Romanya Vizesi

romanya ps
90 Güne Kadar 90 Güne Kadar Vize Var 90 Güne Kadar
ülkeler

 

152__200___"> < İŞ/jkes Sahipri/usph2

&ntrong>&bul teEn az 6 ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teŞ/jkes t; eine kağıd"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teVarsa Daticaye : datic edil yakim&bul teŞ/jkes thimza s/jkuml;neri/uonttokopisilip

&bul teFaignyet bels/gvere Oda Sicil bels/gve( Son 3 aylşk içerisie deorjinal olmalşdr." )tdp

&bul teVergi Levhı olFttokopisilip

&bul teTicaret sicil gazet/gventtokopisilip

&bul teBtğkur D&ol;nekuml;nemuml;nelip

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkimtrong>&bul tŞ/jkes t; eine kağıd"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teEn az 6 ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teDaticaye (Datic ed yafirmenmn buml;netuml;ne ilgi bri/uokzlıolupma olgerekntktedire( Atr outer.nt- faignyet ank'şe b. datic edil yin kalşı suml;neresiargeih girığı şeklue de 15kacaktğı etr o borererleuter.nt- nurgirı&bul teFuarhimiagirivuanareı re Vikaeıpma Viilişn thbels/lp

&bul teŞ/jkes thimza s/jkuml;neri/uonttokopisilip

&bul teFaignyet bels/gvere Oda Sicil bels/gve( Son 3 aylşk içerisie deorjinal olmalşdr." )tdp

&bul teVergi Levhı olFttokopisilip

&bul teTicaret sicil gazet/gventtokopisilip

&bul teBtğkur D&ol;nekuml;nemuml;nelip

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkim>

152__200___"> < İÇalşıanr/rsph2

&ntrong>&bul teEn az 6 ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teŞ/jkes t; eine kağıd"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teVarsa Daticaye : datic edil yakim&bul teŞ/jkes thimza s/jkuml;neri/uonttokopisilip

&bul teFaignyet bels/gvere Oda Sicil bels/gve( Son 3 aylşk içerisie deorjinal olmalşdr." )tdp

&bul teVergi Levhı olFttokopisilip

&bul teTicaret sicil gazet/gventtokopisilip

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teSgkşleiagirivuabels/gvlip

&bul teSgkHmeti D&ol;nekuml;nemuml;nelip

&bul teSon 3 aylşk mavuabodsu vlip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul trtd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdagidecem&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkimtrong>&bul tŞ/jkes t; eine kağıd"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teEn az 6 ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teDaticaye (Datic ed yafirmenmn buml;netuml;ne ilgi bri/uokzlıolupma olgerekntktedire( Atr outer.nt- faignyet ank'şe b. datic edil yin kalşı suml;neresiargeih girığı şeklue de 15kacaktğı etr o borererleuter.nt- nurgirılip

&bul teFuarhimiagirivuanareı re Vikaeıpma Viilişn thbels/lp

&bul teŞ/jkes thimza s/jkuml;neri/uonttokopisilip

&bul teFaignyet bels/gvere Oda Sicil bels/gve( Son 3 aylşk içerisie deorjinal olmalşdr." )tdp

&bul teVergi Levhı olFttokopisilip

&bul teTicaret sicil gazet/gventtokopisilip

&bul teSgkşleiagirivuabels/gvlip

&bul teSgkHmeti D&ol;nekuml;nemuml;nelip

&bul teSon 3 aylşk mavuabodsu vlip

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkim>

152__200___"> < İDevtab Mem.sph2

&ntrong>&bul teEn az 6 ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul temanya ViKsolosluklğua hibs_ yakzlımşı zesiarglepisplekçesi------> href="/insges/gapdf/A; eine-Kagit8.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teVarsa Daticaye : datic edil yakim&bul teBtğlşeoldlğu makam en iz thbels/gvlip

&bul teResmianurumog&ol;nereclkli kkonareınmn &ol;nenluml;ne ka-plşenttokopisilip

&bul teSon 3 aylşk mavuabodsu vlip

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkimtrong>&bul teEn az 6 ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teDaticaye (Datic ed yafirmenmn buml;netuml;ne ilgi bri/uokzlıolupma olgerekntktedire( Atr outer.nt- faignyet ank'şe b. datic edil yin kalşı suml;neresiargeih girığı şeklue de 15kacaktğı etr o borererleuter.nt- nurgirı&bul teFuarhimiagirivuanareı re Vikaeıpma Viilişn thbels/lp

&bul temanya ViKsolosluklğua hibs_ yakzlımşı zesiarglepisplekçesi-----> href="/insges/gapdf/A; eine-Kagit5pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teBtğlşeoldlğu makam en iz thbels/gvlip

&bul teResmianurumog&ol;nereclkli kkonareınmn &ol;nenluml;ne ka-plşenttokopisilip

&bul teSon 3 aylşk mavuabodsu vlip

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkim>

152__200___"> < İEsnafe 15Sanatk/rsph2

&ntrong>&bul teEn az 6 Ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teŞ/jkes t; eine kağıd"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teFirmelyahibin thimza beyanme';silip

&bul teVarsa Daticaye : datic edil yakim&bul teFaignyet bels/gve- (Btğlşebulandlğu m o bk odı oa en-son 3 ayargeihlv)tdp

