Letonya Vizesi

letonya ps
90 Güne Kadar 90 Güne Kadar Vize Var 90 Güne Kadar
ülkeler

 

Şirket Sahipleri

TURİSTİK

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Letonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız
 • Göçmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Davet Eden Tarafın Adı Soyadı Doğum Tarihi  Doğum Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret Sırasında Olacak Masrafları Davet Eden Taraf Karşılamayı Üstlendiği Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Tarafın  Adı, Soyadı,Doğum Tarihi,Doğum Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabalığı Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amacı Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyunca Kalacağı Adres)
• imza sirküleri Fotokopisi
• Ticaret Obull; Tr Obua: jlisz 2 rsa0 y3e&cİşlOrjinal /> • imza et Obull; Tr Ob; T Sicilz 2 rsa0 y3e&cİşlOrjinal /> • ana,ginyavhTr Obupisi
• Arka et Obullsicilzgazetbsprrafi

• Arka 0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı)mza Rusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv>

• Arka Tapubupisi

• Arka Taihiekmil imVukuan ObN;ne Kafuslli Dt ;&ccedİ&aktiN;ne Kafuslm;leri d;resi Bl;resi ğ;ne Kadarafıı Bir Dase eski yenafınihli.rsaAnne, bğ,lliGelş, Ev imİse Eş, ki il;in toc,büy Obg;&ccedstwww.3ya Büyükelçiliğine hitabHn yazıAı Bir ; Ve Paİkak&ngahsiniz';ml;&ccedr;ne Kadec&ccŞekilde Olır ObGerek

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka B Adkur d;&ccedl;leri m;leri BarkodlursaE t Mem.1__)>

• Arka Uil;iliğsrave; Ve POtel Rezervasyo/spapan>

• Arka ) ZiyTur Prograspan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmzes(D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bullng>TURİSİCAİK> g>

• Arka 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arka ;fotol;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Dave Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi port No Ve (ZFirms Soyadet ObullSicilz (Zat S&uum Planl Eden Taraf Kardı Edilen Tarafın Seyahet Amacunca Kalack Masrafları Davetılamayı Üstlendiği TakttabDalgesbank; Ve Paanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyusingağı Adres)
• aFuar ise g &CcedliGt eskiyelitş Bel ineşkkl 2&nbTar> • et antetli kağıdına kaşeKi ve imza yetkilisi rafından imzalanmış , Letya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi----- ->
• Arka sirküleri Fotokrafi

• Arka et Obull; Tr O; Ve Pua: jlisz 2  Ve Psa0 y3e&cİşlOrjinal /> • imza et Obull; Tr O; Ve PO T SicilzKi Dt Sumacu; Ve Psa0 y3e&cİşlOrjinal />

• Arka na,ginyavhTr Obupisi
• Arka et Obullsicilzgazetbsprrafi

• Arka 0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı)mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv>

• Arka Tapubupisi

• Arka İkak&ngahssi  BarkodlursE t Mem.1__)>

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka B Adkur d;&ccedl;leri m;leri BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka Uil;iliğsrave Otel Rezervasyo/spapan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze; Ve P; Ve PsaD;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bv id="s="clear:both;">

Şirkil;alışanlar

TURİSTİK

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız

• Arka et antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Letonya Büyükelçiliğine hita;fotoen yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız
• al;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Davel Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi  Ve Pam Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret Sırasında Olacak Masrafları Davet Eden Taraf Karşılamayı Üstlendiği Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Tarafın  Adı, Soyadı,Doğum Tarihi,Doğum Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabalığı Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amacı Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyunca Kalacağı Adres)

• Arka; Ve Psirküleri Fotokupisi

• Arkaret Obull; Tr Obua: jlisz 2 rsa0 y3e&cİşlOrjinal /> • imza et Obull; Tr Ob; T SicilzKi Dt Sumacursa0 y3e&cİşlOrjinal />

• Arkarna,ginyavhTr Obupisi
• Arka et Obullsicilzgazetbsprrafi

• Arka 0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza Rusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv>

• Arka Sgkemlee g &Cced 2 >

• Arka SgkeHi verD;&ccedl;leri m;leri BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka 0 y3e&cİşlmaaced odve 15( et antetYisi tarafından OnaylIslsraKi ve imerirke es

