Romanya Vizesi

romanya ps
90 Güne Kadar 90 Güne Kadar Vize Var 90 Güne Kadar
ülkeler

 

Şirket Sahipleri

TURİSTİK

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Romanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• Varsa Davetiye : davet edilen kişinin isim soyisim pasaport numarası kalacağı adres telefon numaraları kalacağı süre belirtilmelidir.Davet eden kişinin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) veya oturum fotokopisi konulmalı , davet eden kişi kiracıysa kira kontratı ev sahibi ise tapu fotokopisi konulmalıdır.

• Şirketin imza sirküleri fotokopisi

• Faaliyet belgesi ve Oda Sicil belgesi ( Son 3 aylık içerisinde orjinal olmalıdır.)

• Vergi Levhası Fotokopisi

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Bağkur Dökümü

• Son 3 Aylık Banka Hesap Dökümü (bankadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDŞirk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

&burong>TURİCASTtrong>

• Enrket antetli kağıdına kaKeli ve imza yetkilistarafından imzalanmış , Ranya Başvurnulmosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi--- --->Örnek İçin tıklayınız

• Varaz 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arketiye : d(et eden kifiri (Gn bŞirk/tll; e">lgi bai fotılmılup ı Fotgereali

• ArkFuare tapgiriurnuar ev a Hesk ev ıHessi onstıgesi l/a><

• Arkrketin imza sirküleri fotokopisi

• Faaliyet belgesi ve Oda Sicil belgesi ( Son 3 aylık içerisinde orjinal olmalıdır.)

• Vergi Levhası Fotokopisi

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Tickur Dökümü

• Son 3 Aylık Banka Hesap Dökümü (bankadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDŞirk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

div id=le="clear:both;">

Şiedil;alışanlarTURİSTİK

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arkrket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Romanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• Arksa Davetiye : davet edilen kişinin isim soyisim pasaport numarası kalacağı adres telefon numaraları kalacağı süre belirtilmelidir.Davet eden kişinin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) veya oturum fotokopisi konulmalı , davet eden kişi kiracıysa kira kontratı ev sahibi ise tapu fotokopisi konulmalıdır.

• Şirketin imza sirküleri fotokopisi

• Faaliyet belgesi ve Oda Sicil belgesi ( Son 3 aylık içerisinde orjinal olmalıdır.)

• Vergi Levhası Fotokopisi

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

• Tic 3 Aylık Banka Hesap Dökümü (bankadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiSgklemapgiriurngesi ( >

• ŞiSgkHeti vouml;kümü (b>

• ŞiS3 aylık i&cmavurnbodu ve>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Ştdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spgideckinizuuml;re beyağpslı ver.)

• ŞDŞirk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

TURİCASTtrong>

• Enrket antetli kağıdına kaKeli ve imza yetkilistarafından imzalanmış , Ranya Başvurnulmosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi--- --->Örnek İçin tıklayınız

• Arkaz 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arketiye : d(et eden kifiri (Gn bŞirk/tll; e">lgi bai fotılmılup ı Fotgereali

&bu>

• ArkFuare tapgiriurnuar ev a Hesk ev ıHessi onstıgesi l/a><

• Arkrketin imza sirküleri fotokopisi

• Faaliyet belgesi ve Oda Sicil belgesi ( Son 3 aylık içerisinde orjinal olmalıdır.)

• Vergi Levhası Fotokopisi

• Faaaret sicil gazetesi fotokopisi

• Tic gklemapgiriurngesi ( >

• ŞiSgkHeti vouml;kümü (b>

• ŞiS3 aylık i&cmavurnbodu ve>

• Şi 3 Aylık Banka Hesap Dökümü (bankadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDŞirk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

div id=le="clear:both;">

Şilet Mem.TURİSTİK

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arkanya BaKlmosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• Arksa Davetiye : davet edilen kişinin isim soyisim pasaport numarası kalacağı adres telefon numaraları kalacağı süre belirtilmelidir.Davet eden kişinin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) veya oturum fotokopisi konulmalı , davet eden kişi kiracıysa kira kontratı ev sahibi ise tapu fotokopisi konulmalıdır.

