wontow.addEvOpe('load', funcr" /() { new JCaer" /('img.caer" /'); }); var nn_="st_speed = .co; var nn_="st_fade_in_speed = 10co; var nn_="st_css"r Uı = o; var nn_="st_ur = ''; var nn_="st_ur r Uı = ''; var nn_="st_use_hash = 1; var ylesheet" = Array(); ylesheet" ['NAMECAPTION'] = 'Nyd/'; ylesheet" ['NAME_MISSING'] = 'Pink tyOpe nay" cız o'; ylesheet" ['EMAILCAPTION'] = 'E-Poviz Adremeniz'; ylesheet" ['VALID_EMAIL'] = 'Pink tyOpe nasi,alid e-shee addrems'; ylesheet" ['ACCEPT_TERMS'] = 'Pink tyerick thi Terms klatentd/TR/xs'; ylesheet" ['CAPTCHA_MISSING'] = 'Pink tyOpe nathi seckety/> tenta vlayed Mathi rel='; ylesheet" ['NO_LIST_SELECTED'] = 'Pink tyselectathi lelsay" waJooto ily= Usbeoto'; min./r User.mon="--[if lt IE 7]tr" l"textdia/tabs/css/stytr" #ta ceconmle{nta vlay:none}r" lheet" "tr-t
#' onclick='javar User:thhrepabirtN teepabirtN teeeet" hta vlay="none"; return false;'"Cviztdihhr notfsiY" abi ust" zesoutdtitd browe="Fonasibete naexa nieren ust" ihhr g/Te, pink tyupgradeoto a lesern web browe=". "/ontex.phpedi /> ="3GeManage"" tr tr "/serika vhttp://www.3ge-iasse= fsiM/nuT /> ""< viz -iasse=fsie/ay_i /> fsie/ay_noilyi /> ">merika vinagement viz>"/ttp:l n.ww.3ge-iasse= fsiM/nuT /> ""< viz -iasse=fsie/ay_i /> fsie/ay_noilyi /> ">nagel=""/pk hpasa.ww.3ge-iasse= fsiM/nuT /> ""< viz -iasse=fsie/ay_i /> fsie/ay_noilyi /> ">Pk hpasa"/onet"e-seyaha -srgasaa//www.3ge-iasse= fsiM/nuT /> ""< viz -iasse=fsie/ay_i /> fsie/ay_noilyi /> ">Onet"e Seyaha Srgasaa/ı"/ieetisimwww.3ge-iasse= fsiM/nuT /> ""< viz -iasse=fsie/ay_i /> fsie/ay_noilyi /> ">İeetişim "oruncozytr xh3"< viz>M/nü"/p daimizdawww.3ge>H daimmızda"/insor-kaynai,mi-ikwww.3ge>İnsor Kaynai,mı"/bizd vhhaberl n.ww.3ge>Bizd v Haberl n"/ulusalhttp:-mleri,Viz.ww.3ge>Ulusalinage İption" co btf-er="0" eet" ="width: 100%;ytr" xtbody"tr 30 Gü"e Kada"30 Gü"e Kada"nage Va"30 Gü"e Kada" docum/nt.getEion/ntById('s User_nn_="st5ae18df0721b6').in"er html= Strt" .fro CharCode(60)+ubset=dia/tabs/css/sty>.nn_="st_i /> {nta vlay: none !impasaant; }'+Strt" .fro CharCode(60)+uheet" "';./r User.mxdiv -iasse=nn_="st_> at"er nn_="st_noi User outet"e_handxt/ outet"e_> at"er_1____116___""r
at"er="1____116___""< viz -iasse=nn_="st_alias_şirke -sahip" co"""efsia/taeMei,hk rel="styf="http://www.3#şirke -sahip" co""< viz>Şirke Sahip" co at"er="1____116___""< viz -iasse=nn_="st_alias_çali baan,m"""efsia/taeMei,hk rel="styf="http://www.3#çali baan,m""< viz>Çali baan,m at"er="1____116___""< viz -iasse=nn_="st_alias_deveet-mem"""efsia/taeMei,hk rel="styf="http://www.3#deveet-mem""< viz>Deveet Mem. at"er="1____116___""< viz -iasse=nn_="st_alias_esnaf-ve-sanatkm"""efsia/taeMei,hk rel="styf="http://www.3#esnaf-ve-sanatkm""< viz>EsnafemleSanatkm at"er="1____116___""< viz -iasse=nn_="st_alias_avk-dr-ecz"""efsia/taeMei,hk rel="styf="http://www.3#avk-dr-ecz""< viz>Avk./Dr./Ecz. at"er="1____116___""< viz -iasse=nn_="st_alias_on/klo"""efsia/taeMei,hk rel="styf="http://www.3#on/klo""< viz>En/klo at"er="1____116___""< viz -iasse=nn_="st_alias_ovhhanimmı"""efsia/taeMei,hk rel="styf="http://www.3#ovhhanimmı""< viz>Ev Hanimmı at"er="1____116___""< viz -iasse=nn_="st_alias_öğrenco"""efsia/taeMei,hk rel="styf="http://www.3#öğrenco""< viz>Öğrenco
ent_1____116___"" .div -iasse=nn_="st_fesi nn_="st_> unt_1 nn_="st_fesi_actimlDtid="nn_="st_fesi_şirke -sahip" co" data-> at"er="1____116___""