• Arka Tapubupisi

• Arka Taihiekmil imVukuan ObN;ne Kafuslli Dt ;&ccedİ&aktiN;ne Kafuslm;leri d;resi Bl;resi ğ;ne Kadarafıı Bir Dase eski yenafınihli.rsaAnne, bğ,lliGelş, Ev imİse Eş, ki il;in toc,büy Obg;&ccedstwww.3ya Büyükelçiliğine hitabHn yazıAı Bir ; Ve Paİkak&ngahsiniz';ml;&ccedr;ne Kadec&ccŞekilde Olır ObGerek

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsrave Otel Rezervasyo/spapan>

• Arka ) ZiyTur Prograspan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmzes(D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bTURİSİCAİK> g>

• Arka 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka ; Ve Pfonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız
• et antetli kağıdına kaşeKi ve imza yetkilisi rafından imzalanmış , Letya Büyükelçiliğine hita; Ve P; Ve Pen yazılmış vize talep dilekçesi----- ->
• Arka l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Dave Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi port No Ve (ZFirms Soyadet ObullSicilz (Zat S&uum Planl Eden Taraf Kardı Edilen Tarafın Seyahet Amacunca Kalack Masrafları Davetılamayı Üstlendiği TakttabDalgesbank; Ve Paanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyusingağı Adres)
r

• Arka Fuar ise g &CcedliGt eskiyelitş Bel ineşkkl 2&nbTar>r

• Arka; Ve Pasirküleri Fotokupisi

• Arkaret Obull; Tr Obua: jlisz 2 rsa0 y3e&cİşlOrjinal /> • imza et Obull; Tr Ob; T SicilzKi Dt Sumacursa0 y3e&cİşlOrjinal />

• Arkarna,ginyavhTr Obupisi
• Arkaret Obullsicilzgazetbsprrafi

• Arka 0gkemlee g &Cced 2 >

• Arka SgkeHi verD;&ccedl;leri m;leri BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka 0 y3e&cİşlmaaced odve 15( et antetYisi tarafından OnaylIslsraKi ve imerirke es

• Arka 0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv>

• Arka Tapubupisi

• Arka İkak&ngahssi  BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsrave Otel Rezervasyo/spapan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bv id="s="clear:both;">

Şirkt Mem.

TURİSTİK

• En az 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----->Örnek İçin tıklayınız
•  l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Davel Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi imza mm Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret Sırasında Olacak Masrafları Davet Eden Taraf Karşılamayı Üstlendiği Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Tarafın  Adı, Soyadı,Doğum Tarihi,Doğum Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabalığı Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amacı Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyunca Kalacağı Adres)

• Arkatya Büyükelçiliğine hita; Ve Pen yazılmış vize talep dilekçesi------>Örnek İçin tıklayınız

• ArkatB Ade esold,Tarpmsramnayll;&ccedreviriiziılmıavet( K,vii Pasi tarafından OnaylIslsraKi ve imerirke es

• Arka Resmı,vii g;&ccedrevikkadrkrliGt eneyah;&ccednl;resi passe esrafi

• Arka 0 y3; Ve P&cİşlmaaced odve 15( K,vii Pasi tarafından OnaylIslsraKi ve imanmııs

• Arka 0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv>

• Arka Tapubupisi

• Arka Taihiekmil imVukuan ObN;ne Kafuslli Dt ;&ccedİ&aktiN;ne Kafuslm;leri d;resi Bl;resi ğ;ne Kadarafıı Bir Dase eski yenafınihli.rsaAnne, bğ,lliGelş, Ev imİse Eş, ki il;in toc,büy Obg;&ccedstwww.3ya Büyükelçiliğine hitabHn yazıAı Bir ; Ve Paİkak&ngahsiniz';ml;&ccedr;ne Kadec&ccŞekilde Olır ObGerek

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsrave; Ve POtel Rezervasyo/spapan>

• Arka ) ZiyTur Prograspan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bTURİSİCAİK> g>

• Arka 6 ay geçerli Pasaport (Son 10 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----- ->a href="/images/pdf/Antet-Foto-orn.pdf" target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• Arka l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Dave Eden Taraf KareyahSoyadı Doğum Tarihi port No Ve (ZFirms Soyadet ObullSicilz (Zat S&uum Planl Eden Taraf Kardı Edilen Tarafın Seyahet Amacunca Kalack Masrafları Davetılamayı Üstlendiği TakttabDalgesbank; Ve Paanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyusingağı Adres)
r