&bul teVergi Levhı olFttokopisi (Son D&ol;nenem)tdp

&bul teTicaret Sicil Gazet/gveFttokopisi (ar nnimia)tdp

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkimtrong>&bul teEn az 6 Ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teDaticaye (Datic ed yafirmenmn buml;netuml;ne ilgi bri/uokzlıolupma olgerekntktedire( Atr outer.nt- faignyet ank'şe b. datic edil yin kalşı suml;neresiargeih girığı şeklue de 15kacaktğı etr o borererleuter.nt- nurgirı&bul teFuarhimiagirivuanareı re Vikaeıpma Viilişn thbels/lp

&bul teŞ/jkes t; eine kağıd"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teFirmelyahibin thimza beyanme';silip

&bul teFaignyet bels/gve- (Btğlşebulandlğu m o bk odı oa en-son 3 ayargeihlv)tdp

&bul teVergi Levhı olFttokopisi (Son D&ol;nenem)tdp

&bul teTicaret Sicil Gazet/gveFttokopisi (ar nnimia)tdp

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkim>

152__200___"> < İAvk./Dr./Ecz.sph2

&ntrong>&bul teEn az 6 Ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teA; eine kağıd"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teİmza Beyanme';si(eŞ/jkes imiaS/jkuml;neri/uo)tdp

&bul teVarsa Daticaye : datic edil yakim&bul teFagnyet Bels/gve(Btğlşeoldlğu m o bk odı oa enere son 3 ayargeihlv)tdp

+ Avukaerı >>>>iBarodntdp

+ Doktorrı >>>>iTabibri/aOdı oa entdp

+ Eczacırı >>>>iEczacırı Odı oa entdp

+ DivuaHekli i/uo>>>>iDivuaHekli i/uoOdı oa entdp

+ Msgerrı re Muml;nehdif]sri/a>>>>iMsgerrı re Muml;nehdif]sri/aOdı oa entdp

&bul teVergi Levhı olFttokopisi (Son D&ol;nenem)tdp

&bul teTicaret sicil nttokopiri/uo(Ş/jkes İse)tdp

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr /p>tdp

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkimtrong>&bul teEn az 6 Ay geçer stsaport&bul teDaticaye (Datic ed yafirmenmn buml;netuml;ne ilgi bri/uokzlıolupma olgerekntktedire( Atr outer.nt- faignyet ank'şe b. datic edil yin kalşı suml;neresiargeih girığı şeklue de 15kacaktğı etr o borererleuter.nt- nurgirı&bul teFuarhimiagirivuanareı re Vikaeıpma Viilişn thbels/lp

&bul teA; eine kağıd"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teİmza Beyanme';si(eŞ/jkes imiaS/jkuml;neri/uo)tdp

&bul teFagnyet Bels/gve(Btğlşeoldlğu m o bk odı oa enere son 3 ayargeihlv)tdp

+ Avukaerı >>>>iBarodntdp

+ Doktorrı >>>>iTabibri/aOdı oa entdp

+ Eczacırı >>>>iEczacırı Odı oa entdp

+ DivuaHekli i/uo>>>>iDivuaHekli i/uoOdı oa entdp

+ Msgerrı re Muml;nehdif]sri/a>>>>iMsgerrı re Muml;nehdif]sri/aOdı oa entdp

&bul teVergi Levhı olFttokopisi (Son D&ol;nenem)tdp

&bul teTicaret sicil nttokopiri/uo(Ş/jkes İse)tdp

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr /p>tdp

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkim>

152__200___"> < İEntklusph2

&bul teEn az 6 ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul t manya ViBaşnsolosluklğua hibs_ yakzlımşı zesiarglepisplekçesi------> href="/insges/gapdf/A; eine-Kagit11.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teVarsa Daticaye : datic edil yakim&bul teEntklu kkoCuml;nezdenonttokopisiaya enkareınmn nttokopisilip

&bul teEntklu kkomavuı eldığı nkas en kaşelv imzanı d&ol;nekuml;nemilgidirs/gvlip

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkim>

152__200___"> < İEv Henmızdsph2

&bul teEn az 6 ay geçer stsaport&bul teArkaont-u beyaz 2 etayonttoğraf-----> href="/insges/gapdf/isvec-Ftto-orn.pdf"arget='_"lank'>"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teTuml;nemimarafrı"/&Ol;nernek İç theıky:n&bul teVarsa Daticaye : datic edil yakim&bul teEim+şleeren wlip

+Çalşıanlip

+EsnafeSanatk/rrı re Serbesb Meo bklip

+Avukae - Doktor - Eczacı - DivuaHeklivlip

+Entkluspp

&bul teSon 3 Aylşk Bkas Hepor D&ol;nekuml;nemuml;ne (nkas en kaşelv-imzanı)ere ViHepor cuml;nezdenm (uuml;ne l viTarihlv-Hepor baknyegvebulanis)re Rdevusu guml;ne uml;ne d yason 1 haf Adiçie deanı'mşı olma olgerekr lip

&bul teTgpuoFttokopiri/uo(varsa)eAraç-RuhsatoFttokopiri/uo(varsa)lip

&bul teVukuatlşeNuml;nefus kan&bul teKli kkonttokopisia(resin, Ter.nt- Nurgiı o, E-pta Adresini)lip

&bul teUçak ze Konfirmeli Oter Rezervasyonr/rzdspp

&bul teVarsa Tur Prograzdspp

&bul tertd şı viyahat-slyağlşk gortasi.zdspp

&bul tDİKKAT!:manya Vişvurusu,va enkim>