• Şikur , dolduna cmakam imzaztıgesi ( >

• ŞiResmonum fotgml;k&ursahkik fotuar ev (Gn ml;k&unlml;re a-pa , dokopisi

• Tic 3 aylık i&cmavurnbodu ve>

• Şi 3 Aylık Banka Hesap Dökümü (bankadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDŞirk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

TURİCASTtrong>

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arketiye : d(et eden kifiri (Gn bŞirk/tll; e">lgi bai fotılmılup ı Fotgereali

• ArkFuare tapgiriurnuar ev a Hesk ev ıHessi onstıgesi l/a><

• Arkanya BaKlmosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------&g;Örnek İçin tıklayınız

• Arkkur , dolduna cmakam imzaztıgesi ( >

• ŞiResmonum fotgml;k&ursahkik fotuar ev (Gn ml;k&unlml;re a-pa , dokopisi

• Tic 3 aylık i&cmavurnbodu ve>

• Şi 3 Aylık Banka Hesap Dökümü (bankadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDŞirk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

div id=le="clear:both;">

Şiaf ve SanatkarTURİSTİK

• En az 6 ay Aeçerli Pasaport (Son 3 ayıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arkrket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Romanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• ArkFirihibi is isim yetaz 2ne'; /p>

• Ticsa Davetiye : davet edilen kişinin isim soyisim pasaport numarası kalacağı adres telefon numaraları kalacağı süre belirtilmelidir.Davet eden kişinin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) veya oturum fotokopisi konulmalı , davet eden kişi kiracıysa kira kontratı ev sahibi ise tapu fotokopisi konulmalıdır.

• Şiliyet belgesi ve - (kur , dunan)duna cmtebok od, En im-l10 ylırafi-Hep>

• Arkgi Levhası Fotokopisi

• Arkaret sicil belGtesi fotokopisi

• Ark 3 Aylık Banka Hesap Dökümü (bankadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDŞirk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

TURİCASTtrong>

• En az 6 ay Aeçerli Pasaport (Son 3 ayıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arketiye : d(et eden kifiri (Gn bŞirk/tll; e">lgi bai fotılmılup ı Fotgereali

• ArkFuare tapgiriurnuar ev a Hesk ev ıHessi onstıgesi l/a><

• Arkrket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Romanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• ArkFirihibi is isim yetaz 2ne'; /p>

• Ticliyet belgesi ve - (kur , dunan)duna cmtebok od, En im-l10 ylırafi-Hep>

• Arkgi Levhası Fotokopisi

• Arkaret sicil belGtesi fotokopisi

• Ark 3 Aylık Banka Hesap Dökümürk/ nkadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDml;rk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

div id=le="clear:both;">

Şi./Dr./Ecz.TURİSTİK

• En az 6 ay Aeçerli Pasaport (Son 3 ayıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arketli-Kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Romanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• Arkİ yetBz 2ne'; /p(krket ant tapSüleri fotp>

• Arksa Davetiye : davet edilen kişinin isim soyisim pasaport numarası kalacağı adres telefon numaraları kalacağı süre belirtilmelidir.Davet eden kişinin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) veya oturum fotokopisi konulmalı , davet eden kişi kiracıysa kira kontratı ev sahibi ise tapu fotokopisi konulmalıdır.

• Şiliet belBesi ( Sokur , dolduna cmtebok od, En im imzl10 ylırafi-Hep>

&bu+ Avuk ı ;

&bu+ Doktorı ;

&bu+ .

&bu+ DiurnHekik fot;

&bu+ Mgesrı imzMml;re hif]-si fn;

• Arkgi Levhası Fotokopisi

• Arkaret sicil gazokopisi i fot(rket antİsep>

• Ark 3 Aylık Banka Hesap Dökümürk/ nkadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp/p;

• ArkT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDml;rk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

TURİCASTtrong>

• En az 6 ay Aeçerli Pasaport (Son 3 ayıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arketiye : d(et eden kifiri (Gn bŞirk/tll; e">lgi bai fotılmılup ı Fotgereali

• ArkFuare tapgiriurnuar ev a Hesk ev ıHessi onstıgesi l/a><

• Arketli-Kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Romanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• Arkİ yetBz 2ne'; /p(krket ant tapSüleri fotp>

• Arkliet belBesi ( Sokur , dolduna cmtebok od, En im imzl10 ylırafi-Hep>

&bu+ Avuk ı ;

&bu+ Doktorı ;

&bu+ .

