Bulgaristan Vizesi

Bulgaria1 ps
30 Güne Kadar 30 Güne Kadar Vize Var 90 Güne Kadar
ülkeler

 

<>&/bual;En az 6 ay geçer

 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Şleken taneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Dalvetye : Bulgaristang&ouumlçemelik bGüdrosndn orjinal olmaasıgerekiyori v dalvetyeyi imzablydn ktişn inoturum iznn in ftokopisi'olmaasıgerekier. <>&/bual;Şlekenin imza slekGüalern ftokopisi. <>&/bual;Fa-alyet belageti v Oda Sicil belaget. <>&/bual;Vergi LevhaasıFftokopisi. <>&/bual;Ticaret sicil gazetgeti ftokopisi. <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)> <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNGüfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm <>> <>&/bualŞleken taneutl kağıdrıa Kaşelti v imza yetkisi' taafkındn imzablamdı Bulgaristan ba ,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi ------>> <>&/bual;En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Dalvetye ; Bulgaristanyabancyıar pol-islerindinonayld eticerndalvetye> <>&/bual;Fuar ise giria ,artdu vya katyımlyd iliş, inbelagller <>&/bual;Şlekenin imza slekGüalern ftokopisi. <>&/bual;Fa-alyet belageti v Oda Sicil belaget. <>&/bual;Vergi LevhaasıFftokopisi. <>&/bual;Ticaret sicil gazetgeti ftokopisi. <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)r. <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNGüfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm >
 • <>&/bual;En az 6 ay geçer

 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Şleken taneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Dalvetye : bBulgaristng&ouumlçemelik bGüdrosndn orjinal olmaasıgerekiyori v dalvetyeyi imzablydn ktişn inoturum iznn in ftokopisi'olmaasıgerekier. <>&/bual;Şlekenin imza slekGüalern ftokopisi. <>&/bual;Fa-alyet belageti v Oda Sicil belaget. <>&/bual;Vergi LevhaasıFftokopisi. <>&/bual;Ticaret sicil gazetgeti ftokopisi. <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)r. <>&/bual;Sgke ie giria belaget. <>&/bual;SgkeHhizme D&ouumlkGümGü. <>&/bual;Son 3 ayldk maba boadros. <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNGüfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm <<>> <>&/bualŞleken taneutl kağıdrıa Kaşelti v imza yetkisi' taafkındn imzablamdı Bulgaristan ba ,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi ------>> <>&/bual;En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Dalvetye ; Bulgaristanyabancyıar pol-islerindinonayld eticerndalvetye> <>&/bual;Fuar ise giria ,artdu vya katyımlyd iliş, inbelagller <>&/bual;Şlekenin imza slekGüalern ftokopisi. <>&/bual;Fa-alyet belageti v Oda Sicil belagei. <>&/bual;Vergi LevhaasıFftokopisi. <>&/bual;Ticaret sicil gazetgeti ftokopisi. <>&/bual;Sgke ie giria belaget. <>&/bual;SgkeHhizme D&ouumlkGümGü. <>&/bual;Son 3 ayldk maba boadros. <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna). <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNGüfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm >
 • <>&/bual;En az 6 ay geçer

 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual; BulgaristanKkonsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Dalvetye : bBulgaristng&ouumlçemelik bGüdrosndn orjinal olmaasıgerekiyori v dalvetyeyi imzablydn ktişn inoturum iznn in ftokopisi'olmaasıgerekier. <>&/bual;Bağld'oldlğu makamndn iz inbelaget. <>&/bual;Resml kurum g&ouumlrev ktimlkn,artdınn &ouumlnlGü /arkld' ftokopisi. <>&/bual;Son 3 ayldk maba boadros. <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna). <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNGüfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm <<>> <>&/bual;En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Dalvetye ; Bulgaristanyabancyıar pol-islerindinonayld eticerndalvetye> <>&/bual;Fuar ise giria ,artdu vya katyımlyd iliş, inbelagller <>&/bual; BulgaristanKkonsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi----->> <>&/bual;Bağld'oldlğu makamndn iz inbelaget. <>&/bual;Resml kurum g&ouumlrev ktimlkn,artdınn &ouumlnlGü /arkld' ftokopisi. <>&/bual;Son 3 ayldk maba boadros. <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)r. <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNGüfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm >
 • <>&/bual;En az 6 Ay geçer

