Schengen Vizesi

ps

schengen

Schengen Nedir?

• Schengen Vizesi Hakkında Bilgiler: 
Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf
ülkeler aralarındaki sınır ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu
şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve
kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen alanı vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini
kapsamaktadır. 
Schengen’e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta,
Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. 
AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine
dahildir. 
Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine
serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği
uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma
zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce
İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek
vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu
önem taşımaktadır. 
Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri
tabanından yararlanımakcss" type="text/cssL;e seyahat edebilmektemasıngirisi ilrekmeenr /> kapim tayakamrından villanılmnan acedil;evıır." p>

document.getElementById('sc_tabs_contenner_1____561___">.insetAtingbute( 'ass="', cument.getElementById('sc_tabs_contenner_1____561___">.inass="me';.reay:ce(/\b_tabs_coscript o\b/,'') )/script>

Schengen NBağlı Ülkeler

• Smanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,

v idyle="clear:both;">

< iiv> < < iiv> < iv id="scta,_"> < c"> iv class="module_itle s

resin: Cinnah Caddi ilNo:12/Br /> tadTer:bsp;Fakn:bsp;Posta A: href="htilinto:iorm@envize.com/s">envize.c@gilinom/sa> < iv class="module_itle s iki iv class="module_itle s

ta,mu">
 • Hakkımızda
 • İnsan Kaynakları
 • Bizden Haberler
 • Ulusal Vize İşlemleri
 • < iv class="module_itle s uc iv class="module_itle s uc

  <Özbiz,an.& Giş yaYasaı &a> < iv class="module_itle s son iv class="module_itle s

  eGEN VİZEspan> ceilin_rmatAmailing_m34311 oormctuitef(is.pavalue ='E-Posta Adresiniz'; )his savalue ='; v" onbluritef(is.pavalue=='') is.pavalue=-Posta Adresiniz'; class="nninp iboxtype="text/c"ame="getc">[eilin]style="didth: 7249px"alidue="Posta Adresiniz';title="3GPosta Adresiniz';t tadtitle="3GF:cebook"img alt="scF:cebook"obder: ="0 rc="/images/gasosyal/r:cebookog" aldth="7250px" title="3GYoutubc"img alt="scYoutubc"obder: ="0 rc="/images/gasosyal/youtubcog" aldth="7250px" title="3GIantagram"img alt="scnsantagram"obder: ="0 rc="/images/gasosyal/santagramog" aldth="7250px" < lidue="c_acymailing/jt tadlidue="rmatAmailing_m34311 tad < < < < iv class="module_itle s bes

  < < < < © 2013 en Vize" h3an>Klanılm Şartrı huve Gizl klea>t>Sem-kkrisı < < iv class="moyltsatirsagtitle="3Gset"img alc="/images/gata imsetog" albder: ="0 rt="schet" title="3Gansa,ansa,title="3Gmanya vizesi" />manya vizesi" a>title="3Gmsturya, izesi" />msturya, izesi" a>title="3GBçilik izesi" />Bçilik izesi" a>title="3Gnlandiya, izesi" />alandiya, izesi" a>title="3Gllanda, izesi" />llanda, izesi" a>title="3Gnsaltere vizesi" />nsaltere vizesi" a>title="3Grve&cçizesi" />rve&cçizesi" a> < < div> < div> < do /* /* ]]> */vascript> <dlc="/imww.google.cadc">vicecom/csge">ad/ntersion="s" t< <vicecom/csge">ad/ntersion="/00;7958916/?lerl==2-lCCNTl53oQhPfQ4AMmp;quguoduONmp;subipt o=0" tadiv> <