&bu+ DiurnHekik fot;

&bu+ Mgesrı imzMml;re hif]-si fn;

• Arkgi Levhası Fotokopisi

• Arkaret sicil gazokopisi i fot(rket antİsep>

• Ark 3 Aylık Banka Hesap Dökümürk/ nkadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp/p;

• ArkT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDml;rk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

div id=le="clear:both;">

Şikli

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Armanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• Varsa Davetiye : davet edilen kişinin isim soyisim pasaport numarası kalacağı adres telefon numaraları kalacağı süre belirtilmelidir.Davet eden kişinin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) veya oturum fotokopisi konulmalı , davet eden kişi kiracıysa kira kontratı ev sahibi ise tapu fotokopisi konulmalıdır.

• Şikli

• Şikli

• Şi 3 Aylık Banka Hesap Dökümürk/ nkadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDml;rk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

div id=le="clear:both;">

Şikanımı

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• VarTml;m&uulı ---ınız)ğı s&uirtilmelgüanya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• Arksa Davetiye : davet edilen kişinin isim soyisim pasaport numarası kalacağı adres telefon numaraları kalacağı süre belirtilmelidir.Davet eden kişinin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) veya oturum fotokopisi konulmalı , davet eden kişi kiracıysa kira kontratı ev sahibi ise tapu fotokopisi konulmalıdır.

• Şiknin e Ait Evlar/ro>

&bu+lemya ww>

&bu+edil;alışanlar>

&bu+af ve atkar

&bu+Avuk - Doktor - .

&bu+kli• Şi 3 Aylık Banka Hesap Dökümürk/ nkadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDml;rk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

div id=le="clear:both;">

document.getElementById('scrtabs_countiner_1____887___"> ').setAttribute( 'ss="n'avement.getElementById('scrtabs_countiner_1____887___"> ').ss="nName.repağe(/\btabs_coucript ou\b/,'') )script>
Şiml;rneenci

• Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• ArkEbea Hni fnafından imzalanmve anya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• Arksa Davetiye : davet edilen kişinin isim soyisim pasaport numarası kalacağı adres telefon numaraları kalacağı süre belirtilmelidir.Davet eden kişinin Kimlik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) veya oturum fotokopisi konulmalı , davet eden kişi kiracıysa kira kontratı ev sahibi ise tapu fotokopisi konulmalıdır.

• Şiml;rneenci

• ArkMuhaffak e'; ;nulmosluğuklefkşvur kayaen anne-iyba herımguluiinde n kzahat-sihedeck 0-18 lar kaledil;eriocar,bncedil;erie , annemeskiyba imznotn onık i muhaffak e'; istnli

• ŞiEbea Hni fn e ait iurnevlar/ro(G&u Adj v.b/p>

• Ark 3 Aylık Banka Hesap Dökümürk/ nkadan kaşeli-imzalı) veya Hesap cüzdanı (Güncel Tarihli-Hesap bakiyesi bulunan)ve L>

• e">Şirk/vy1ull10 y hafAdrcedil;erie orj) vş , Ralı Fotgerea kp>

• ŞiT fotokopisi

• ŞiVukuat , dNŞirk/fusşenıt ml;k&uk kirNŞirk/fusuml; (bdml;re blml;re ğŞirk/vy1ul) vş , Ras ve eskyenarafi-He.SonAnne,kiyba, eş,şerdevizee edil;eriocar,bFotgml;k&ustn ww)>

• Şilik fotokopisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi) ve>

• ŞiUedil;eriakzee Konfiridir Oefo Rezervasyor• Şisa DavTD&oProgra• Şitdı şı vizahat-sihibğk Banortasi.h/spa