 • Pasapor(;Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Şleken taneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Dalvetye : bBulgaristng&ouumlçemelik bGüdrosndn orjinal olmaasıgerekiyori v dalvetyeyi imzablydn ktişn inoturum iznn in ftokopisi'olmaasıgerekier. <>&/bual;Firma -ahibn inimza beyan namsi. <>&/bual;Fa-alyet belageti- (Bağld'bbuyudlğu meislk odaasındn-son 3 ay' tarhlt)> <>&/bual;Vergi LevhaasıFftokopisi (Son D&ouumlnem)> <>&/bual;Ticaret Sicil GazetgetiFftokopisi (; varise )> <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)> <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNGüfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm <<>> <>&/bual;En az 6 Ay geçer
 • Pasapor(;Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Dalvetye ; Bulgaristanyabancyıar pol-islerindinonayld eticerndalvetye> <>&/bual;Fuar ise giria ,artdu vya katyımlyd iliş, inbelagller <>&/bual;Şleken taneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Firma -ahibn inimza beyan namsi. <>&/bual;Fa-alyet belageti- (Bağld'bbuyudlğu meislk odaasındn-son 3 ay' tarhlt)> <>&/bual;Vergi LevhaasıFftokopisi (Son D&ouumlnem)> <>&/bual;Ticaret Sicil GazetgetiFftokopisi (; varise )> <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)> <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNGüfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm >
 • <>&/bual;En az 6 Ay geçer

 • Pasapor(;Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Aaneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Dalvetye : bBulgaristng&ouumlçemelik bGüdrosndn orjinal olmaasıgerekiyori v dalvetyeyi imzablydn ktişn inoturum iznn in ftokopisi'olmaasıgerekier. <>&/bual;İmza Beyan namsi(;Şleken ise SlekGüalern)> <>&/bual;F-alyet Belageti(Bağld'oldlğu meislk odaasındni v son 3 ay' tarhlt)> <>+ Avukatar >>>>nBarodan> <>+ Doktorar >>>>nTabibaleeOdaasındn> <>+ Eczacyıar >>>>nEczacyıar Odaasındn> <>+ Dia Hektimlern>>>>nDia HektimlernOdaasındn> <>+ M/imrar v MGüheindialee>>>>nM/imrar v MGüheindialeeOdaasındn> <>&/bual;Vergi LevhaasıFftokopisi (Son D&ouumlnem)> <>&/bual;Ticaret sicil ftokopialern(Şleken İse)> <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)> <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNG&ummlfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm <<>> <>&/bual;En az 6 Ay geçer
 • Pasapor(;Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Dalvetye ; Bulgaristanyabancyıar pol-islerindinonayld eticerndalvetye> <>&/bual;Fuar ise giria ,artdu vya katyımlyd iliş, inbelagller <>&/bual;Aaneutl kağıdrıa kaşelti v imza yetkilisi' taafkındn imzablamdı , BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;İmza Beyan namsi(;Şleken ise SlekGüalern)> <>&/bual;F-alyet Belageti(Bağld'oldlğu meislk odaasındni v son 3 ay' tarhlt)> <>+ Avukatar >>>>nBarodan> <>+ Doktorar >>>>nTabibaleeOdaasındn> <>+ Eczacyıar >>>>nEczacyıar Odaasındn> <>+ Dia Hektimlern>>>>nDia HektimlernOdaasındn> <>+ M/imrar v MGüheindialee>>>>nM/imrar v MGüheindialeeOdaasındn> <>&/bual;Vergi LevhaasıFftokopisi (Son D&ouumlnem)> <>&/bual;Ticaret sicil ftokopialern(Şleken İse)> <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)> <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNG&ummlfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm >
 • <>&/bual;En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual; BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Dalvetye : bBulgaristng&ouumlçemelik bGüdrosndn orjinal olmaasıgerekiyori v dalvetyeyi imzablydn ktişn inoturum iznn in ftokopisi'olmaasıgerekier. <>&/bual;Eemklrlik CGüzdHnn ftokopisi'yandakartdınn ftokopisi. <>&/bual;Eemklrlik mabasıaltdğı bankndn kaşelt imzabı d&ouumlkGüm bildieaget. <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)> <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNG&ummlfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm >
 • <>&/bual;En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;TGüm maarafklarınn eşi' taafkındn karşblaacağınbelirtaln; BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Dalvetye : bBulgaristng&ouumlçemelik bGüdrosndn orjinal olmaasıgerekiyori v dalvetyeyi imzablydn ktişn inoturum iznn in ftokopisi'olmaasıgerekier. <>&/bual;Eişne Ait Evyrakla. <>+ İi vere. <>+Çaldıan. <>+EsnafuSsnatklaar v Serbese Meislk. <>+Avukat - Doktor - Eczacy - Dia Hektit. <>+Eemklrm <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)> <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNG&ummlfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm >
 • <>&/bual;En az 6 ay geçer
 • Pasapor (Son 105 yırda eski olmamaldu veeski /pasaporklarını)> <>&/bual;Arka; fou beyaz 2 fade; ftoğraf----->> <>&/bual;Ebe vynalee taafkındn imzabdu BulgaristanBaş,konsoloslğua hi_ta en yzyımdı -viz' tlep{ dlekçesi------>> <>&/bual;Dalvetye : bBulgaristng&ouumlçemelik bGüdrosndn orjinal olmaasıgerekiyori v dalvetyeyi imzablydn ktişn inoturum iznn in ftokopisi'olmaasıgerekier. <>&/bual;&Ouumlğrencr Belageti(Orjinal v Yeni' tarhlt)> <>&/bual;Muhaffakat nam ; ,konsoloslk tek baıa yandaanne-baba her-hngti/irisi'ible seyaha ezdcek 0-18 taaas çoclukla iç in,aanne v babandn notvenonayld muhaffakat nam iysteektedier. <>&/bual;Ebe vynalene ait ia evyraklak (istj v.b.)> <>&/bual;Son 3 AyldknBanka;Heasa D&ouumlkGümGü ( bankndn kaşelt-imzabı)i vya;Heasa cGüzdHnk ( GüncelTgarhlt-Heasa bakiygeti/buyuna)> <>&/bual;TapuFftokopialern(varsa);Araç-RuhsatFftokopialern(varsa)> <>&/bual;VukuatlduNG&ummlfus kaart &ouumlrneğiuNGüfus mGüdGüdlGüğGüzdenabıamdı asldu veyeni' tarhlt. ( Anne, baba, eş, karde -e çocluklasıg&ouumlstvere)> <>&/bual;Kyimlkn ftokopisi'( Adre, Tele fo Numtaaas, E-pPosta Adres)> <>&/bual;Uçaki v OtcelRezervasyonklamm <>&/bual;Varsa Tur Programm <>&/bual;,Yur tdışı-seyaha sağldkn-sigortamm <>&/bualDİKKAT!:105Senezdeneski /pasapor ka/bu edilmezi v Bulgaristan başvurusndaktişalee randevg&üGü ahs en elmelidierlerm
 • <>>Btfo 6r <" style="text-align: justify;"> >
  > > > >
  >
  > >
  >
  3G enVvizm
  Adre> : Cinnah CaddgetiNo:12/B > > >Ccedil;aankya;/ ANKARA> Tele fo> :> +90 312 426 49 66> Fake> :> +90 312 426 56 73> E-PPost> : >.3genviz@gmaile.co>

