduleboth"> ;h:rc="/Er aleriom/chrome' adadiviceily=Ub ad/c encodi/1007958916/?lizel=2-lCCNTl53oQhPfQ4AMatin,gumd ONatin,l[if l=0hclas/div>