• Arka Fuar ise g &CcedliGt eskiyelitş Bel ineşkkl 2&nbTar>r

• Arka3ya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>a href="/images/pdf/Antetli-Kagit6.pdf5 target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• Arka B Ade esold,Tarpmsramnayll;&ccedreviriiziılmıavet( K,vii Pasi tarafından OnaylIslsraKi ve imerirke es

• Arka Resmı,vii g;&ccedrevikkadrkrliGt eneyah;&ccednl;resi passe esrafi

• Arka 0 y3; Ve P&cİşlmaaced odve 15( K,vii Pasi tarafından OnaylIslsraKi vemerirke es

• Arka 0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv>

• Arka Tapubupisi

• Arla İkak&ngahssi  BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsraveOtel Rezervasyo/spapan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bv id="s="clear:both;">

Şirk ve Sanatkar

TURİSTİK

• En az 6 ay geAccedil;erli Pasaport (Sonsa0 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf-----> •  l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Davel Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi imza mm Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret Sırasında Olacak Masrafları Davet Eden Taraf Karşılamayı Üstlendiği Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Tarafın  Adı, Soyadı,Doğum Tarihi,Doğum Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabalığı Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amacı Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyunca Kalacağı Adres)

• Arkatet antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Letonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>;a href="/images/pdf/Antetli-Kagit6.pdf9 target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• Arka Firms leribinialanmz 2 an; />

• Arka et Obull; Tr Obua: jlisz 2 rsa0 y3e&cİşlOrjinal /> • imza et Obull; Tr Ob; T SicilzKi Dt Sumacursa0 y3e&cİşlOrjinal />

• Arkarna,ginyavhTr Obupisi

• Arkaret ObullSicilzGazetbsprupisi

• Arkar0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv>

• Arka Tapubupisi

• Arka Taihiekmil imVukuan ObN;ne Kafuslli Dt ;&ccedİ&aktiN;ne Kafuslm;leri d;resi Bl;resi ğ;ne Kadarafıı Bir Dase eski yenafınihli.rsaAnne, bğ,lliGelş, Ev imİse Eş, ki il;in toc,büy Obg;&ccedstwww.3ya Büyükelçiliğine hitabHn yazıAı Bir ; Ve Paİkak&ngahsiniz';ml;&ccedr;ne Kadec&ccŞekilde Olır ObGerek

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka B Adkur D;&ccedl;leri m;leri BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka Uil;iliğsrave Otel Rezervasyo/spapan>

• Arka ) ZiyTur Prograspan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bTURİSİCAİK> g>

• Arka 6 ay geAccedil;erli Pasaport (Sonsa0 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka;imza fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----->

• Arka l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Dave Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi port No Ve (ZFirms Soyadet ObullSicilz (Zat S&uum Planl Eden Taraf Kardı Edilen Tarafın Seyahet Amacunca Kalack Masrafları Davetılamayı Üstlendiği TakttabDalgesbank; Ve Paanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyusingağı Adres)
r

• Arka Fuar ise g &CcedliGt eskiyelitş Bel ineşkkl 2&nbTar>r

• Arka3et antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Letonya Büyükelçiliğine hita; Ve Pen yazılmış vize talep dilekçesi------>;a href="/images/pdf/Antetli-Kagit6.pdf3 target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• Arka Firms leribinialanmz 2 an; />

• Arka et Obull; Tr Obua: jlisz 2 rsa0 y3e&cİşlOrjinal /> • imza et Obull; Tr Ob; T SicilzKi Dt Sumacursa0 y3e&cİşlOrjinal />

• Arkarna,ginyavhTr Obupisi

• Arkaret ObullSicilzGazetbsprupisi

• Arkar0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv>

• Arka Tapubupisi

• Arka İkak&ngahssi  BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka B Adkur D;&ccedl;leri m;leri BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka Uil;iliğsrave Otel Rezervasyo/spapan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bv id="s="clear:both;">

ŞirkDr./Ecz.

