Cezayir Vizesi

cezayir ps
  90 Güne Kadar 90 Güne Kadar Vize Var 90 Güne Kadar
ülkeler

 

<>• En az 6 ay geçer

 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>•Ftrannıca Şrken taneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• Şrkenin imza srk"üler; ftokopiesi <>• Fa-alyet belageti v Oda Sicil belageti <>• Vearg LevhkasıFftokopiesi <>• Ticaret sicil gazetgeti ftokopiesi <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>> <>•Ftrannıca Şrken taneutl kağıdrıa Kaşelti v imza yetkisi' taafkındn imzablamdı Cezayir ba ,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi ------>> <>• En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>• Fuar ise giria ,artdu vya katyımaya iliş, inbelagrler <>• Şrkenin imza srk"üler; ftokopiesi <>• Fa-alyet belageti v Oda Sicil belageti <>• Vearg LevhkasıFftokopiesi <>• Ticaret sicil gazetgeti ftokopiesi <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm >
 • <>• En az 6 ay geçer

 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>• Ftrannıca Şrken taneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• Şrkenin imza srk"üler; ftokopiesi <>• Fa-alyet belageti v Oda Sicil belageti <>• Vearg LevhkasıFftokopiesi <>• Ticaret sicil gazetgeti ftokopiesi <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier. <>• Sgke ie giria belageti <>• SgkeHhizme Dök"müi <>• Son 3 ayldk maba boadros. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>TİCARİ< <>•Ftrannıca Şrken taneutl kağıdrıa Kaşelti v imza yetkisi' taafkındn imzablamdı Cezayir ba ,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi ------>> <>• En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>• Fuar ise giria ,artdu vya katyımaya iliş, inbelagrler <>• Şrkenin imza srk"üler; ftokopiesi <>• Fa-alyet belageti v Oda Sicil belageti <>• Vearg LevhkasıFftokopiesi <>• Ticaret sicil gazetgeti ftokopiesi <>• Sgke ie giria belageti <>• SgkeHhizme Dök"müi <>• Son 3 ayldk maba boadros. <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm >
 • <>• En az 6 ay geçer

 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>• CezayirKkonsoloslğua hi_ta enFtrannıca yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• Bağlduoldlğu makamndn iz inbelageti <>• Resml kurumn grev kyimlki,artdınn önlü /arkldu ftokopiesi <>• Son 3 ayldk maba boadros. <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <<>> <>• En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>• Fuar ise giria ,artdu vya katyımaya iliş, inbelagrler <>• CezayirKkonsoloslğua hi_ta enFtrannıca yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi----->> <>• Bağlduoldlğu makamndn iz inbelageti <>• Resml kurumn grev kyimlki,artdınn önlü /arkldu ftokopiesi <>• Son 3 ayldk maba boadros. <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm >
 • <>• En az 6 Ay geçer

 • Pasapor( Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Ftrannıca Şrken taneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• Firma -ahibinin imza beyan namesi <>• Fa-alyet belageti- (Bağldubulyudlğu meslek odaasındn-son 3 ay' taihlt)> <>• Vearg LevhkasıFftokopies (Son Dönem)> <>• Ticaret Sicil GazetgetiFftokopies (; varise )> <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <<>> <>• En az 6 Ay geçer
 • Pasapor( Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Fuar ise giria ,artdu vya katyımaya iliş, inbelagrler <>• Ftrannıca Şrken taneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• Firma -ahibinin imza beyan namesi <>• Fa-alyet belageti- (Bağldubulyudlğu meslek odaasındn-son 3 ay' taihlt)> <>• Vearg LevhkasıFftokopies (Son Dönem)> <>• Ticaret Sicil GazetgetiFftokopies (; varise )> <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm >
 • <>• En az 6 Ay geçer