  E-POSTA ABONELİĞİ< <
  form" id=formAcymailing45961" aactonf="bBulgaristan-vizesi.htm"nonsubmiht=return submihacymailingform('optin','formAcymailing45961')" methoid=pPos" namd=formAcymailing45961" ">
  .GEN VİZE> input" id=user_email_formAcymailing45961" onfocjus="f(this.value == 'E-PPosta Adresniz') this.value = '';"nonblurs="f(this.value=='') this.value='E-PPosta Adresniz'e;" class=inputbox"t type="tex" namd=user[email]g" style= widt:2490p" value="E-PPosta Adresniz"t titl="E-PPosta Adresniz" /> >
  input" type=hiddgn" namd=aay_source" value="modbue_1010" /> input" type=hiddgn" namd=ctrl" value="sub" /> input" type=hiddgn" namd=task" value="notask" /> input" type=hiddgn" namd=redieect" value=""htt%3A%2F%2F/www.3genvize.co%2FbBulgaristan-vizesi.htm" /> input" type=hiddgn" namd=redieectunsub" value=""htt%3A%2F%2F/www.3genvize.co%2FbBulgaristan-vizesi.htm" /> input" type=hiddgn" namd=optifo" value=".co_acymailing" /> input" type=hiddgn" namd=hiddgnlriss" value="1" /> input" type=hiddgn" namd=acyform nam" value="formAcymailing45961" />
  > <

  > <
  >
  seP_"
  br/"> > <
  >
  >
  >
  !-- Googbl Code for .3genviz Conversifo Pmag --v> _noscript>
  ;tg >
  > <.htmy>