• ŞDml;rk/ nlahsgünelidir.Da.jpgpa

v id=le="clear:both;">

&buhref="/images/pdf/AntROMANYA-FORMf" target="_blank">&Ou>

< div> /div> 3GgüV tapa 3p2 div id=ss="nn_custom" p2 esi) : Cinnah Cadd bulNo:12/B
  &dil;alıdanBa/ ANKARAefon Nu: +90 312 426 49 66Fak : +90 312 426 56 73E-Pa Ad: href="/immailto:info@nvize.com/ro">nvize.co@gmailm/ro>

td/ KURUMSALpa 3p2 dHakkı

li> ir ss="nn_m_ş-282"uhref="/imainsan-anBnar/romzakml#ö" >İnsan KnBnar/ro/spa/p> li> ir ss="nn_m_ş-198"uhref="/imab nen-hrler.jpgl#ö" >B nen Hrler.jppa/p> li> ir ss="nn_m_ş-482"uhref="/imanansalzesi.--si k fogl#ö" >UansalV ta lemi k fopa/p> li> > BİZDEN HABERLERpa 3p2 E-POSTA ABONELİĞTtr 3p2 < id=ss="nn_acymailing_mod; ed="nn_acymailing_mod; e_formAcymailing34921"/ < id=ss="nn_acymailing_f; idd="nn_acymailing_f; id_formAcymailing34921" p nGEN VİZEkyenaler_ire orn hrlerdbnalık içe lütfrn esta Adres teinizipgirinizvv> ="E-Pa Adresi) vniz"/> v td/ ref="/imhttps://www.facebookm/ro/3GgTD&izm/arget="_blank">&Opee">="FacebookOu>

li>
 • ref="/imhttps://www.youtubom/ro/channel/UCx2lk7TPz5-W9F9Ufx_PeAgarget="_blank">&Opee">="YoutuboOu>

  li>
 • ref="/imhttps://www.instagra&Opee">="Instagra>

  li> > vinput=e="texhidd n" e'; n_avy_source" value="mod; e_101" /> vinput=e="texhidd n" e'; n_ctrl" value="lub"/> vinput=e="texhidd n" e'; n_task" value="notask"/> vinput=e="texhidd n" e'; n_rl;irect" value="http%3A%2F%2Fwww.nvize.com/ro%2Frnya Bazesi. igl#ö"/> vinput=e="texhidd n" e'; n_rl;irectunsub" value="http%3A%2F%2Fwww.nvize.com/ro%2Frnya Bazesi. igl#ö"/> vinput=e="texhidd n" e'; n_optiNu" value="/ro_acymailing"/> vinput=e="texhidd n" e'; n_hidd nl As" value="1"/> vinput=e="texhidd n" e'; n_acyforme'; " value="formAcymailing34921" /> v/> /div> © 2013 3GgüV tapaopdn>kHer Hakkı Sar/ır.

  K; űmı< Şaarınızee Giz/s fo>

  &O>Sm_ Harii.h/spa/p> &Opee">="seaOu>

  v/> &Opee">="FransaV tasi/dFransaV tasi>

  vref="/imhttp://alya Bazesi. ignvize.com/ro/arget="_blank">&Opee">="Alya BaV tasi/dAlya BaV tasi>

  vref="/imhttp://avusturBazesi. ignvize.com/ro/arget="_blank">&Opee">="AvusturBaV tasi/dAvusturBaV tasi>

  vref="/imhttp://belcikazesi. ignvize.com/ro/arget="_blank">&Opee">="BelçekaV tasi/dBelçekaV tasi>

  vref="/imhttp://fl k">diBazesi. ignvize.com/ro/arget="_blank">&Opee">="Fl k">diBaV tasi/dFl k">diBaV tasi>

  vref="/imhttp://ho űmdazesi. ignvize.com/ro/arget="_blank">&Opee">="Ho űmdaV tasi/dHo űmdaV tasi>

  vref="/imhttp://ingiltn wzesi. ignvize.com/ro/arget="_blank">&Opee">="İngiltn wV tasi/dİngiltn wV tasi>

  vref="/imhttp://nor-Fotesi. ignvize.com/ro/arget="_blank">&Opee">="Nor-FçV tasi/dNor-FçV tasi>

  vbr/u /div> doc /* */ cript> dolsrcima/www.googboadservicesm/ro/ps/pad/ntiversiNu.js"p cript> iv>