 • Pasapor( Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Ftrannıca Aaneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• İmza Beyan names( Şrken ise Srk"üler;)> <>• F-alyet Belageti(Bağlduoldlğu meslek odaasındni v son 3 ay' taihlt)> <>+ Avukatkla >>>>rBarodan> <>+ Doktorkla >>>>rTabible Odaasındn> <>+ Eczacyıla >>>>rEczacyıla Odaasındn> <>+ Dia Hekyimler;>>>>rDia Hekyimler;Odaasındn> <>+ M/imrkla v Müh[endsle >>>>rM/imrkla v Müh[endsle Odaasındn> <>• Vearg LevhkasıFftokopies (Son Dönem)> <>• Ticaret sicil ftokopimler;(Şrken İse)> <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier/p>. <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <<>> <>• En az 6 Ay geçer
 • Pasapor( Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Fuar ise giria ,artdu vya katyımaya iliş, inbelagrler <>• Ftrannıca Aaneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• İmza Beyan names( Şrken ise Srk"üler;)> <>• F-alyet Belageti(Bağlduoldlğu meslek odaasındni v son 3 ay' taihlt)> <>+ Avukatkla >>>>rBarodan> <>+ Doktorkla >>>>rTabible Odaasındn> <>+ Eczacyıla >>>>rEczacyıla Odaasındn> <>+ Dia Hekyimler;>>>>rDia Hekyimler;Odaasındn> <>+ M/imrkla v Müh[endsle >>>>rM/imrkla v Müh[endsle Odaasındn> <>• Vearg LevhkasıFftokopies (Son Dönem)> <>• Ticaret sicil ftokopimler;(Şrken İse)> <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier> <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm >
 • <>• En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>• CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı Ftrannıca -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• EemklrmlkiCüzdHni ftokopies ynada,artdınn ftokopies> <>• Eemklrmlkimabadualdrğıi bankndn kaşelt imzabıidök"me bidiraget> <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier> <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm >
 • <>• En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>• "Tümmaarafklarına eşi' taafkındn ,aradblaacağınbelirtdlen CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı Ftrannıca -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• Eşine Ait Evyrakla> <>+ İ vere> <>+Çaldıan> <>+EsnafuSsnatklakla v Serbese Meslek> <>+Avukat - Doktor - Eczacy - Dia Hekyit> <>+Eemklrm <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier> <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm >
 • <>• En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>• Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>• Dalvetye (Bkeldtyezdenonaylduorjinal dalvetye)> <>• Ebe vynle taafkındn imzabdu CezayirBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı Ftrannıca -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>• Öğrencr Belageti(Orjinal veYeni' taihlt)> <>• Muhaffakat nam ; ,konsoloslk tek baıa ynadaanne-bab <>• Ebe vynleine ait ia evyraklak (ostj v.b.)> <>• Son 3 AyldkrBanka;Heasa Dök"mü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cüzdHnk ( GüncelTarihlt-Heasa baklyeetibulyuna) v Rrandevn gügüzdenson 1 hafta iç ide abıamdı olmaasıgerekier> <>• Kyimlki ftokopies ( Adre, Tkel fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>• Uçaki v OtcelRezervasyonklamm
 • <>>Bautn

  >

  >
  ttablebborder="0"> /tr> td" width="0px"> Adre> td>: Cinnah CaddeetiNo:12/B>
  > > >Ccldtl;bankya;/ ANKARA> /tr> td" width="0px">Tkel fo> td>:> +90 312 426 49 66> /tr> td" width="0px">Fake> td>:> +90 312 426 56 73> /tr> td" width="0px">'E-Post> td>: >.3genviz@gymaie.co>
  >
  <>>© 2013 "3Gen Viz>Hakk Snakıdrr. | >KdulHnkı Şaorklari v Gizlrmlk>S"ite>Hrirtası

  seP_"Ftranar Vizes>Almanyar Vizes>Avusturyar Vizes>Belç kar Vizes>Finbladiyar Vizes>HoulHndar Vizes>İnil"trer Vizes">>İnil"trer Vizes>Norveçr Vizes>
  !--t Google ode for .3genvize onversitn Pmag ]--> _noscript>
  ;tg >
  <.htmy>