">Şirke Sahip" co< trong>TURİSTİK• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Şirke antetet kağıdıka kaşelın imza yetkilisi tarafima yn imza enmi ba i Basizce yaze dmi ba , Ç MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hükelçi-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Şirke in imza sirkü" co > tokopimentp"trtr

• Faaliyet bell=sın Oda Sicil bell=sı( Son 3 ayli k içerimentenorjinal olmalıdır.)• Vergi Levh en gF tokopimentp"trtr

• Ticaret sicil gazet=sı> tokopimentp"trtr

• Son 3 Ayli k Bcom He hp Dökümü (.com yn kaşel-imza ı)n y He hp cüzdanim (Gü"en wTarihl-He hp bakiyesıbulnda )n Rklar,b gü"ü"d v son 1 hafta içentena ınmi ba olmaen ggereki".• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır.< trong>TİCARİ•Şirke antetet kağıdıka Kaşelın imza yetkisi tarafima yn imza enmi ba Ç Mae.co stan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi ------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hicari-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Davetiye (Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç MaŞirke i tarafima yn yı vimi ba üzecontenseyaha tarihleconen ilBasi kişilecon isimioco yazgi ğı davetiye)----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="davet.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Fuar ise girico sarti emlya kate dmaya asişs Maeell=l n• Şirke in imza sirkü" co > tokopimentp"trtr

• Faaliyet bell=sın Oda Sicil bell=sı( Son 3 ayli k içerimentenorjinal olmalıdır.)• Vergi Levh en gF tokopimentp"trtr

• Ticaret sicil gazet=sı> tokopimentp"trtr

• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır. at"er="1____116___""

">Çali baan,m< trong>TURİSTİK• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Şirke antetet kağıdıka kaşelın imza yetkilisi tarafima yn imza enmi ba i Basizce yaze dmi ba , Ç MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hükelçi-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Şirke in imza sirkü" co > tokopimentp"trtr

• Faaliyet bell=sın Oda Sicil bell=sı( Son 3 ayli k içerimentenorjinal olmalıdır.)• Vergi Levh en gF tokopimentp"trtr

• Ticaret sicil gazet=sı> tokopimentp"trtr

• Son 3 Ayli k Bcom He hp Dökümü (.com yn kaşel-imza ı)n y He hp cüzdanim (Gü"en wTarihl-He hp bakiyesıbulnda )n Rklar,b gü"ü"d v son 1 hafta içentena ınmi ba olmaen ggereki".• Sgkripte girico bell=s• SgkrH yıl Dökümü• Son 3 ayli k ma.co bo işl• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır.< trong>TİCARİ•Şirke antetet kağıdıka Kaşelın imza yetkisi tarafima yn imza enmi ba Ç Mae.co stan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi ------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hicari-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Davetiye (Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç MaŞirke i tarafima yn yı vimi ba üzecontenseyaha tarihleconen ilBasi kişilecon isimioco yazgi ğı davetiye)----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="davet.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Fuar ise girico sarti emlya kate dmaya asişs Maeell=l n• Şirke in imza sirkü" co > tokopimentp"trtr

• Faaliyet bell=sın Oda Sicil bell=sı( Son 3 ayli k içerimentenorjinal olmalıdır.)• Vergi Levh en gF tokopimentp"trtr

• Ticaret sicil gazet=sı> tokopimentp"trtr

• Sgkripte girico bell=s• SgkrH yıl Dökümü• Son 3 ayli k ma.co bo işl• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır. at"er="1____116___""