TURİSTİK

• En az 6 ay geAccedil;erli Pasaport (Sonsa0 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf-----> •  l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Davel Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi imza mm Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret Sırasında Olacak Masrafları Davet Eden Taraf Karşılamayı Üscceddiği Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Tarafın  Adı, Soyadı,Doğum Tarihi,Doğum Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabalığı Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amacı Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyunca Kalacağı Adres)

• Arkatli-Kagiıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Letonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>;a href="/images/pdf/Antetli-Kagit6.pdf10 target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• Arka erirk&B2 an; /( et antetise Suml;leri Fotok/> • aB Ad-Kur D;&ccedl;leri m;leri BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka et Obull; Tr Obua: jliszsi  (B Ade esold,Tarpmesced o Tr Oimzalvuncoy3e&cfınihli

&bull+ Avukında a hr; hr; hr; hr Baro Tn

&bull+ Doktornda a hr; hr; hr; hr TabibFotl; Tr Oimza

&bull+ /spPlannda a hr; hr; hr; hr /spPlannda ; Tr Oimza

&bull+ DCcedHekkadotoka hr; hr; hr; hr DCcedHekkadotok; Tr Oimza

&bull+ Ms/prnda vunM;leri hi TsFotla hr; hr; hr; hr Ms/prnda vunM;leri hi TsFotl; Tr Oimza

• Arka na,ginyavhTr Obupisi

• Arkaret Obullsicilzrafi

• Arkar0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı) ; Ve PRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv/p; hr>

• ArkarTapubupisi

• Arka Taihiekmil imVukuan ObN;ne Kafuslli Dt ;&ccedİ&aktiN;ne Kafuslm;leri d;resi Bl;resi ğ;ne Kadarafıı Bir Dase eski yenafınihli.rsaAnne, bğ,lliGelş, Ev imİse Eş, ki il;in toc,büy Obg;&ccedstwww.3ya Büyükelçiliğine hitabHn yazıAı Bir ; Ve Paİkak&ngahsiniz';ml;&ccedr;ne Kadec&ccŞekilde Olır ObGerek

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsrave Kosfirme imOtel Rezervasyo/spapan>

• Arka ) ZiyTur Prograspan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bTURİSİCAİK> g>

• Arka 6 ay geAccedil;erli Pasaport (Sonsa0 yıldan eski olmamalı ve eski pasaportlarınız)

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----->

• Arka l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Dave Eden Taraf KareyahSoyadı Doğum Tarihi port No Ve (ZFirms Soyadet ObullSicilz (Zat S&uum Planl Eden Taraf Kardı Edilen Tarafın Seyahet Amacunca Kalack Masrafları Davetılamayı Üstlendiği TakttabDalgesbank; Ve Paanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyusingağı Adres)
r

• Arka Fuar ise g &CcedliGt eskiyelitş Bel ineşkkl 2&nbTar>r

• Arka3li-Kagiıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış , Letonya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>;a href="/images/pdf/Antetli-Kagit6.pdf4 target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• Arka erirk&B2 an; /( et antetise Suml;leri Fotok/> • aB Ad-Kur D;&ccedl;leri m;leri BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka et Obull; Tr Obua: jliszsi  (B Ade esold,Tarpmesced o Tr Oimzalvuncoy3e&cfınihli

&bull+ Avukında a hr; hr; hr; hr Baro Tn

&bull+ Doktornda a hr; hr; hr; hr TabibFotl; Tr Oimza

&bull+ /spPlannda a hr; hr; hr; hr /spPlannda ; Tr Oimza

&bull+ DCcedHekkadotoka hr; hr; hr; hr DCcedHekkadotok; Tr Oimza

&bull+ Ms/prnda vunM;leri hi TsFotla hr; hr; hr; hr Ms/prnda vunM;leri hi TsFotl; Tr Oimza

• Arka na,ginyavhTr Obupisi

• Arkaret Obullsicilzrafi

• Arkar0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv/p; hr>

• ArkarTapubupisi

• Arka İkak&ngahssi  BarkodlursaE t Mem.1__a

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsrave; Ve POtel Rezervasyo/spapan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bv id="s="clear:both;">

Şirki

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf----- ->a href="/images/pdf/Antet-Foto-orn.pdf" target="_blank">Örnek İçin tıklayınız
•  l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Davel Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi imza mm Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret Sırasında Olacak Masrafları Davet Eden Taraf Karşılamayı Üscceddiği Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Tarafın  Adı, Soyadı,Doğum Tarihi,Doğum Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabalığı Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amacı Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyunca Kalacağı Adres)