">Deveet Mem.< trong>TURİSTİK• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Ç MaKtan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hükelçi-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• B.ğli oldsğu makam yn iz Maeell=s• Resmi kurum görev kim vksarti kın önlü arkali > tokopimentp"trtr

• Son 3 ayli k ma.co bo işl• Son 3 Ayli k Bcom He hp Dökümü (.com yn kaşel-imza ı)n y He hp cüzdanim (Gü"en wTarihl-He hp bakiyesıbulnda )n Rklar,b gü"ü"d v son 1 hafta içentena ınmi ba olmaen ggereki".• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır.< trong>TİCARİ• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Davetiye (Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç MaŞirke i tarafima yn yı vimi ba üzecontenseyaha tarihleconen ilBasi kişilecon isimioco yazgi ğı davetiye)----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="davet.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Fuar ise girico sarti emlya kate dmaya asişs Maeell=l n• Ç MaKtan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hicari-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• B.ğli oldsğu makam yn iz Maeell=s• Resmi kurum görev kim vksarti kın önlü arkali > tokopimentp"trtr

• Son 3 ayli k ma.co bo işl• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır. at"er="1____116___""

">EsnafemleSanatkm< trong>TURİSTİK• En az 6 Ay geçercs Pk hpasa( Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > rmate beyaz 2 alin > toğraf• Şirke antetet kağıdıka kaşelın imza yetkilisi tarafima yn imza enmi ba i Basizce yaze dmi ba , Ç MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hükelçi-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Firma sahibinin imza beyanz omentp"trtr

• Faaliyet bell=sı- (B.ğli bulnddsğu meslek oda/ıa yn-son 3 ay tarihle)• Vergi Levh en gF tokopime (Son Dönem)• Ticaret Sicil Gazet=sıF tokopime ( var ise )• Son 3 Ayli k Bcom He hp Dökümü (.com yn kaşel-imza ı)n y He hp cüzdanim (Gü"en wTarihl-He hp bakiyesıbulnda )n Rklar,b gü"ü"d v son 1 hafta içentena ınmi ba olmaen ggereki".• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır.< trong>TİCARİ• En az 6 Ay geçercs Pk hpasa( Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > rmate beyaz 2 alin > toğraf• Davetiye (Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç MaŞirke i tarafima yn yı vimi ba üzecontenseyaha tarihleconen ilBasi kişilecon isimioco yazgi ğı davetiye)----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="davet.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Fuar ise girico sarti emlya kate dmaya asişs Maeell=l n• Şirke antetet kağıdıka kaşelın imza yetkilisi tarafima yn imza enmi ba i Basizce yaze dmi ba , Ç MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hicari-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Firma sahibinin imza beyanz omentp"trtr

• Faaliyet bell=sı- (B.ğli bulnddsğu meslek oda/ıa yn-son 3 ay tarihle)• Vergi Levh en gF tokopime (Son Dönem)• Ticaret Sicil Gazet=sıF tokopime ( var ise )• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır. at"er="1____116___""

">Avk./Dr./Ecz.< trong>TURİSTİK• En az 6 Ay geçercs Pk hpasa( Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > rmate beyaz 2 alin > toğraf• Antetet kağıdıka kaşelın imza yetkilisi tarafima yn imza enmi ba i Basizce yaze dmi ba , Ç MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hükelçi-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• İmza Beyanz ome( Şirke ise Sirkü" co )• Faliyet Bell=sı(B.ğli oldsğu meslek oda/ıa ynn son 3 ay tarihle)+ Avukat,m >>>>aBarodan+ Doktor,m >>>>aTabib" c Oda/ıa yn+ Eczace dm >>>>aEczace dm Oda/ıa yn+ Dico Hekim co >>>>aDico Hekim co Oda/ıa yn+ M rer,m n Mühetd/s" c >>>>aM rer,m n Mühetd/s" c Oda/ıa yn• Vergi Levh en gF tokopime (Son Dönem)• Ticaret sicil > tokopi co (Şirke İse)• Son 3 Ayli k Bcom He hp Dökümü (.com yn kaşel-imza ı)n y He hp cüzdanim (Gü"en wTarihl-He hp bakiyesıbulnda )n Rklar,b gü"ü"d v son 1 hafta içentena ınmi ba olmaen ggereki".• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır.< trong>TİCARİ• En az 6 Ay geçercs Pk hpasa( Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > rmate beyaz 2 alin > toğraf• Davetiye (Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç Madeki srzi davet ed v şirke ae.ğli oldsğu belediyenin gi baiptioco stamisyonua yn onayli norjinal davetiye.Ç MaŞirke i tarafima yn yı vimi ba üzecontenseyaha tarihleconen ilBasi kişilecon isimioco yazgi ğı davetiye)----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="davet.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Fuar ise girico sarti emlya kate dmaya asişs Maeell=l n• Antetet kağıdıka kaşelın imza yetkilisi tarafima yn imza enmi ba i Basizce yaze dmi ba , Ç MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hicari-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• İmza Beyanz ome( Şirke ise Sirkü" co )• Faliyet Bell=sı(B.ğli oldsğu meslek oda/ıa ynn son 3 ay tarihle)+ Avukat,m >>>>aBarodan+ Doktor,m >>>>aTabib" c Oda/ıa yn+ Eczace dm >>>>aEczace dm Oda/ıa yn+ Dico Hekim co >>>>aDico Hekim co Oda/ıa yn+ M rer,m n Mühetd/s" c >>>>aM rer,m n Mühetd/s" c Oda/ıa yn• Vergi Levh en gF tokopime (Son Dönem)• Ticaret sicil > tokopi co (Şirke İse)• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı- < viz eet" ="- vir: #ff0000;"""efsisa/taeMexn--seyaha salksrgasaa/-evc39aja="sty" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""3 Dk da Onet"e Seyaha Sağli k Srgasaa/ı Yaptırmak İç MaTıklayıkın....•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır. at"er="1____116___""

">En/klo• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Ç MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyAntetet-Kagit11.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• En/klo vkCüzdan> tokopime yada karti kın > tokopime• En/klo vkma.coi ealgi ğı .com yn kaşel imza ı dökümyimldirl=s• Son 3 Ayli k Bcom He hp Dökümü (.com yn kaşel-imza ı)n y He hp cüzdanim (Gü"en wTarihl-He hp bakiyesıbulnda )n Rklar,b gü"ü"d v son 1 hafta içentena ınmi ba olmaen ggereki".• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır. at"er="1____116___""

">Ev Hanimmı• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Tümymaeraf,mıkın eşi tarafima yn karbank enacağıaeelirtalen Ç MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="hükelçi-Davetiye.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Ebat"e Ait Evrai,m+İptemlren+Çali baan+EsnafeSanatkm,m n Serbest Meslek+Avukat - Doktor - Eczace - Dico Hekim+En/klo• Son 3 Ayli k Bcom He hp Dökümü (.com yn kaşel-imza ı)n y He hp cüzdanim (Gü"en wTarihl-He hp bakiyesıbulnda )n Rklar,b gü"ü"d v son 1 hafta içentena ınmi ba olmaen ggereki".• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadır.docum/nt.getEion/ntById('nn_="st_> at"er_1____116___').setAttribute( '-iass', docum/nt.getEion/ntById('nn_="st_> at"er_1____116___').-iassName.replace(/\bnn_="st_noi User\b/,'') );./r User.mxdiv -iasse=nn_="st_fesi nn_="st_> unt_8 nn_="st_fesi_inactimlDtid="nn_="st_fesi_öğrenco" data-> at"er="1____116___""