• Arkatya Büyükelçiliğine hita; Ve Pen yazılmış vize talep dilekçesi------>;a href="/images/pdf/Antetli-Kagit6.pdf11 target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• Arkati• Arka i• Arka 0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv

• Arka Tapubupisi

• Arka Taihiekmil imVukuan ObN;ne Kafuslli Dt ;&ccedİ&aktiN;ne Kafuslm;leri d;resi Bl;resi ğ;ne Kadarafıı Bir Dase eski yenafınihli.rsaAnne, bğ,lliGelş, Ev imİse Eş, ki il;in toc,büy Obg;&ccedstwww.3ya Büyükelçiliğine hitabHn yazıAı Bir ; Ve Paİkak&ngahsiniz';ml;&ccedr;ne Kadec&ccŞekilde Olır ObGerek

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsrave Otel Rezervasyo/spapan>

• Arka ) ZiyTur Prograspan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bv id="s="clear:both;">

Şirkiımı

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf-----;foto>;a href="/images/pdf/Antet-Foto-orn.pdf" target="_blank">Örnek İçin tıklayınız
•  l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Davel Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi imza mm Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret Sırasında Olacak Masrafları Davet Eden Taraf Karşılamayı Üscceddiği Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Tarafın  Adı, Soyadı,Doğum Tarihi,Doğum Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabalığı Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amacı Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyunca Kalacağı Adres)

• ArkatT;resi mrmaarı Daveneyahlşafından imzalklamayını AdresbBelgtTarafya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış vize talep dilekçesi------>;a href="/images/pdf/Antetli-Kagit6.pdf12 target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• ArkatEşitabAilenvrabüy>

&bull+eri skiode>

&bull+il;alışanlar

&bull+ ve Sakar

&bull+Avukı - Doktor - /spPlan - DCcedHekkai>

&bull+

• Arkat0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv

• Arka Tapubupisi

• Arka Taihiekmil imVukuan ObN;ne Kafuslli Dt ;&ccedİ&aktiN;ne Kafuslm;leri d;resi Bl;resi ğ;ne Kadarafıı Bir Dase eski yenafınihli.rsaAnne, bğ,lliGelş, Ev imİse Eş, ki il;in toc,büy Obg;&ccedstwww.3ya Büyükelçiliğine hitabHn yazıAı Bir ; Ve Paİkak&ngahsiniz';ml;&ccedr;ne Kadec&ccŞekilde Olır ObGerek

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsrave Otel Rezervasyo/spapan>

• Arka ) ZiyTur Prograspan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bv id="s="clear:both;">

doc,e Vt._blElee VtById('bs_count_1er="1___156___"> gcriptv class="nn_tabs_contenn_tabs_count_1 nn_8abs_item_activina" id="nn_tabs_item_şirkö---encta-container="1____156___">Şirk;rnek ---enctn>

• Arka fonu beyaz 2 adet 3x5 4x5 Ebatlarında Biometrik fotoğraf-----;foto ->a href="/images/pdf/Antet-Foto-orn.pdf" target="_blank">Örnek İçin tıklayınız
•  l;çmen Ve Vatandaşlık İşleri Tarafından Onaylanmış Bir Davetiye ( Davel Eden Taraf Kardı Soyadı Doğum Tarihi imza mm Yeri Pasaport No Ve (Ziyaret Sırasında Olacak Masrafları Davet Eden Taraf Karşılamayı Üscceddiği Taktirde) Gelir Belgesi  Davet Edilen Tarafın  Adı, Soyadı,Doğum Tarihi,Doğum Tarihi  Ve Pasaport No. Akrabalığı Ispatlayan Belge ( Varsa ) Ziyaret Amacı Planlanan Seyahat Tarihi Ve Giriş Çıkış Sayısı Davet Edilen Tarafın Seyahat Süresi Boyunca Kalacağı Adres)

• ArkatEbeveynFotlından imzalanmıısya Büyükelçiliğine hita; Ve Pen yazılmış vize talep dilekçesi------>;a href="/images/pdf/Antetli-Kagit6.pdf13 target="_blank">Örnek İçin tıklayınız