">Öğrenco• En az 6 ay geçercs Pk hpasa (Son 10nde ddan eski olmamali emleeski pk hpasa,mıkın)• Arka > u beyaz 2 alin > toğraf.----->< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyf="horktk-remem.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Eben yn" c tarafima yn imza i eÇ MaBaşstan vizesğuka hi="srtdıze dmi ba ttp: talepntalekçesi------>< viz eet" ="- vir: #ff0000;"""z rel=s/pdfyAntetet-Kagit13.pdf" targ" c"_b enk""< viz eet" ="- vir: #ff0000;""Örktk İç Matıklayıkın• Öğrenco Bell=sı(Orjinal mleY:ni tarihle)• Muhaffakatz o ; stan vizesk ttk e.coıka yada anne-baba herhangıbirime i> "eyaha edectk 0-18 araen gçocsi,m içen , anne mlebaba yn noter onayli nmuhaffakatz o isesiektedi".• Eben yn" ct"e ait ico evrai,mim (vizj v.b.)• Son 3 Ayli k Bcom He hp Dökümü (.com yn kaşel-imza ı)n y He hp cüzdanim (Gü"en wTarihl-He hp bakiyesıbulnda )n Rklar,b gü"ü"d v son 1 hafta içentena ınmi ba olmaen ggereki".• Km vk> tokopime (Adrem, Telefon Numaraen , E-poviz Adreme)• Uçakn Otn wRezervasyon,mı• Varsa ük Programı• Viz gi bankaseyaha sağli k srgasaa/ı•DİKKAT Davetiyeniz yoksa lütfeeyimzi arayıkın davetiyesiz şekilde ttp:niz şirke imiz tarafima yn a ınmaktadı"."z rel=s/pdfyciN-FORM.pdf" targ" c"_b enk""Buton 6ylheight= bicyt .div -iasse=mesheetab> ""es .h3>3GeManage btf-er="0"ttr xtbody"tr Adrem: Cinnah CaddesıNo:12/BTelefon: +90 312 426 49 66Fakm: +90 312 426 56 73E-Poviz: "mailto:info@i,hk rel="st">i,hk rel@gmail="st ikiyt .div -iasse=mesheetab> ""es .h3>KURUMSAL"zhakkimzdawww.3" >Hakkimmızda"z nsan-m ynai,m-ikwww.3" >İnsan Kaynai,mı"zimzd v-h"srr" cwww.3" >Bmzd v H"srr" c"zulnsalhttp:-/s" m cowww.3" >Ulnsalanage İpt" m co ucyt .div -iasse=mesheetab> ucytes .h3>BİZDEN HABERLER"zimzd v-h"srr" c/248-ozbekivizn-giris-yk hgowww.3""es Özbekivizn Girico Yasağı ./li"r "zimzd v-h"srr" c/247-yeni-cipl-pk hpasa-uygulama//www.3""es Y:ni Çipl Pk hpasa Uygulama/ı ./li"r "zimzd v-h"srr" c/246-avustralya-biyomet-uygulama//www.3""es Avustralya Biyomet Uygulama/ı ./li"r "zimzd v-h"srr" c/245-belcikahttp://www.3""es BelçikaanagesıNa/ıl A ını" ? ./li"r "zimzd v-h"srr" c/243-/svizyahttp://www.3""es İsvizyaanages ./li"r sonyt .div -iasse=mesheetab> ytes .h3>E-POSTA ABONELİĞİ rmAcymailing90781"ttr xdiv -iasse=acymailing_fhe"divDtid="acymailing_fhe"div_> rmAcymailing90781" "tr <> rmtid="> rmAcymailing90781" action>"zf="http://www.3" onsubmit="returv submitacymailing> rm('optin','> rmAcymailing90781')" method="povi" z o="> rmAcymailing90781" "tr
rm" "tr
iGEN VİZE yeni vk" ct"d v h"srrdm olmak için lütfeeye-poviz adremenmzi girinmz./div" -iasse=acymailing_> rm""tr ="E-Poviz Adremenmz"tyle rm('optin','> rmAcymailing90781'); }catch(err){a" ct('The > rm could not be submitted '+err);returv false;}"tyle tr tr rmAcymailing90781" />tr rm"tr besyt .div -iasse=mesheetab> ytes eexdiv -iasse=custom" "r
    r"efsia/taeMefacebook="st" targ" c"_b enk" _ /> ="Facebook""Facebook"efsia/taeMetwitter="st" targ" c"_b enk" _ /> ="Twitter""Twitter ytes eexdiv -iasse=custom" "r

    < viz eet" ="- vir: #fff;">© 2013 3GeManage Her Hakkim Sai,ıdır. | "#">Ku viimm Şasa,mı te Gizlo vk | "#" targ" c"_b enk">Sfes Hariaa/ı"efsia/taeMeseoviim="st" targ" c"_b enk" _ /> ="seo""seotrtr "efsia/tfransahttp://wi,hk rel="sty" targ" c"_b enk" _ /> ="Fransaanages">Fransaanages tr Code > r i,hk rel Conversion Pkge --" r /* _> version_id = 1007958916; var goog> _> version_l"srl = "2-lCCNTl53oQhPfQ4AM"; var goog> _remarke ing_only = false; /* ]]> */ ./r User. r ads cvices="stypkgead/> version.js""tr./r User. r ads cvices="stypkgead/> version/1007958916/?l"srl=2-lCCNTl53oQhPfQ4AM&guid=ON&i User=0"tyle