• Arka ;rnek ---enctzsi  (Orjinal ki Yenafınihli/>

• ArkatMuhaffakef; ; kosluklar,k t&ccurusaşe,Doa anne-bğ herhangi b &Csp ccesat-sigo edec&cc0-18 anda O il;in toc,büy iil;in tık , anne ki bğmzalnotww onmı O muhaffakef; istw

• ArkatEbeveynFotitabaileCcedevrabüyze;imza >

• Arkat0 y3eAcİşlBı o Het ND;&ccedl;leri m;leri (sı onaylli ve i-anmıı);imza mRusu,Tu g;ne Kad;ne Kadarafs yı hafta iil;in tıkde ıı Bir Dalır Obgerekiiv

• Arka Tapubupisi

• Arka Taihiekmil imVukuan ObN;ne Kafuslli Dt ;&ccedİ&aktiN;ne Kafuslm;leri d;resi Bl;resi ğ;ne Kadarafıı Bir Dase eski yenafınihli.rsaAnne, bğ,lliGelş, Ev imİse Eş, ki il;in toc,büy Obg;&ccedstwww.3ya Büyükelçiliğine hitabHn yazıAı Bir ; Ve Paİkak&ngahsiniz';ml;&ccedr;ne Kadec&ccŞekilde Olır ObGerek

• Arka Kkadrkrrafi

• Arka Uil;iliğsrave Otel Rezervasyo/spapan>

• Arka ) ZiyTur Prograspan>

• Arka ıs ı vizesat-sigo s Adİşltasi.htmze;imza (D;&ccedn;leri r Di Ve GdarafİtibNodeıll;ne KadbGeil;erli PasapOlır ObGerek

• Arkang style="font-align: justify;"> g>

&bid="s="clear:both;">

&bullef="/images/pdf/AntetLETONYA-FORM target="_blank">Ö

v>

cd="s="nn_tamodAre yaceanc

3G Vatalen> 3nc v id="s="nn_tacy;"om" nc < yacesboGel___0"i iniz': CinnahsCaddz';mNo:12/B> &bull ;imza ;imza ;l;ıkıı ouum/ ANKARAielebey:;imza +90 312 426 49 66Fak':;imza +90 312 426 56 73E-PAdre: ef="/imagmailto:info@3gentale.com">3gentale@gmail.combr /> tdi cd="s="nn_tamodAre yaceanc

KURUMSALn> 3nc vHakk li>lsap="nn_taşir-282"lef="/imageinsan- ounabüyi-ak.html" >İnsanzKinabüypan> /> li>lsap="nn_taşir-198"lef="/imagebizden-hyazrker.html" >Bizden Hyazrkern> /> li>lsap="nn_taşir-482"lef="/imageulusal-tale-TsFoadoto.html" >Ulusalataleleri Taadoton> /> li>leulv cd="s="nn_tamodAre yace uc">c

BİZDEN HABERLERn> 3nc c lsav / c sav lsav / c sav lsav / c sav lsav / c sav lsav / c sav leulv cd="s="nn_tamodAre yace">c

E-POSTA ABONELİĞK> 3nc 3GEN VİZE> gpa&> yenadrkFotitden hyazrdarDalıraiçin lütfen e-pAdresaniz';nizi g &Cnizc Şi="E-PAdresiniz';niz"bull c tdi cd="s="nn_tamodAre yace">c v id="s="nn_tacy;"om" nc &Oum t>Şi="Facebookml sal clsalef="/imaghttp://www.twittir.com"et="_blank">&Oum t>Şi="Twittirml sal cleulv cd="s="nn_tamodAre yace">c v id="s="nn_tacy;"om" nc © 2013 3G Vatalen>gpa&> Her HakkKArkı&Oum>Sşi Harihtmzebr /> <&Oum t>Şi="seAml&b c &Oum t>Şi="Fransaatale';">Fransaatale';br /p> cbr/l /* */ > gcriptv clscript typnt-alig/javascript"fsrcage/www.googceadservices.com/prgead/_1eversi y.js"n > gcriptv clnoscriptv cld="s="cleardispy:inline;"n >imgfheight="1"swidth="1"s="clearboGel_-="cle:none;"fılan"fsrcage/www.googceadservices.com/prgead/_1eversi y/1007958916/?lyazl=2-lCCNTl53oQhPfQ4AM&gun_tON&script=0"bull>